.

Bu sayfada sadece Türkiye’de yerleşik üniversitelerde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerine yer verilmiştir. Sayfada yer alan tezler YÖK tez veri tabanında (Ulusal Tez Veri Tabanı) “Güvenlik”, “Terörizm”, “Savaş”, “Strateji” ve “Jeopolitik” anahtar kelimeleri taratılarak tespit edilmiştir.

Only the graduate and postgraduate theses prepared at Turkish universities are listed on this page. The theses listed have been selected through a search on the National Thesis Database (National Thesis Database) of the Turkish Higher Education Council with the keywords “Security”, “Terorism”, “War”, “Strategy” and “Geopolitics”.

Adı

Yazar

Yılı

Türü

Türkiye’nin Genel Güvenlik Sorunları S.Murat Tamer 1988 Yüksek Lisans
Jeopolitik ve Strateji Suat Gün 1990 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumundan Kaynaklanan İç ve Dış Tehditler Yücel Atila Şehirli 1991 Yüksek Lisans
AGİK Çerçevesinde Avrupa Güvenlik Sistemi Nalan Işık (Özer) 1993 Yüksek Lisans
Çağdaş Dünyada Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma Mesut Hakkı Çaşın 1993 Doktora
Kuzey Irak’taki Kürtler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Aldığı Kararlar Güzide Yülek 1994 Yüksek Lisans
Avrupa Siyasal Birliği Çerçevesinde Avrupa Topluluğu’nun Güvenlik ve Savunma Boyutu Olarak Batı Avrupa Birliği C. Uğur Özgüker 1994 Doktora
Yeni Dünya Düzeni’nde AT-ABD Arası Güvenlik ve Dış Politika İlişkileri M. A. Mert Gökırmak 1994 Yüksek Lisans
Uluslararası Terörizm Aynur Ak 1995 Yüksek Lisans
The OSCE Mediation in The Nagorno Karabakh Conflict İrem Güner 1995 Yüksek Lisans
The Evolution of The European Security System After The Cold-War (1989-1994) Muhittin Tuncay Melektosun 1995 Yüksek Lisans
Avrupa’nın Yeni Güvenlik Yapısında Batı Avrupa Birliği (BAB) ve Türkiye’nin Yeri F. Mehmet Gökgöz 1995 Yüksek Lisans
The Approach of the United Nations Towards Humanitarian Intervention in Post-Cold War Internal Conflicts Zümrü Verda Erüreten 1995 Yüksek Lisans
Ortadoğu’da Su Sorunu; Suyla Gelen Savaş, Suya Karşı Barış Sevgi Batuk 1995 Yüksek Lisans
Redefinition of Naval Missions in the Post-Cold War Period Özgür Altınyay 1995 Yüksek Lisans
Limited War in Crisis Management Mary J. Mutlu 1995 Yüksek Lisans
Uluslararası Bir Sorun Terörizm ve Türkiye Sabri Dilmaç 1996 Yüksek Lisans
Bulgarian Security Policies During The Post-Cold War Era Mete Melek 1996 Yüksek Lisans
The Common Foreign and Security Policy of The European Union and The Turkic Republics Mustafa Fişne 1996 Yüksek Lisans
The Impact of Environmental Scarcity and Management of Natural Resources On International Security Rana İzci 1996 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik Duyarlılık Analizi ve Savunma Sanayii Ünal Arı 1996 Yüksek Lisans
Jeopolitik Kavramı ve Günümüz Jeopolitiği M. Erdal Hamzaoğulları 1996 Yüksek Lisans
Avrasya’nın Önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Jeopolitik Açıdan Bir Yaklaşım Bahadır Alavov 1996 Yüksek Lisans
The Notion of Collective Security and The Changing Nature of The United Nations Peace Keeping Operations Uğur Güngör 1997 Yüksek Lisans
Contiunity in French Security Policy: De Gaulle, Mitterand and Chirac Emriye Bağdegül Ormancı 1997 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik Sistemi ve Bu Sistem İçinde Türkiye’nin Yeri Nurgül Bekar 1997 Yüksek Lisans
2. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Kadar Avrupa Güvenlik Kimliğinin Gelişmesi ve Türkiye Üzerindeki Etkileri Günhan Emre Ersoy 1997 Yüksek Lisans
Türkiye’ye Yapılan Güvenlik Yardımları ve Etkileri Ercan Kaya 1997 Yüksek Lisans
A Survey on the Post-Cold War European Security Process Önder Coşkun 1997 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Dönmede Avrupa Nazarındaki Stratejik Önemi: Bir Jeopolitik Konumun Değişen Anlamı Elçin Özkaya 1997 Yüksek Lisans
Is Germany An Emerging Power in Terms of Security Parameters After Reunification İbrahim Turgut Çelimli 1998 Yüksek Lisans
Greek Air Power As A National Security Instrument Sıtkı Egeli 1998 Doktora
Constructivism and The Study of Security and Foreign Policy: Identity and Strategic Culture in Turkish-Greek and Turkish-Israeli Relations Mustafa Küçük 1999 Yüksek Lisans
Regional and Institutional Perspectives On Security in The Balkans: The Case of Albania Enika Abazi 1999 Yüksek Lisans
An Analysis of The Security Aspect of Euro-Mediterranean Relations in The Barcelona Process Siret Dinç 1999 Yüksek Lisans
Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Güvenlik Arayışları ve NATO’nun Buna Cevabı: Barış İçin Ortaklık A. Atilla Yıldırır 1999 Yüksek Lisans
Askeri – Güvenlik Krizleri’nin Analizi ve Kardak Krizi Cumhur Mumcu 1999 Doktora
Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler Yücel Atila Şehirli 1999 Doktora
Post Cold War NATO Şenay Demiray 1999 Yüksek Lisans
Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction Çağla Gül Yassa 1999 Yüksek Lisans
Factors of International Stability After the Cold War Bora Bayraktar 1999 Yüksek Lisans
The Exemplary Relationship in the Balkans: Turkish-Bulgarian Relations in the Post-Cold War Era Birgül Demirtaş Coşkun 1999 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Küresel ve Bölgesel Dengelerde NATO’nun Yeni Misyon Arayışları Aynur Aslan 1999 Yüksek Lisans
Türk Boğazlarının Jeopolitik Konumu ve Uluslararası Önemi Atilla Ayar 1999 Yüksek Lisans
Milli Güvenlik Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Orhan Coşkun 2000 Doktora
Emergence of A Post Cold War European Security Architecture Mehmet Ali Tuğtan 2000 Yüksek Lisans
The Problems of Turkey’s Grand Strategy in A Changing Security Environment Nesrin Uçarlar 2000 Yüksek Lisans
BAB’ın Avrupa’nın Yeni Güvenlik Yapısındaki Rolü ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Filiz Erdem 2000 Yüksek Lisans
Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalarında Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası Hatice Yazgan 2000 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Yakın Deniz Havzalarına Bakışı ve Türk Denizcilik Stratejisi Mustafa Koç 2000 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Güvenliğin Değişen Boyutları Mustafa Akçok 2000 Yüksek Lisans
The Caspian Pipeline Games: A Knot of Geopolitics and Economics Gulnar Nugman 2000 Yüksek Lisans
The Various Levels of European Security and Defense Cooperation: Turkey’s Position in Emerging Security Architecture Kadir Taner Akçakaya 2001 Yüksek Lisans
The Emergence of European Security and Defense Identity and Turkey Derya Ön 2001 Yüksek Lisans
The European Security and Defense Identity and Its Implementation in Former Yugoslavia Burak Özdemir 2001 Yüksek Lisans
Security Cooperation in Post-Cold War Europe: The Case of The Yugoslav Conflict Pelin Eralp 2001 Yüksek Lisans
Enlargement of NATO and European Security and Defense Identity Çiğdem Çetin 2001 Yüksek Lisans
The Implications of Environmental Degradation On Security: The Case of Aral Lake Basin and Southeastern Anatolia Project (GAP) Nurcan Atalan 2001 Yüksek Lisans
The Restructuring Process of European Security Architecture in The Post Cold War Era and Its Effects On Turkey’s Security Ayhan Bay 2001 Yüksek Lisans
Security Challenges and Institutional Initiavites in The Mediterranean Olcay Denizer 2001 Yüksek Lisans
Proliferation of Weapons of Mass Destruction in The Middle East and Turkey’s Security Concerns Barış Çağlar 2001 Yüksek Lisans
Unity in Diversity? Changing Threat Perception and Security Considerations of India in The Post-Cold War Era Serdar Şengül 2001 Yüksek Lisans
European Security and Defense Identity Aşkın Çakmak 2001 Yüksek Lisans
Mediterranean Security Process (With Some Implications On Turkey) Ceren Uysal 2001 Yüksek Lisans
The Actors of International System and The New Transatlanticism: A Study For US-EU Relations With A Special Emphasis On Foreign and Security Policy Gökhan Akşemsettinoğlu 2001 Doktora
Central Asian Security Policy After The Disintegration of Soviet Union Stanbek Saliyev 2001 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politikası ve Güvenlik Politikası Galym Zhusssipbek 2001 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve Türkiye Ersin Mortaş 2001 Yüksek Lisans
Güvenlik ve Savunma Açısından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Gürkan Doğan 2001 Yüksek Lisans
21. Yüzyıl Avrupa Güvenlik Sisteminde İnsan Haklarının Yeri ve AGİT Didem Kayran 2001 Yüksek Lisans
1980’lerden Sonra Değişen Uluslararası Konjonktürde Türkiye’nin Güvenlik Algılaması Zeynep Yücel 2001 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Yapılanması ve Türkiye Yavuz Pehlivan 2001 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Güvenlik Politikası Halil Çolak 2001 Yüksek Lisans
Kavram ve Kural Olarak Strateji, Küreselleşen Dünyada Strateji Ahmet Kasım Han 2001 Doktora
Arabistan Yarımadası’nda Suyun Jeopolitik Önemi Vedat Şahin 2001 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Transkafkasya Hazar ve Orta Asya Bölgeleri Enerji Kaynaklarının Uluslararası İlişkilere Etkileri Mehmet Fatih Geyim 2001 Yüksek Lisans
Jeopolitik Etken Olarak Tarih Boyuca Türk Boğazları’nın Önemi Erhan Aksu 2001 Yüksek Lisans
The Restructuring Process of European Security Architecture in the Post Cold War Era and Its Effects on Turkey’s Security Ayhan Bay 2001 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Değişen Avrupa Güvenlik Mimarisinde NATO ve Kollektif Güvenlik Özay Şahin 2002 Yüksek Lisans
International Terrorism in The Age of Globalization Ece Aksoy 2002 Yüksek Lisans
Terrorism and The International System Şükrü Yazgan 2002 Yüksek Lisans
The European Security and Defense Identity (ESDI) and Turkey Halim Yurdakul 2002 Yüksek Lisans
The European Security Initiatives and Turkey With Special Reference To CFSP and ESDI Orkun Ersoy 2002 Yüksek Lisans
Turkey and The European Security and Defence Policy (Esdp): Anatomy of A Problematic Relationship Ali Yıldız 2002 Yüksek Lisans
Political and Security Dimensions of The Euphrates and Tigris Mehmet Şahin 2002 Yüksek Lisans
European Security and Defense Policy and Its Implications For Turkey Ömer Faruk Köse 2002 Yüksek Lisans
The European Union and Turkey in The Realm of The Common Foreign and Security Policy Barın Kayaoğlu 2002 Yüksek Lisans
Economic İnterdependence and Security: Russian-EU Case Burcu Uçaray 2002 Yüksek Lisans
The EU’s Evolving Common Foreign and Security Policy Ahmet Çevikbaş 2002 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikasının Oluşumu İrfan Kaya Ülger 2002 Doktora
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği Mustafa Pulat 2002 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Türkiye Özlem Sezgin 2002 Yüksek Lisans
Milli Güvenlik Stratejisi -Bir Denge Sanatı- Yalçın Ergül 2002 Doktora
Avrupa Birliği’inde Güvenlik ve Savunma Kimliği Arayışları ve Batı Avrupa Birliği Sezai Çıldır 2002 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunları Celil Balkan 2002 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Oluşturma Önder Aytaç Avşar 2002 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik Mimarisinin Oluşumunda AB ve NATO Girişimleri Adnan Devrim Utangaç 2002 Yüksek Lisans
Transformation of OSCE and Its Role in European Security After Cold War Nesligül Özgen 2002 Yüksek Lisans
Jeopolitik Unsur Işığında Türkiye-Rusya İlişkilerinin Siyasi Boyutu (1700’den Günümüze) Narziya Amanbayeva 2002 Yüksek Lisans
Samel P. Huntington’in Medeniyetler Çatışması ve Çağdaş Dünya Düzeninin Yeniden Oluşumu Adlı Yapıtındaki Tezlerin Savaş Kavramı Açısından İncelenmesi Hamdi Piriştine 2002 Yüksek Lisans
The Changing Dimensions of Security After the Cold War Haluk Duruduygu 2002 Yüksek Lisans
New Dimensions of United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era: A Study of United Nations Protection Force (UNPROFOR) in the Former Yugoslavia Gökçen Yavaş 2002 Yüksek Lisans
1990’larda Türk Dış Politikasının Oluşumu Güvenlik Kaygıları ve Milli Güvenlik Kurulu’nun Rolü Erhan Canikoğlu 2003 Yüksek Lisans
Transnational Terrorism Under Structural Realism Burcu Sarı 2003 Yüksek Lisans
L’identite Europeenne De Securite Et De Defense: Un Parcours Difficile Armağan Gözkaman 2003 Yüksek Lisans
Civil-Military Relations in Soviet Defensemaking: From Brezhnev To Gorbachev Esra Pakin 2003 Yüksek Lisans
Political and Security Dimensions of The U.S. Ballistic Missile Defense Hakkı Burak Sağ 2003 Yüksek Lisans
Cooperative Security in The Black Sea Region Özkan Şenol 2003 Yüksek Lisans
Milli Güvenlik Stratejisi ve Etkileri Mustafa Özbay 2003 Yüksek Lisans
Güney Kafkasya’nın Dış Güvenlik Seçenekleri ve NATO Ramil Memmedov 2003 Yüksek Lisans
21. Yüzyılda Güvenlik ve Stratejianlayışındaki Değişmeler ve Türkiye Öztürk Çankaya 2003 Yüksek Lisans
Rusya Ulusal Güvenlik Konsepti ve Rus-Amerikan İlişkilerine Etkisi -1991’den Günümüze Aleksandr Devederov 2003 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Başlayan Yeni Güvenlik Tartışmalarına 11 Eylül Olaylarının Etkisi Mehmet Yıldız 2003 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Poitikası Ekseninde AB-ABD İlişkileri Merve İrem Arıcan 2003 Yüksek Lisans
Çevresel Güvenlik ve Ortadoğu Bölgesinde Sınırı Aşan Sular: Dicle-Fırat Havzası Örneği İbrahim Mazlum 2003 Doktora
Bölgesel ve Küresel Gelişmelerin Işığında Türkiye’nin Dış Güvenlik Politikası Engin Erikli 2003 Yüksek Lisans
Basra Körfezi’nin Jeopolitik Önemi Sedat Şahin 2003 Yüksek Lisans
Post-Cold War Security in Europe: From Collective Defense Back to Collective Security Fehmi Türksever 2003 Yüksek Lisans
Devletlerin Dış Politika Aracı Olarak Kullandığı Savaşın Soğuk Savaş Sonrası Değişimi Haldun Yalçınkaya 2004 Doktora
Britain and European Security Integration: British Perspectives On European Security Matters Between: 1945-2003 Pınar Buket Orhan 2004 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın (AGSP) Yeri ve NATO ile İlişkileri Ebru Gençalp 2004 Yüksek Lisans
Uluslararası Güvenlik Sorunları ve ABD’nin Güvenlik Stratejileri Arif Behiç Özcan 2004 Yüksek Lisans
Terrorism and International Law Ömer Faruk Kalaycı 2004 Yüksek Lisans
The Links Betveen International Terrorism and Organized Crime; New Dimensions in 21st Century Cem Yılmaz 2004 Yüksek Lisans
Küreselleşme Sürecinde Terörizm Taner Berber 2004 Yüksek Lisans
ESDP, The Controversial Issue Between Turkey and The EU: Different Security Concepts Hakan Cavlak 2004 Yüksek Lisans
International Security Assistance Force Deniz Ateş 2004 Yüksek Lisans
Security in The Third World Gülden Özgediz 2004 Yüksek Lisans
The European Security and Defense Policy and Its Implementation in Kosovo and Post-September 11 Yunus Emre Bayrak 2004 Yüksek Lisans
Changing United States Foreign Policy After September 11 in The Context of Security With Special Reference To Turkey Tolga Burak Aksoy 2004 Yüksek Lisans
Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in The Framework of Its Democratization and European Integration Processes Nergiz Özkural 2004 Yüksek Lisans
The Common Foreign and Security Policy: The European Unıon’s Quest For Being A Coherent and Effective Actor in Global Politics Taylan Özgür Kaya 2004 Yüksek Lisans
The Israeli Security Policy: Changes and Continuities Zeynep Civcik 2004 Yüksek Lisans
Mediterranean Security Role of NATO Metin Bilgici 2004 Yüksek Lisans
Emerging Chinese Foreign and Defence Policy in Asia-Pasific İsmet Çehreli 2004 Yüksek Lisans
Rethinking Modern International Collective Security and The Road Ahead of Transformation of NATO Bilal Gökhan Evrey 2004 Yüksek Lisans
Breakpoints of US Foreign Policy and Its Changing Structure in W. Bush Era Atilla Karakuş 2004 Yüksek Lisans
Greece’s Defense& Security Policy After Cold War Atalay Irmak 2004 Yüksek Lisans
Multidimensional Security Concept and Its Implications For Post-Cold War Europe and Turkey Münevver Cebeci 2004 Doktora
Soğuk Savaş Sonrasında ABD, AB ve NATO Üçgeninde Atlantik İşbirliğinin Güvenlik Boyutu Erhan Kalyon 2004 Yüksek Lisans
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa’da Savunma ve Güvenlik Muharrem Gürkaynak 2004 Doktora
Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye İsmail Birer 2004 Doktora
Avrupa Birliği’nin Yeni Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve NATO’nun Geleceği Murat Güner 2004 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Değişen Güvenlik Politikaları Çerçevesinde Türkiye-İsrail Stratejik Yakınlaşması Bülent Sarper Ağır 2004 Yüksek Lisans
Güvenlikleştirme: Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye Örneğinde Yeni Bir Güvenlik Analizi Çiğdem Şahin 2004 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye Barış Özdal 2004 Doktora
Bağımsızlığından Günümüze Makedonya Cumhuriyeti’nin Güvenlik Politikası Ergin Ahmed 2004 Yüksek Lisans
11 Eylül Sonrası ABD’nin Güvenlik Politikalarına AB’nin Yaklaşımı Yıldırım Turan 2004 Yüksek Lisans
Avrasya Doğu Jeopolitik Ekseninde Rusya Politikaları Serdar Örnek 2004 Yüksek Lisans
Ukrayna’nın Jeopolitik Önemi Ruhsar Müderrisoğlu 2004 Yüksek Lisans
Gürcistan’ın Kafkas’larda Jeopolitik Önemi ve Türkiye’nin Kafkasya Politikasında Gürcistan Okan Mert 2004 Yüksek Lisans
Orta Asya ve Orta Doğu’daki Yeni Oluşumlar Bağlamında; Türkiye’nin Enerji Potansiyelinin, Avrupa Birliği’nin Jeopolitik Dinamiğine ve Türkiye’nin Muhtemel Avrupa Birliği Üyeliğine Etkisi Hakan Keskin 2004 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Yıkıcı ve Bölücü Terör Örgütlerine Karşı Geliştirilebilecek Stratejiler Engin Aslan 2004 Yüksek Lisans
Geopolitical Discourse Matters: Turkey and Israel Berivan Eliş 2004 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Çok Yönlü Tehdit Algılamaları: Asimetrik Tehdit Barış Gürsoy 2004 Yüksek Lisans
The EU-NATO Relations in the Post-Cold War European Security: Cohabitation Or Separation? Aslıgül Sarıkamış 2004 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları Bülent Şener 2005 Yüksek Lisans
The EU in The Age of ‘New’ Terrorism: Challenges, Responses, and Visions Uğur Burç Yıldız 2005 Yüksek Lisans
L’interprétation Thérique De La Question Du Terrorisme Efe Ceylan 2005 Yüksek Lisans
La Détermination Des Distinctions Au Sein Des Approches Internationales Des Etats-Unis Et De La Grande Bretagne Contre Le Terrorisme, Aprés I’attentat Du 11 Septembre Suite Aux Diffusions De Cnn International Et BBC World Semin Gümüşel 2005 Yüksek Lisans
Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik: 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler Selim Kanat 2005 Yüksek Lisans
The Place of Energy Security in European Union Security and Defence Policy Arzu Yorkan 2005 Yüksek Lisans
A Constructivist Analysis of Turkey’s Foreign and Security Policy in The Post- Cold War Era Hasan Ulusoy 2005 Doktora
Is There Any Security Preference For Turkey Between The EU and The U.S.A? Kemal Ünal 2005 Yüksek Lisans
The Emerging Regional Security Complex in Central Asia: Shanghai Cooperation Organization (SCO) and Challenges of The Post 9/11 World Osman Gökhan Yandaş 2005 Yüksek Lisans
Continuity and Change in Greek Security Perceptions and Priorities in The Post-Cold War Era Emine Akman 2005 Yüksek Lisans
The Role of Neoconservative İdeas in The Security Policies of The The First George W. Bush Administration Arif Çelik 2005 Yüksek Lisans
Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu’daki Krizlerin Ekonomi Politiği Veysel Ayhan 2005 Doktora
Küresel Toplumda Güvenlik ve Uluslararası Polislik Çalışmaları Ömer Atasoy 2005 Yüksek Lisans
Yeni Dünya Düzeninde Güç Merkezleri ile Türkiye’nin İlişkilerinin Milli Güvenlik Stratejisi Açısından Değerlendirilmesi Sebahattin Çoruk 2005 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin Ortadoğu Coğrafyasında Uyguladığı Güvenlik Politikaları ve Bu Politikaların Türkiye Üzerine Yansımaları Önder Öngör 2005 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nde Güvenlik Entegrasyonunu Açıklamak: Hükümetlerarasıcı Bir Bakış Esin Ertek 2005 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güvenlik Anlayışında Yaşanan Değişim: Asimetrik Savaş Örneği Engin Önder 2005 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Oluşturma Sürecinde Batı Balkanlar Göknil Erbaş 2005 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Oluşumu ve Bu Süreçte Türkiye’nin Rolü Haşim Türker 2005 Yüksek Lisans
Türkiye, Suriye ve İsrail Hattında Su ve Güvenlik Hakan Demir 2005 Yüksek Lisans
Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeni Ortadoğu Perspektifi Güvenlik Stratejisi, Enerji ve Din Boyutlarından Büyük Ortadoğu Projesi’ne Bakış Yaşar Kemal Evcioğlu 2005 Yüksek Lisans
Küreselleşme ve Ulusal Güvenlik (1990 Sonrası) Hakan Uğurlu 2005 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye’ye Etkileri Tuğcan Durmuşlar 2005 Yüksek Lisans
Orta Doğu’da Su Sorunu ve Türkiye’nin Güvenlik Politikası Hasan İlker Öz 2005 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının (AGSP) Küresel Terörizme Yaklaşımı Soner Eman 2005 Yüksek Lisans
Ulusal Güvenlik ve İstihbarat: Türkiye ve ABD Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve Sait Yılmaz 2005 Doktora
Orta Asya’da Güvenlik Sorunları, 11 Eylül Sonrası Rusya-ABD Rekabeti ve Bunun Orta Asya Güvenliğine Etkileri Gökhan Telatar 2005 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümü ve Rusya Federasyonu ile İlişkileri Nebi Miş 2005 Yüksek Lisans
Uluslararası Göçün Soğuk Savaş Sonrası Aldığı Şekil ve Bunun Türkiye ve Avrupa Güvenliğine Etkileri Mehmet Baykal 2005 Yüksek Lisans
Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş Ezgi Özgül 2005 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Yeni Avrupa Güvenliği ve NATO’nun Transformasyonu Cem Oğultürk 2005 Yüksek Lisans
Sovyetler Birliği Dönemi Sonrası Orta Asya Cumhuriyetleri’nde Entegrasyon Süreçleri ve Jeopolitik Faktörler Almaz Sandybayer 2005 Yüksek Lisans
Terörizm: Bir Dış Politika Alternatifi Selçuk Tekin Özer 2006 Yüksek Lisans
Küresel Terörizm Saadat Rustemova 2006 Doktora
İsrail’in Terörizm Algısı ve Mücadele Yöntemleri (1987 İntifadası Sonrasında) Zafer Balpınar 2006 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Terörizm Salim Aydemir 2006 Yüksek Lisans
L’idee De La Communaute De Securite En Asie Centrale: Dynamiques İnternes Et Facteurs Externes Arzu Sancılı 2006 Yüksek Lisans
The Security Perception of The Russian Federation and Its Military Doctrines in The Post-Cold War Era Nilüfer Eda Denker 2006 Yüksek Lisans
Weak States and Security Albert Rakipi 2006 Doktora
The Analysis of Turkey’s Security Culture in Line With The Europeanization Process Yasin Karayiğit 2006 Yüksek Lisans
The Role of The Organization For Security and Co-Operation in Europe (Osce) in The Transdniestr Conflict and The Russian Factor Hakan Karaaslan 2006 Yüksek Lisans
The Evolution of The Security Policies of Sweden and Finland Within The European Union: A Comparative Analysis Ahu Özsolak 2006 Yüksek Lisans
A Common Foreign and Security Policy Towards The Caucasus: With Special Reference To Some EU Member States Sanem Özer 2006 Doktora
The EU As A Security Actor in The Post-Cold War Era: A Civilian and/Or Military (Strategic) Actor in Crisis Management? Tuğba Sevinç 2006 Yüksek Lisans
The Transatlantic Security Relations in The 21st Century: New Security Challenges and The Transformation of NATO Emel Elif Tuğdar 2006 Yüksek Lisans
European Security & Defense Policy What İs Needed For The European Security? Kasım Yiğit 2006 Yüksek Lisans
Japonya’nın Soğuk Savaş Dönemi Ulusal Güvenlik Politikası ve ABD (1945-1990) Hakan Gönen 2006 Yüksek Lisans
Irak Müdahalesi ve Bölgesel Güvenlik: Türkiye Örneği Oktay Yanık 2006 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkilerinde Güvenlik Olgusu ve Karşılıklı Çıkarlar Arzu Şaybak 2006 Yüksek Lisans
AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Açısından Kazakistan’ın Bölgedeki Önemi Hülya Özdemir 2006 Yüksek Lisans
Güvenlik ve Barışı Açıklamak: Realizm, Uluslararası Sistem ve Değişim Emel Albayrak Jami 2006 Yüksek Lisans
Karadeniz Deniz Güvenlik Politikası Levent Erkek 2006 Doktora
Uluslararası Sistem Açısından Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Kadriye Nilgün Tunçsiper 2006 Yüksek Lisans
Stratejik Açıdan Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sistemine Etkisi Mehmet Hakan Keskin 2006 Doktora
Eski Sovyet Coğrafyasındaki Gelişmeler ve Güvenlik Kaygıları Çerçevesinde Rusya Federasyonu’nun İran’la İlişkileri (1992-2005) Elvira Sadykova 2006 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye Şenol Sevim 2006 Yüksek Lisans
Karadeniz’de Güvenlik Sorunu Oğuz Karaman 2006 Yüksek Lisans
Bölgesel Güvenlik; Türkiye ve Rusya İşbirliği Özge Işık 2006 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Değişen Kolektif Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde NATO-Türkiye İlişkileri Tahir Engin Bilgin 2006 Yüksek Lisans
21. Yüzyılda Uluslararası Sistemde Değişen Güvenlik Algısı ve Anlayışı İçerisinde Asimetrik Tehditlerin Yer ve Yapısının Analizi Tamer Akkan 2006 Yüksek Lisans
Uluslararası Toplumunun İklim Değişikliği ve Ozon Tabakasının İncelmesi Karşısındaki Tutumu ve Değişen ‘Güvenlik’ Anlayışı Murat Ömeroğlu 2006 Yüksek Lisans
Klâsik Jeopolitiğin Soğuk Savaş Dönemine Etkileri (Stratejik ve Jeopolitik Analiz) Suat Gün 2006 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma Çabaları Salih Özgür 2006 Yüksek Lisans
Jeopolitik Yaklaşımlar Çerçevesinde, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus Yönelişleri İhsan Bakar 2006 Doktora
Soğuk Savaş Sonrasında Kafkasya’da ABD ve Rusya Federasyonu (RF)’nun Güç Mücadeleleri ve Mücadelelerin Türkiye’ye Etkileri Hakan Kantarcı 2006 Yüksek Lisans
Orta Asya’da Jeopolitik ve Jeoekonomik Öğelerin Dış Politikaya Etkileri: Türkmenistan Örnekli Bahtiyar Kurbanov 2006 Yüksek Lisans
Gürcistan’nın Komşuları ile İlişkileri ve Jeopolitik Etkinin İncelenmesi Badri Shantadze 2006 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Yeni Türk Cumhuriyetleri Üzerinde Türkiye-İran Rekabeti Aslıhan Iğdır 2006 Yüksek Lisans
11 Eylül Sonrası Ortamda (2001-2003) ABD Milli Güvenlik Stratejilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Stratejilerine Etkileri İhsan Tuncer Dabanlı 2007 Doktora
Terörizm ve Güvenlik Sorunları Şota Bakradze 2007 Yüksek Lisans
İki Kutuplu Sistem Sonrasında Oluşan Uluslararası Sistem ve Terörizm-PKK Örneği Gürkan Doğan 2007 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı Çerçevesinde; Terörizm ve NATO Ercan Pekcan 2007 Yüksek Lisans
Küreselleşme ile İvme Kazanan Uluslararası Terörizm ve Buna Karşı Alınan Tedbirler Zafer Kılıç 2007 Yüksek Lisans
Küresel Terörizm ve Irak Savaşı Yasir Adil Eldem 2007 Yüksek Lisans
La Politique Europeenne De Securite Et De Defense Et Les Relations Transatlantiques Sevi Sidar 2007 Yüksek Lisans
Turkish-US Security Relations 1945-2003: A Game-Theoretical Analysis of The İnstitutional Effect Mehmet Ali Tuğtan 2007 Doktora
European Union Common Foreign and Security Policy and Potential Contributions of Turkey Pelin İsmailoğlu 2007 Yüksek Lisans
Turkish-American Relations (1945-1980): Quest For Security and Adapting To Change Aykın Berk Pakel 2007 Yüksek Lisans
Evolution of European Security and Defense Policy and Its Prospects Sezen Mengi 2007 Yüksek Lisans
The United Nations Security Council Reforms in A Changing World Order Medine Çağlayan 2007 Yüksek Lisans
Güvenlik Eksenli Bir Bakış Açısından Avrupa’da Değişen Göç Politikaları Zeynep Ünsal 2007 Yüksek Lisans
21. yy.da Dünyada Değişen Yeni Güvenlik Anlayışları Çerçevesinde NATO ile Türkiye’nin Durumu Fesih Kurt 2007 Yüksek Lisans
Değişen Uluslararası Konjonktürde Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasını Etkileyen Yerel, Bölgesel ve Uluslararası Faktörlerin Analizi ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Zeynep Yücel 2007 Doktora
Avrupa Birliği’nde Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Mehmet Mustafa Yılmaz 2007 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik Sistemindeki Rolü Merve Özkan 2007 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik Yapılanmanın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunlarına ve Politikalarına Etkileri Abdurrahman Soğuksu 2007 Yüksek Lisans
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın Güvenlik Boyutunda AB’nin Uluslararası Aktörlüğünün Değerlendirilmesi Seda Göksu 2007 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’na Almanya’nın Etkisi Emre Saral 2007 Yüksek Lisans
Japonya’nın Güvenlik Stratejileri, Dış Politika Araçları ve Değişim Hüseyin Ergun 2007 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri ve Türk Dış Politikası Burak Tangör 2007 Doktora
Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Yapılanması ve Türkiye Suat Tosun 2007 Yüksek Lisans
Rusya’da Ulusal Güvenlik Anlayışının Dönüşümü (1991-2006) Nazim Jafarov 2007 Doktora
Değişen Uluslararası Güvenlik Sistemi Bağlamında Yugoslavya’nın Dağılması ve Kosova’nın Nihai Statüsü Sorunu Erleta Gjejlanı 2007 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikaları İçinde Türkiye’nin Konumu Fehmi Ağca 2007 Doktora
Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Güvenlik Boyutu ve Geleceği Ahmet Bulut 2007 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Bölgesel Bütünleşmeden Küresel Aktörlüğe Altay Ceylanoğlu 2007 Yüksek Lisans
11 Eylül 2001 Terörist Saldırısı Neticesinde ABD’nin Güvenlik Algılamalarındaki Değişiklik Buket Bektaş 2007 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Açısından Musul Sorunu Serdar Sakin 2007 Doktora
Türk Dış Politikası’nda Karadeniz’in Değişen Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Neşe Yaman 2007 Yüksek Lisans
Geopolitics versus Globalization: United States’ Foreign Policy After September 11, 2001 Müslüm Aydoğmuş 2007 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Terör Faaliyetleri: PKK Mustafa Şirin 2007 Yüksek Lisans
Dünyada Değişen Jeopolitik Dengeler Işığında Karadeniz ve Türkiye’nin Konumu Bülent Paçal 2007 Yüksek Lisans
Bölgesel Bir Güç Olarak İran’ın Jeopolitik Konumu Berna Gürkaş 2007 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Alanda Tehdit Algılamaları Ayşe Semin Gözaydın 2007 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Avrasya Jeopolitiği: Orta Asya’da Yapısal Dönüşüm Askhat Kessikbayev 2007 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Hindistanın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri Ahmet Akyüz 2007 Yüksek Lisans
Change in The Security Concepts and Perceptions After The Cold War and Their Reflections On Security Strategies İsmet Nalân Çavaş 2008 Yüksek Lisans
Security Through Integration: The EU As A Pluralistic Security Community Pınar Aşan 2008 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Değişen Güvenlik Algılamaları ve Bir Güvenlik Sorunu Olarak Başarısız Devletler Ahmet Umut Güner 2008 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Farklı Güvenlik Yaklaşımlarının Avrupa Birliği Güvenlik Politikalarındaki İzdüşümleri Zeynep Songülen 2008 Yüksek Lisans
Kopenhag Okulu Çerçevesinde Bölgesel Güvenlik Kompleksi Kavramı ve Karadeniz’de AB-ABD Güvenlik Algılamaları Halit Çapat 2008 Yüksek Lisans
Terörizm, İslamcılık ve Hizbullah Rıza Işıtan 2008 Yüksek Lisans
Küreselleşen Dünya ve Terörizm Mehmet Murat Gürel 2008 Yüksek Lisans
La Politique D’immigration Et D’asile De La Turquie: Le Dilemme Entre Les Droits De L’homme Et La Sécurité Meral Açıkgöz 2008 Yüksek Lisans
A Content Analysis of The Security Dimension of The Turkish Accession To The European Union Ayşe Sayın 2008 Yüksek Lisans
The Changing Security Perceptions of The United States and The European Union in The Mediterranean Region Yiğit Uçak 2008 Yüksek Lisans
Turkey’s Role in The European Security and Defence Policy Öner Akgül 2008 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişim Süreci ve Sovyet Sonrası Coğrafya Güvenliğine Etkisi Galym Zhussipbek 2008 Doktora
Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve Bölgeye Yönelik İşbirliği Girişimleri İbrahim Yılmaz 2008 Yüksek Lisans
Asya’da Bölgesel Güvenlik ve Kimlik Kurgusu: Kuram, Anlatı ve Uygulama Vişne Korkmaz 2008 Doktora
Uluslararası İlişkilerde Değişen Güvenlik Algılamaları Ekseninde Avrupa Güvenliği Hüsrev Tabak 2008 Yüksek Lisans
AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)’ in Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümündeki Rolü; Kosova Krizi Havva Karademir 2008 Yüksek Lisans
21. Yüzyılda Türkiye’nin Tehdit Algılamaları ve Güvenlik Açılımları Nihat Akçay 2008 Doktora
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Eda Güç 2008 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları Bağlamında Türk Dış Politikası Naciye Deniz Işın 2008 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Yasadışı Göç Ramazan İrgin 2008 Yüksek Lisans
Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları Dinara Kurazkhojayeva 2008 Yüksek Lisans
Rusya Federasyonu’nun Terörizme Karşı Güvenlik Politikası 1991’den Günümüze Sergey Manzyrov 2008 Yüksek Lisans
Azerbaycan Dış Politikasında Kimlik, Tehdit Algılaması ve Güvenlik Yaklaşımları Rafıg Rustamov 2008 Doktora
Kopenhag Okulu ve Realist Güvenlik Çalışmalarında Aktör, Tehdit ve Politika: Avrupa Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme Sinem Akgül Açıkmeşe 2008 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya’nın Yeniden Yapılanmasının Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Yansımaları Gökhan Bayraktar 2008 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Uluslararası Güvenlik Stratejileri Eser Karakoç 2008 Yüksek Lisans
11 Eylül Sonrası ABD’nin Güvenlik Politikası ve Dünyaya Etkileri Ekip Kalır 2008 Yüksek Lisans
Kapitalizm ve ABD ‘Politikaları’ Bağlamında ‘Terrörizme Karşı Savaş’ Stratejisi Ekin Oyan 2008 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Alper Tolga Bulut 2008 Yüksek Lisans
Terörizm ve Türkiye Hakan Özdemir 2009 Yüksek Lisans
11 Eylül 2001 Terör Saldırısı Sonrası Değişen Terörizm Algısı Alaattin Uytun 2009 Yüksek Lisans
Transformation of NATO in The Face of Transnational Terrorism Sebahat Bulduk 2009 Yüksek Lisans
The Role and Impact of The United Nations in Confronting International Terrorism in The Aftermath of September 11: Prospects and Challenges in The Fight Against Global Jihadism Derin Kayalar 2009 Yüksek Lisans
Terör ve Terörizm Ali Hakan Akalın 2009 Yüksek Lisans
European Union’s Common Foreign and Security Policy and Turkey From A Rational İnstitutionalist Outlook Leyla Arpaç 2009 Yüksek Lisans
Security First Approach: Causes of Security Prioritization and Implications of This Prioritization On Democracy in The Cases of Singapore and Azerbaijan Nur Alkış 2009 Yüksek Lisans
The Welsh School in Critical Security Studies Ayşen Güldürdek 2009 Yüksek Lisans
Security Regionalism in Central Asia Berivan Akın 2009 Yüksek Lisans
Russia’s Soft Security Policy Under Vladimir Putin: 2000-2008 Burçin Türkoğlu 2009 Yüksek Lisans
Yeni Güvenlik Algılaması Kapsamında Küresel Isınma Ayça Eminoğlu 2009 Yüksek Lisans
Israel in South Caucasus: Security and Energy Challenges Namık Tanrıbakan 2009 Yüksek Lisans
National Security Policies of Israel and The Challenge of Hizballah : The Case of The Lebanon War of 2006 Burcu Çağrı 2009 Yüksek Lisans
Security Dimension of European Integration in The Context of Changing International System Halit Burç Aka 2009 Doktora
The ESDP As The Last Stage of The EU’s Security Integration Neşe Çalışkan 2009 Yüksek Lisans
The Politics of Global Security in The EU: Transatlantic Relations and Terrorism Gözde Salihoğlu 2009 Yüksek Lisans
German Foreign and Security Policy: Sustaining Civilian and Multilateral Orientation Murat Gül 2009 Doktora
NATO’nun Barış İçin Ortaklık Konsepti ve Güvenlik Politikaları Tugay Gürler 2009 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik Politikaları Atila Yalçın 2009 Yüksek Lisans
NATO’nun Yeni Misyonu: Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Algılamaları Ali Onur Güzel 2009 Yüksek Lisans
Transatlantik Güvenlik Mimarisi Bağlamında Türkiye’nin Karar Alma Mekanizmalarının Analizi; 1 Mart Tezkeresi Örneği Hayriye Güngör 2009 Yüksek Lisans
Merkez Çevre Yaklaşımında Çin’in Tehdit Algılaması ve Güvenlik Yapılanması Barış Adıbelli 2009 Doktora
Değişen Jeopolitiği Bağlamında Çin’in Güvenlik Politikaları Fatma Çoban 2009 Yüksek Lisans
Mikro-Milliyetçiliğin Uluslararası Güvenlik Boyutu Kapsamında Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Özge Seçil Kaya 2009 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya’nın Güvenlik Politikaları ve Bunların ABD, AB ve Türkiye’ye Etkisi Cihan Keskin 2009 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Ortak Bir Avrupa Ordusu Oluşturma Yönünde Gelişimi İsa Ünlü 2009 Yüksek Lisans
Doğu Akdeniz’deki Deniz Alanlarında Jeopolitik Değişimler ve Türkiye’ye Yansımaları Utku Bircan Balkal 2009 Yüksek Lisans
Afganistan’daki İç Savaş ve Dış Müdahale (1989-2001) Özgür Çınarlı 2009 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası ve Gürcistan Krizi Kemal Baycan 2009 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında İstihbarat Örgütlerinin Orta Doğu’daki Faaliyetleri: Irak Sorunu Örneği Hüseyin Gül 2009 Yüksek Lisans
Turkey and the Balkans in the Post-Cold War Era: Diplomatic, Political, Economic and Military Relations Didem Ekinci 2009 Doktora
NATO’nun Yeni Misyonu: Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Algılamaları Ali Onur Güzel 2009 Yüksek Lisans
The National Security Policy of The Russian Federation: A Base For Broader Security Perspective Azar Musayev 2010 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Kafkaslarda Terörizm ve Rusya Federasyonu’nun Görüşleri Viktoriya Garmatarova 2010 Yüksek Lisans
Uluslararası Suçlar Işığında Uluslararası Terörizm Hakan Yekdeş 2010 Yüksek Lisans
Uluslararası Terörizm ve PKK Terör Örgütü (1980’den Günümüze) Mustafa Murat Sümercan 2010 Yüksek Lisans
Orta Asya’da Radikal İslam Hareketi ve Terörizm Daekeun Kang 2010 Yüksek Lisans
Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül Sonrasında Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi Ramazan Kutlu 2010 Yüksek Lisans
Uluslararası Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Önemi Mustafa Burak Açıl 2010 Yüksek Lisans
Terrorism and The Israeli-Palestinian Peace Process Tuğçe Öztürk 2010 Yüksek Lisans
Post-Cold War US National Security Policy and The Middle East: A Case Study of The Gulf War Halis Kaya 2010 Yüksek Lisans
Analysis of The Role of The European Union As A Foreign and Security Policy Actor in The Post-9/11 Era: The Middle East Peace Process Taylan Özgür Kaya 2010 Doktora
The Changing Citizenship Policies in The European Union From A Security Perspective Filiz Doğan 2010 Yüksek Lisans
The Middle East As A Regional Security Complex: Continuities and Changes in Turkish Foreign Policy Under The Jdp Rule Ebru Vural 2010 Yüksek Lisans
Euro-Mediterranean Security and Italy: From The Regional Security Complex Theory Perspective Gökçen Yavaş 2010 Doktora
The Europeanization of Turkish Security Culture: A Reality Or Myth? Serkan Bulut 2010 Yüksek Lisans
Migration and Security: History, Practice and Theory Nazlı Sinem Aslan 2010 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Deniz Ulaştırması Politikalarının Güvenlik Boyutu Mustafa Çağatay Cansız 2010 Yüksek Lisans
Avrupa’nın Güvenlik ve Savunma Politikasında Türkiye’nin Yeri Mehmet Kara 2010 Yüksek Lisans
Geleneksel Amerikan Kimlik ve Güvenlik Algısının 11 Eylül Sonrası ABD Dış Politikasına Etkileri Helin Sarı Ertem 2010 Doktora
Silahlanma ve Çevresel Güvenlik Evren Tanrıverdi 2010 Doktora
Karl Deutsch’un ‘Güvenlik Topluluğu’ Kuramını XXI. Yüzyılda Okumak: Şangay İşbirliği Örgütü Zehra Altundağ 2010 Yüksek Lisans
İkili ve Bölgesel Güvenlik Unsurları ve Türkiye-İran İlişkilerine Yansımaları İlknur Cihangir 2010 Yüksek Lisans
İsrail’in Güvenlik Politikaları ve Uluslararası Tepkiler Abdallatif Yadak 2010 Yüksek Lisans
Türkiye’de Çevre-Güvenlik İlişkisinin Ergene Havzası Örneği Üzerinden İncelenmesi Çağdaş Dedeoğlu 2010 Yüksek Lisans
Kosova Örneğinde AB’nin Güvenlik Politikası Selen Vardar 2010 Yüksek Lisans
Güvenlik Paradigmasının Değişimi: Küresel Risk Toplumu Muhammed Salih Elmas 2010 Yüksek Lisans
Türkiye’de Milli Güvenlik Söyleminin Dış Politikada İşlevselleşmesi Bulut Gürpınar 2010 Doktora
Türkiye’nin Güvenlik Algılamaları Açısından 1979 İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası Mehmet Akif Koç 2010 Yüksek Lisans
Denizlerde Emniyet ve Güvenlik: Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Kurumlar Üzerine Bir İnceleme Gürhan Alan 2010 Yüksek Lisans
Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO Suat Dönmez 2010 Doktora
21. Yüzyıl Güvenlik Politikalarında Enerji ve Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti İhsan Ömer Atagenç 2010 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasının Avrupalılaşması Emre Ozan 2010 Yüksek Lisans
11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları İskender Karakaya 2010 Yüksek Lisans
Ortadoğu Bağlamında Türkiye İsrail Güvenlik İlişkileri Uğur Çevik 2010 Yüksek Lisans
Ulusal Güvenlik Açısından Türkiye’nin Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi (1990-2007) Ali Bülent Bayramoğlu 2010 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi ve Genişleme Sürecinde Transatlantik Etkisi İsmail Mantar 2010 Yüksek Lisans
Değişen Terörizmle Mücadele Kavramı Çerçevesinde? Haklı Savaş? Sibel Bozkaya 2010 Yüksek Lisans
Geopolitics and the Study of International Relations Semra Rana Gökmen 2010 Doktora
Soğuk Savaş Döneminin Avrupa’daki Terör Faaliyetlerine Etkisi: Almanya, İtalya, Yunanistan Polat Kızıldağ 2010 Yüksek Lisans
Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Kıbrıs Sorunu (1960-1983) Mehmet Belen 2010 Yüksek Lisans
21. Yüzyıl Jeopolitik Güç Merkezleri Ekseninde Rusya Ukrayna İlişkileri Fevzi Yıldırım 2010 Yüksek Lisans
Orta Doğu’daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi: Soğuk Savaş Dönemi Ferhat Pirinççi 2010 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümü Barış Kılıç 2010 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenliğinin Yeniden Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü Ayfer Alptekin 2010 Yüksek Lisans
Çevresel Güvenlik Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Çevresel Güvenlik Stratejik Planı İçin Bir Model Önerisi Aylin Met 2011 Doktora
Devlet Destekli Terörizm Nedeniyle Devletin Uluslararası Sorumluluğu Umut Kedikli 2011 Doktora
11 Eylül Sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında Terörizm Rıdvan Kalaycı 2011 Yüksek Lisans
20. Yüzyılda Avrupa ve Türkiye’de Terörizm ve Terörle Mücadele Şükrü Türköz 2011 Yüksek Lisans
Orta Doğuda Terörizm ve Ekonomik Entegrasyon Hareketleri Emre Erkaya 2011 Yüksek Lisans
Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuk İlkelerinin Etkisi: İngiltere Örneği Fatih Karadeniz 2011 Yüksek Lisans
Internal Security and The New Border Management Model of The EU: Migration-Security Nexus Çiğdem Hajipouran Benam 2011 Doktora
Analyzing The League of Arab States and The Gulf Cooperation Council Within The Framework of Security Regionalism in The Middle East Merve Şen 2011 Yüksek Lisans
Collecive Security Treaty Organization (Csto) and The Limitations of Russia’s İnfluence Over The Other Csto Member States Janargul Borkoeva 2011 Yüksek Lisans
Turkish-US Relations Towards Cyprus Issue From The Perspective of Security Ceren Devran Baykotan 2011 Yüksek Lisans
Security Dimension of Turkey’s Relations With Russia: 2000-2010 Gülşah Güreş 2011 Yüksek Lisans
Yeni Ulusal Güvenlik Politikalarının Metaekolojik Temelleri ve Türkiye’nin Ulusal Güvenliği Fikret Birdişli 2011 Doktora
Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Güvenlik Politikaları: ABD ve Rusya’yı Dengeleme Politikası Nazıla Jamankulova 2011 Yüksek Lisans
İngiliz Dış Politikası Ekseninde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası İmran Kaya 2011 Yüksek Lisans
Kimlik-Güvenlik İlişkisinin Bir Örneği Olarak Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupa Birliği Güvenliği Kamil Efkan Erkan 2011 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Fevzi Eyinç 2011 Yüksek Lisans
İsrail-Filistin Çatışması: İsrail’in Filistinlilere Yönelik Güvenlik Politikasında Devamlılık ve Değişim (1948-2008) Zafer Balpınar 2011 Doktora
Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişim: Kolektif Müdahale Doktrininin Yükselişi Taner Tavas 2011 Doktora
Avrupa Birliği’nin Yönetsel Askerî Kapasitesi ve Belirsiz Müzakere Başlığı: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Mehmet Akif Morkaya 2011 Yüksek Lisans
Terörizmin Tanım Sorununun Güvenlik Eksenli Uluslararası İlişkilere Etkileri Şahin Deveci 2011 Yüksek Lisans
ABD’nin İşgalinin Ardından Türkiye-Irak Güvenlik İlişkilerinde Kuzey Irak Faktörü Ali A. Sameen 2011 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikalarının Oluşum ve Gelişim Süreci Cihan Günyel 2011 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Dilara Erdem 2011 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve NATO ile İlişkileri Ali Gök 2011 Yüksek Lisans
Hazar Petrollerinin Pazarlanmasında Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi Şeyma Açıkgöz 2011 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Özel Askeri Şirketler Yoluyla Yürütülen İstihbarat Faaliyetleri Nilgün Güzel Özgüven 2011 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrupa Birliği-Orta Asya İlişkileri: Enerji Sektörü Bağlamında Bir Değerlendirme Fulya Süar 2011 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Döneminde Türk İstihbarat Kurgusu Ecevit Kılıç 2011 Yüksek Lisans
To Which Eurasia Does Turkey Belong? A Comparative Analysis of Turkish Eurasianist Geopolitical Discourses Ebru Eren Webb 2011 Yüksek Lisans
Bush Doktrini ve Askeri Gücün Önalıcı ve Önleyici Savaş Kapsamında Kullanılması Ahmet Cural 2011 Doktora
Küresel Terörizm: Pakistan Medyasının Rolü Muhammad Sheharyar Khan 2012 Doktora
Uluslararası Terörizm ve Türkiye Ali Kemal Al 2012 Yüksek Lisans
Avrasya’da Yeni Bir Bölgesel Güvenlik Sorunu Olarak Fergana Vadisi (Etnik Çatışmalar ve Terörizm Ekseninde) Zafer Canpolat 2012 Yüksek Lisans
Doğu Coğrafyasında Radikal Terörizm Akın Sağıroğlu 2012 Yüksek Lisans
Insecurity and Trust in Cyprus: Rethinking The Security Dilemma Within The Context of The Cyprus Problem İpek Borman 2012 Doktora
Illiberal Security Practices of Liberal States in The Post 9/11 Era: Aberystwyth & Paris Schools Compared Tuğçe Türe 2012 Yüksek Lisans
The Nunn-Lugar? Cooperative Threat Reduction Program: An Effective Regime To Stem Proliferation of Weapons of Mass Destruction Aylin Günay Gürzel 2012 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Değişen Güvenlik Politikalarının Türkiye’ye Etkileri Hüseyin Emre Düzmen 2012 Yüksek Lisans
Hafız Esad Sonrası Türkiye-Suriye İlişkilerinin Güvenlik Politikalarına Etkisi Mehmet Tiraş 2012 Yüksek Lisans
Küreselleşmenin Güvenlik Anlayışına Etkileri (1991-2010) Hasan Deniz Pekşen 2012 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişim Süreci ve Kosova Krizi Fatos Jetishi 2012 Yüksek Lisans
1990 Sonrası Rusya ve Kazakistan İlişkilerinin Dış Politika ve Güvenlik Boyutu Assel Lakhayeva 2012 Yüksek Lisans
Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göç Karşıtlığı: Güvenlik Temaları Ekseninde Göç Karşıtı Söylemin İnşası Mehmet Gökay Özerim 2012 Doktora
Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Kapsamında Terör ile Mücadele Yöntemleri Fatih Şenel 2012 Yüksek Lisans
Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve Dış Müdahalelerin Rolü Rabiga Gapparova 2012 Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Disiplininde Feminizm, Yeni Savaş Bağlamında Feminist Güvenlik Yaklaşımı Zeynep Arıöz 2012 Yüksek Lisans
Küresel Isınmanın Güvenlik Boyutu Mehmet Yanık 2012 Yüksek Lisans
Deniz Alanlarında Güvenlik Uygulamalarındaki Gelişmeler, Deniz Haydutluğunun İncelenmesi Erkan Şahin 2012 Yüksek Lisans
Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi Adem Kaya 2012 Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Bağlamında Güvenlik ve Strateji Boyutunda Akdeniz Saime Şanlı 2012 Yüksek Lisans
Uluslararası Sistem ve Güvenlik Sorunlarının Türkmenistan Dış Politika Karar Alma Süreci Üzerine Etkileri Vepa Atayev 2012 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Avrupa Birliği Enerji Politikaları Furkan Yıldız 2012 Yüksek Lisans
Ortadoğu’daki Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türkiye Üzerinden Taşınması ile Türkiye’nin Kazandığı Jeopolitik Konum Beşir Elmas 2012 Yüksek Lisans
Güvenlik Çalışmaları Alanında Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Kavramsallaştırması Çerçevesinde Bir Etnik Çatışma Örneği Olarak Kosova Sorunu Bülent Sarper Ağır 2013 Doktora
Ulusal Güvenlik-Çevresel Güvenlik Ekseninde Silahlı Kuvvetler Çevre İlişkisi Tarık Ak 2013 Doktora
Security in The Black Sea Region: Continuity and Change Aslıhan Anlar 2013 Doktora
Common Foreign and Security Policy of The European Union and The Role of The European Parliament in Cfsp From A Supranationalist Outlook Ayşegül Sezer 2013 Yüksek Lisans
Comparative Analysis of Domestic Security İssues of Kazakhstan and Uzbekistan in The Post-Soviet Era Arzu Turgut 2013 Yüksek Lisans
Japan’s Search For Ontological Security in The Post-Cold War Period: The Reconfiguration of Trusting Relationships in East Asia Hakan Gönen 2013 Doktora
From Securitization To Desecuritization : Decoding Turkish Foreign Policy Towards Iran Çağla Lüleci 2013 Yüksek Lisans
Perceptions of Foreign and Security Policies in Egypt After The Arab Spring Önder Canveren 2013 Yüksek Lisans
The Evolution of The Responsibility To Protect Doctrine in The Rhetoric and Actions of The Permanent Members of The United Nations Security Council Zehra Funda Savaş 2013 Yüksek Lisans
Ortadoğu Barışında Güvenlik ve İşbirliği Modeli Arayışları Erbil Özdemir 2013 Yüksek Lisans
The Making of European Common Security and Defence Policy (Csdp): The Capability Gap and Its Implications On NATO Mehmet Mükerrem Arı 2013 Doktora
Afganistan Kaynaklı Uyuşturucunun Uluslararası Bir Güvenlik Sorununa Dönüşmesi: İç ve Dış Dinamikler, Mücadele Politikaları Ömer Ersoy 2013 Doktora
Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Etkinleştirilmesi ve AB’nin Uluslararası Rolü Dila Ungan Kavak 2013 Doktora
Yirmibirinci Yüzyılda Türkiye’nin Güvenlik Riskleri: Bağımsız Kürt Devleti’nin Kurulma İhtimalinin Doğurabileceği Sorunlar Şerif Emre Çağlar 2013 Yüksek Lisans
Siyasi Karar Alıcıların Ulusal Güvenlik Politikası Üretme Süreçlerinde Sosyal İstihbaratın Önemi: Arap Baharı Örneği İrfan Yasak 2013 Yüksek Lisans
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde Dış Politika ve Güvenlik Ekseninde Türkiye Algısı Evren Barut 2013 Yüksek Lisans
Afrika Birliği Örgütü’nden Afrika Birliği’ne Barış ve Güvenlik Politikalarının Dönüşümü Fadime Gözde Çolak 2013 Yüksek Lisans
Güney Kafkasya’da Güvenlik Bağlamında İran-Azerbaycan İlişkileri Gültekin Habibli 2013 Yüksek Lisans
11 Eylül Sonrası Süreçte ABD’nin Yeni Güvenlik Politikasında Türkiye Serdar Çakmak 2013 Yüksek Lisans
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Konusunda Yapılan Düzenlemelerin Lizbon Antlaşması Sonrası Uygulama Alanları Sercan Pekel 2013 Yüksek Lisans
Güvenlik Topluluğu Kavramı Üzerine Bir Analiz: Karadağ’ın Avrupa Birliği Üyelik Süreci Örneği Ervina Durakovic 2013 Yüksek Lisans
Çevresel Güvenlik: Postkoloniyel Dönemde Alman Doğu Afrikası İçin Çatışma Çözümleme Örnekleri Oncel Sençerman 2013 Yüksek Lisans
Yeni-İşlevselcilik ve Güvenlik Topluluğu Teorileri Işığında Şangay İş Birliği Örgütü Burak Divarcı 2013 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Bulgaristan’ın Bu Politikaya Uyumu Dzhemile Karbash 2013 Yüksek Lisans
Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yakınlaşmayı Sürükleyici Etken: Güvenlik Kaygıları (1990-2002) Hilal Köse 2013 Yüksek Lisans
Siber Uzay Güvenliği: Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri Zafer Yener 2013 Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkilerde Devletlerarası Savaş ve Savaşın Nedenlerinin Teorik İncelemesi Öner Akgül 2013 Doktora
Enerjinin Jeopolitik Önemi ve 20. Yüzyılda Petrolde Aracılık: Gülbenkyan Örneği Necmettin Acar 2013 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası NATO-AGSP/OGSP İşbirliğinin Analizi – Afganistan Örneği Mustafa Kocabaş 2013 Doktora
Yeni Jeopolitik Dengeler ve Türk Dünyası Burak Karakuş 2013 Yüksek Lisans
Security Sector Reform in Iraq: Building Security Forces in Post-Conflict Multi-Ethnic Societies Salih Akpınar 2014 Yüksek Lisans
Migration-Security Nexus in The European Union Through Copenhagen School’s Conceptualization of Security: France and The United Kingdom As Case Studies Özge Özmen 2014 Yüksek Lisans
Orta Asya’da Bir Güvenlik Örgütü Olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Beibit Baimuratov 2014 Yüksek Lisans
Terör, Terör Olayları ve Uluslararası Bölgesel Anlaşmalarda Terörizm Mohammad Murtaza Kohistani 2014 Yüksek Lisans
Küresel Boyutta Biyolojik Terörizm (Biyo-Terör) Tehdidi ve Türkiye’de Biyo-Terör Güvenliğine Yönelik Savunma Sistemi İlker Kiremitçi 2014 Doktora
Terörizm Kavramı ve Gelir Kaynakları Üzerine Teorik Bir İnceleme Derviş Çanakçı 2014 Yüksek Lisans
NATO-EU Security Relations in The Post-9/11 Security Era Ikenna Ifeanyichukwu Onyeador 2014 Yüksek Lisans
Bilateral Normalization and Regional Security: An Analysis of The Nagorno-Karabakh Conflict Resolution Process Through T.A.N.P. Sevinj Iskenderova 2014 Yüksek Lisans
Drug Trafficking As A Global Security Issue: Case of Turkey As A Transit Country For Afghanistan – Based Drug Trafficking Ceyda Ertuğrul Tonbul 2014 Yüksek Lisans
The Reconstruction of Human Security Through The Framework of Security-As-Emancipation Uluç Karakaş 2014 Yüksek Lisans
Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye’nin Güvenlik ve Barış Algısı Burhan Barlas 2014 Yüksek Lisans
Kolonyal Dönemden Günümüze Jeopolitik Bağlamda Anklav/Eksklav Ülke Toprakları-Güvenlik İlişkisi Tarık Demir 2014 Doktora
11 Eylül Sonrası Dönem ve Değişen Yeni Dünya Düzeninde Stratejik Güvenlik Bağlamında Doğu Akdeniz’de İngiliz Üsleri Hazel Keser 2014 Yüksek Lisans
ABD’nin Yeni Güvenlik Anlayışında İslam Algısı Murat Silinir 2014 Doktora
Bölgesel Güvenlik Dengeleri Bağlamında Rusya-İran İlişkileri Aytan Mammadlı 2014 Yüksek Lisans
Afganistan’daki Güvenlik Sorunları Muzaffer Toofan Noory 2014 Yüksek Lisans
Ulusal Güvenlik Bağlamında Tıbbi Tehdit ve Tıbbi İstihbarat Değerlendirmesi Levent Sevim 2014 Yüksek Lisans
Avrupa Güvenlik Anlaşmaları Çerçevesinde Güney Kafkasya Bölgesi İçin Bir Çözüm Modeli Tolga Otabatmaz 2014 Yüksek Lisans
Küreselleşme ve Ekonomik Güvenlik Ayşe Ece Alkan 2014 Yüksek Lisans
ABD-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Güvenlik İkilemi (2001-2012) Murat Yorulmaz 2014 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Birleşmiş Milletler’in Rolü Özlem Al 2014 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Güvenlik İlişkileri Eduard Khusainov 2014 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2009–2010 Dönemi Geçici Üyeliğinin Türk Dış Politikasına Etkisinin Analizi: Adaylık Süreci, Dönem Politikaları ve Açılımları Talat Ural 2014 Yüksek Lisans
AB-NATO Güvenlik İş Birliği Politikalarında Rusya Açmazı Murat Tunca 2014 Doktora
Soğuk Savaş Sonrasında Afrika’daki Çatışmaların Önlenmesi: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi ve Darfur Krizi Örneği İbrahim Arslan 2014 Doktora
Ulusal Güvenlik Politikalarının Belirlenmesinde İstihbaratın Rolü ve Önemi Çağlar Gün 2014 Yüksek Lisans
Genişletilmiş Karadeniz Bölgesinde Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşturulmasında Güvenliksizleştirme Süreci Barış Gürsoy 2014 Yüksek Lisans
Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Değişiminin İncelenmesi Yusuf Kılıç 2014 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO’nun Nükleer Silah Politikasının Uluslararası Güvenliğe Etkileri ve Türkiye Şafak Oğuz 2014 Doktora
Continuity and Change of the US Missile Defense Strategy in the Post-Cold War Era Samet Dönmez 2014 Yüksek Lisans
After Cold War Era NATO Alliance’s Military Interventions; Comparative Probe of Bosnia-Kosovo-Afghanistan-Libya Cases Rüştü Salim Savaş Biçer 2014 Doktora
Haklı Savaş Teorisi ve Sömürgecilik Bağlamında Libya Müdahalesi Osman Akgül 2014 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Devlet Dışı Aktörlerin Kitle İmha Silahları (KİS) ile Terör Eylemleri Yapma Eğilim ve Yeteneklerinin Değerlendirilmesi Olcay Denizer 2014 Doktora
Evaluating Rentier Theory and Resource Curse Theory: the Case of the Libyan Civil War Nur Aslan 2014 Yüksek Lisans
2003-2010 Yılları Arasında İran’ın Amerikan İşgali Altındaki Irak’a Yönelik Politikası Jeopolitik Değişimler Hakkında Bir Çalışma Mohammed Omeed Ezzulddin Ezzulddin 2014 Yüksek Lisans
Savaşın Yazımı: XVI. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Savaş Olgusuna Bakış: Uzun Savaşlar Örneğinde Kadir Purde 2014 Yüksek Lisans
Klasik Liberalizmden Piyasa Anarşizmine Devlet, Savaş ve Barış İlişkisi: Kuramsal Bir Çözümleme Belgin Büyükbuğa 2014 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Askeri Değişim: NATO Orduları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Barış Ateş 2014 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya Yakın Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi: Orta Asya Örneği Aidarbek Amirbek 2014 Doktora
The Limits of Realist Conceptions of Security: Examing The Views of Campbell and Waever Elfesiya Seven 2015 Yüksek Lisans
The New Terrorism Debate: Change and Continuity in Goals of Terrorist Organizations Volkan Deniz
Özbudak
2015 Yüksek Lisans
Globalization and The Challenges of 3rd World Countries: A Case Study of Nigerian Security Challenges Yusuf Saheed Adegboyega 2015 Yüksek Lisans
The Organization For Security and Co-Operation in Europe in The Post-Cold War Era: An Analysis of Its Comprehensive Approach To Security Hakan Karaaslan 2015 Doktora
The Quest For Security: Soviet Union’s Demands From Turkey, 1945-1946 İdlir Lika 2015 Yüksek Lisans
Enerjinin Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri: Hazar Havzası ve Azerbaycan Örneği Zamin Mustafayev 2015 Yüksek Lisans
Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’daki Statüko Karşıtı Yapılanmaların Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Etkileri Ünal Bayraktar 2015 Yüksek Lisans
İstanbul Süreci’nin Afganistan’ın İstikrarına Etkisi: Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi Çerçevesinde Bir Değerlendirme Suhrab Aria 2015 Yüksek Lisans
Ahmedinejad Dönemi Türkiye-İran İlişkilerinin Güvenlik Boyutu Serhat Cüneyt Gündoğdu 2015 Yüksek Lisans
Uluslararası Yeni Güvenlik Yaklaşımları Kavramsalında Bilgi Güvenliğinin Önemi Oğuzhan Güney 2015 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Anlayışı Bağlamında NATO Güngör Şahin 2015 Doktora
Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik Algısı ve Ulus Devletin Değişen Stratejisi Yasemen Özfındık Koik 2015 Yüksek Lisans
Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda Deniz Haydutluğuna Karşı Kullanılan Silahlı Özel Gemi Güvenlik Timlerine (SÖGGÜT) İlişkin Çalışma Levent Bahadır 2015 Yüksek Lisans
Kafkasya Jeopolitiği İçinde Güney Kafkasya’nın Stratejik Önemi ve Güvenlik Sorunları Veli Mirzayev 2015 Yüksek Lisans
Türkiye’de Enerji Boru Hattı Taşımacılığında Güvenlik Hakan Akın 2015 Yüksek Lisans
İnşacı Kuram Çerçevesinde Türkiye’nin Yakın Dönem Güvenlik Politikasında Tarih, Kültür ve Kimliğin Rolü: 1998 – 2012 Emre Ozan 2015 Doktora
Soğuk Savaş Dönemi ABD’nin Değişen Güvenlik Politikası ve Bu Politika Çerçevesinde Japonya-ABD İlişkileri Büşra Şişman 2015 Yüksek Lisans
Ulusal Güvenlik Bağlamında İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası: Mahmud Ahmedinejad Dönemi Örneği Yunus Emre Yapıcı 2015 Yüksek Lisans
21. Yüzyıl Ölçütleri Bakımından Türkiye’nin Jeopolitik Özellikleri Yüksel Mansur Kılınç 2015 Yüksek Lisans
Turkey’s Approach to Humanitarian Intervention in the Post-Cold War Era: the Cases of Bosnia and Kosovo Şükrü Çıldır 2015 Yüksek Lisans
Kongo Savaşları (1996-2003): Soğuk Savaş Sonrası Afrika’da Çatışma ve Kriz Sinan Baran 2015 Yüksek Lisans
The Applicability of International Humanitarian Law to Cyber Warfare and the Key Issues: Threshold, Principle of Distinction and Neutrality, Sovereignty, and Attribution Ramazan Güreşci 2015 Yüksek Lisans
Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri Sorunu Mustafa Üren 2015 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun İcra Ettiği Askeri Müdahalelerin Türkiye Perspektifinden İncelenmesi Mustafa Ok 2015 Yüksek Lisans
Savaş Analizinde Clausewitz’in Esas Üçlemesi: Afganistan’da Taliban Kalkışması Örneği Kıvılcım Romya Bilgin 2015 Doktora
Geopolitical Traditions of Colombia in Comparison to Argentina, Brazil and Chile Juan Sebastian Ballen Chaparro 2015 Yüksek Lisans
War or Peace? the Dodecanese Islands in Turkish Foreign and Security Policy (1923-1947) Hazal Papuççular 2015 Doktora
The Problems of Peacebuilding in the Aftermath of War and the Position of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavian Countries in Bosnia and Herzegovina Faruk Tekşen 2015 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliği ve Azerbaycan Duhan Kalkan 2015 Doktora
Türkiye – Cezayir İlişkilerinin Jeopolitik Potansiyeli Deniz Doğan 2015 Yüksek Lisans
Continuity and Change of ‘War’ in the 20th Century Can Zengin 2015 Yüksek Lisans
21. Yüzyılda Ortodoks Güvenlik Paradigmasının Aşınımı: Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik İbrahim Kurnaz 2016 Yüksek Lisans
Dini Motifli Ayrılıkçı Hareketler ve Terörizm: Filipinler Örneği Samet Durmuş 2016 Yüksek Lisans
AB’nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikası Burcu Tugay 2016 Yüksek Lisans
21. Yüzyılda Değişen Güvenlik Paradigmalarının Terörizm Stratejisiyle Mücadeleye Etkiler Osman Şen 2016 Doktora
İnsan Güvenliği ve Terörizm Duygu Çağla Bayram 2016 Yüksek Lisans
Russia’s Policy On Secessionism in The United Nations Security Council Mehmet Zeki Günay 2016 Doktora
Global Health Governance, Sovereignty and Security: Constructing The Case of Ebola Sarp Şamil Dağçınar 2016 Yüksek Lisans
Analysing The Possible Implications of Turkey- EU Cooperation in Terms of Foreign and Security Policy Seda Gözde Tokatlı 2016 Yüksek Lisans
National and International Cybersecurity Strategies of The United States: A Securitization Attempt Duygu Küçükaydın 2016 Yüksek Lisans
Natural Gas Diplomacy of Russia With The EU and Turkey: Political and Security Versus Economic and Environmental Dimensions Kürşad Tosun 2016 Doktora
Çatışan Kimlikler: İsrail’de Toplumlararası Güvenlik İkilemi Tuğçe Ersoy 2016 Doktora
Siber Güvenlik Kavramının Gelişimi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme Barış Çeliktaş 2016 Yüksek Lisans
Güvenlik Sektörü Reformu ve Türkiye Gizem Tan Başcı 2016 Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Temelinde Siber Güvenlik: Mikro Siber İttifak Teorisi (Micro-Cat) Vahit Güntay 2016 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Teorileri Ekseninde Rusya’nın Kafkasya Politikaları (1991-2016) Faruk Tipioğlu 2016 Yüksek Lisans
Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye’nin Dış Güvenlik Politikası Beyazıt Bestami Uyumaz 2016 Yüksek Lisans
Yeni Güvenlik Politikaları Bağlamında Türkiye’de İstihbaratın Dönüşümü Emre Çıtak 2016 Doktora
Rusya’nın Güvenlik Politikalarında Orta Asya Serkan Mengüç 2016 Yüksek Lisans
Amerikan Güvenlik Politikasında Zbigniew Brzezinski’nin Rolü ve Türkiye Değerlendirmeleri Levent Demirci 2016 Doktora
Uluslararası Entegrasyonlar ve Türkiye’nin Ekonomi ve Güvenlik Sorunlarına Çözüm Arayışları Mehmet Deveci 2016 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Başlangıcında Türkiye’ye Yönelik Sovyetler Birliği Tehdidi ve Güvenlik Politikaları Yavuz İnce 2016 Yüksek Lisans
Çok Kültürlü Toplumlarda Güvenlik: Sudan Örneği Tirab Abbkar Tirab 2016 Doktora
Birleşmiş Milletler’in İnsani Güvenlik Söylemi Bağlamında Barışı Korumanın Dönüşümü: Kosova Örneği Zeynep Arıöz 2016 Doktora
Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası Mehmet Eren 2016 Yüksek Lisans
Stratejik İstihbaratın Güvenlik Stratejileri ve Politikaları Açısından Yeri ve Önemi Merve Seren 2016 Doktora
Ulusal Güvenliğin Sağlanması Açısından İç Güvenlik İstihbaratının Önemi Selçuk Bağcı 2016 Yüksek Lisans
Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm Ahmet Sapmaz 2016 Doktora
İnsani Müdahale: Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale Aktörleri ve Uygulama Şekli Yücel Tuncer 2016 Yüksek Lisans
NATO’nun Değişen Güvenlik Stratejilerinde Azerbaycan’ın Jeopolitik Önemi ve Azerbaycan Ulusal Güvenliğine Etkileri Yasin Salmanov 2016 Yüksek Lisans
The Shia Crescent Discourse: A Critical Geopolitical Approach Şermin Pehlivantürk 2016 Yüksek Lisans
The Nuclear Non-Proliferation Regime After the Cold War: the Role of ‘Nuclear’ South Asia in the Regime Nilgün Gerçeker 2016 Doktora
Olası Yeni Soğuk Savaş Tehlikesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü Muhammed Arif Boyraz 2016 Yüksek Lisans
Musul’un Türk Dış Politikası’na Jeopolitik Etkileri Mehmet Kayık 2016 Yüksek Lisans
Türkiye’nin Jeopolitik Gücü için 2000’li Yıllardan Sonra Bölge Ülkeleri ile Petrol ve Doğal Gaz İlişkileri Mehmet İnak 2016 Yüksek Lisans
Continuity and Change in Turkey’s Policy Towards the Balkans in the Post-Cold War Era: the Case of Bosnia- Herzegovina Kübra Duran 2016 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası ABD-Rusya Nükleer İlişkileri Julia Sabirzyanova 2016 Yüksek Lisans
The Implications of Somali Ethiopian War of 1977 on the Fall of Somali State in 1991 İsmail İbrahim 2016 Yüksek Lisans
Hegemonya İnşasında Ordunun Yeri: Soğuk Savaş Sonrası ABD Ordusu Örneği Hüseyin Korkmaz 2016 Yüksek Lisans
Turkey’s Changing Discourses of Strategy: A Critical Realist Analysis Hasan Yükselen 2016 Doktora
Çevresel Strateji Kapsamında İsrail’in Kuzey Irak Kürtleri Politikasının Analizi Hakan Süslü 2016 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Kıbrıs Sorunu (1990 – 2015) Güzide Çakır 2016 Yüksek Lisans
Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği Bülent Öztürk 2016 Doktora
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Uluslararası Güvenliğe Etkileri: Avrupa Birliği Örneği Burak Korkmaz 2016 Yüksek Lisans
Güney Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu ve Çatışma Alanları Aynur Musayeva 2016 Yüksek Lisans
Jeopolitik Yönden Mısır’ın Önemi ve ABD’nin 2013 Mısır Darbesi’ne Yönelik Tutumu Alptuğ Kuduoğlu 2016 Yüksek Lisans
Adalar Denizi’nin Jeopolitik Özellikleri Adem Cevri 2016 Yüksek Lisans
European Union’s Contending Security Approaches To Syrian Refugee Crisis: National Security Versus Societal Security Gizem Tuğba Özkut 2017 Yüksek Lisans
21. Yüzyıl’da Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları ve Ortak Güvenlik Arayışları Levent Yiğittepe 2017 Doktora
Enerji Güvenliği Bağlamında Kritik Enerji Altyapı Güvenliği, NATO Konsepti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (Btc) Petrol Boru Hattı Örneği Mehmet Güzeloğlu 2017 Yüksek Lisans
Orta Doğu’daki Güvenlik Sorunlarının Bölgesel Güvenlik Yapılanmasına Etkisinin Analizi Hasan Yiğit 2017 Yüksek Lisans
Yumuşak Güç Avrupa Birliği’nin Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Ortak Dış Güvenlik Politikası ve Bosna, Kosova, Suriye Krizleri Üzerinden Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi Mehmet Timuçin 2017 Yüksek Lisans
Insurgency Or Terrorism:Dilemmas From The Syrian Civil War 2011-2015 Necdet Özçelik 2017 Yüksek Lisans
Libya A Between Terrorism and Lockorbei (1988-2003) Adel Nagi Bakka 2017 Yüksek Lisans
Threat of Nuclear Terrorism: Towards An Effective Nuclear Security Regime Muhammed Ali Alkış 2017 Yüksek Lisans
Küresel Terörizm Bağlamında Yabancı Terörist Savaşçılar ve Avrupa Birliği’ne Etkileri Mehmet Ülgen Genç 2017 Yüksek Lisans
İslami Söylemli Terörizm ve Nijerya’ya Yansımaları: Boko Haram Terör Örgütü Hasan Maraş 2017 Yüksek Lisans
Terörizm ve Terör Örgütleri ile Mücadele: Türkiye’nin DEAŞ (IŞİD) Terör Örgütüyle Mücadele Politikası Sinan Şahin 2017 Yüksek Lisans
Russian National Security Strategy: Changes in Securitisation Issues Daria Morar 2017 Yüksek Lisans
The Security Dilemma in The Mediterranean Sea Region and Its Impact On Regional Cooperation Hatice Kesgin 2017 Yüksek Lisans
Les Changements Climatiques: D’un Enjeu De Developpement À Un Enjeu De Sécurité Emirhan Altunkaya 2017 Yüksek Lisans
Understanding Turkish-Greek Relations Through Securitization To Desecuritization: A Turkish Perspective Cihan Dizdaroğlu 2017 Doktora
İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyasetine Güvenlik Yansımaları Hasan Akarsu 2017 Yüksek Lisans
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ali Burak Darıcılı 2017 Doktora
Neorealizmin Güvenlik Varsayımları Bağlamında İsrail’in Filistin Politikası Oğuzhan Acar 2017 Yüksek Lisans
Realizmin Güç ve Güvenlik Unsurları Açısından Nükleer Silahlar Serkan Acar 2017 Yüksek Lisans
ABD’nin Basra Körfezi’ne Yönelik Güvenlik Politikaları: Çifte Sütun Politikasından Çifte Kuşatma Politikasına Hafiz Mammadov 2017 Yüksek Lisans
Ulusal Güvenlik ve Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yönelik Politikası Kanat Ydyrys 2017 Doktora
Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Anlayışının Neorealist Perspektiften Analiz Ali Necefoğlu 2017 Yüksek Lisans
Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi: Arap Baharı Örneği Agung Nurwijoyo 2017 Yüksek Lisans
Batı Afrika’da Ulusötesi Güvenlik Sorunları: Nijeria Örneği Ronisia Ariete Almeida Tavares 2017 Yüksek Lisans
Güvenlik Perspektifinden ABD’nin Afrika Politikası Mehmet Ali Yüksel 2017 Yüksek Lisans
Dış Politikaya Güvenlik Eksenli Bakış: Güney Kore Örneği (1945-2013) Caner Kur 2017 Yüksek Lisans
Hindistan Örneğinde İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi Çağla Vural 2017 Yüksek Lisans
Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü Selim Kurt 2017 Doktora
Suriye Krizi Bağlamında Obama Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Değişen Güvenlik Ortaklığı Ferahşan Gençkaya 2017 Yüksek Lisans
The Nature of Africa’s Relations with External Actors in Historical Context: The Colonial, Cold War and Post-Cold War Eras Nyadera İsrael Nyaburi 2017 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Balkan Politikası Yusuf Fidan 2017 Yüksek Lisans
Religious Geopolitics in the Middle East: the Importance of Jerusalem for Abrahamic Religions Yusuf Alçiçek 2017 Yüksek Lisans
Stratejik İstihbarat Bağlamında Karşılaştırmalı Savaş Teorileri ve Stratejistler Yunus Karaağaç 2017 Yüksek Lisans
Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’e ve Çevresine Yönelik Stratejisinin/Politikalarının Bölge Güvenliğine Etkileri Uğur Aktürk 2017 Doktora
Azerbaycan’ın Jeopolitik Sorunları Turabkhan Hasanlı 2017 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Aktörlerin Ortadoğu’da Güç ve Çıkar Mücadelesi: AB, ABD, Çin ve Rusya Üzerinden Bir Analiz Şahin Çaylı 2017 Doktora
Changing Geopolitical Importance of Balochistan: A Case Study of Gwadar Port and China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Muzaffir Hussain 2017 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Türkiye’nin Sınır Güvenliğine Etkisi Hakan Karaduman 2017 Yüksek Lisans
Peace Building Through Peace Education in Post Conflict Societies: A Case Study of Bosnia Herzegovina Gülsüm Cihan Kencesoy 2017 Yüksek Lisans
Jeopolitik Bakımdan Suriye-Rusya İlişkileri Ayşe Yaşar 2017 Yüksek Lisans
Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişen Güvenlik Algısı ve Türk Dış Politikası Rasime Kırış 2018 Yüksek Lisans
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Uluslararası Barış ve Güvenlik İçin Uyguladığı Yöntemler İlyas Kutlu 2018 Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Güvenlik Demet Haser 2018 Yüksek Lisans
NATO’nun Güvenlik Alanında Yeni Bir Boyut: Siber Güvenlik Gizem Somuncu 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrasında NATO’nun Güvenlik Anlayışının Dönüşümü ve Pasifik’te Değişen Dengelerin NATO’nun Güvenlik Stratejisine Muhtemel Etkileri Haşim Türker 2018 Doktora
Ulusal Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Kültürü Arasındaki İlişkiselliği Ortaya Çıkarmaya Yönelik Ölçek Geliştirilmesi Aynur Başurgan 2018 Yüksek Lisans
A Comparative Study of Turkey’s Energy Security Policies Towards Kazakhstan and Iraq Halil Buğra Yavuz 2018 Yüksek Lisans
Narco-Terrorism in Colombia: Exploring The Links Between Organized Crime and Terrorism (2000-2012) Costenar Cristian-
Mihai
2018 Yüksek Lisans
Turkish – Syrian Relations in The Context of Terrorism 1978 – 1998 Selçuk Tekin Özer 2018 Doktora
New Challenges Within The Framework of The Responsibility To Protect: Terrorism and Protection of Populations Çağlar Akyıldız 2018 Yüksek Lisans
Nijerya’da Terörizm (Boko Haram Terör Örgütü) Büşra Bozkurt 2018 Yüksek Lisans
NATO’nun Terörizm ile Mücadele Stratejileri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Furkan Şahin 2018 Yüksek Lisans
Örgütlenme ve Terörizm Bağlamında Lozan Barış Konferansı’nda Ermeniler ve Sonrasında Ermeni Diasporasının Faaliyetleri Bünyamin Çap 2018 Yüksek Lisans
Türkiye’de Narko Terörizm ve Uluslararası Düzeyde Uyuşturucu ile Mücadele Canan Altıntaş 2018 Yüksek Lisans
11 Eylül Sonrası Dönemde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikalarının Karşılaştırılması Seren Parçal 2018 Yüksek Lisans
Modern Terörizm İçinde PKK’nın Öğrenen Örgütler Bağlamında İncelenmesi Atilla Öcal 2018 Yüksek Lisans
Uluslararası Terörizm: PKK Örneği Çağatay Türk 2018 Yüksek Lisans
Dini Motifli Terörizm ve Finansal Kaynakları: El Kaide, IŞİD ve Boko Haram Aydın Erdoğan 2018 Yüksek Lisans
Medya ve Terörizm İlişkisi; IŞİD Örneği Flamur Ismaili 2018 Yüksek Lisans
Küreselleşme ve Terörizm: Terörizmin Finansal Kaynakları Zeynep Aysu Sarahan 2018 Yüksek Lisans
The Military Evolution in The Black Sea Region (Security Challenges 2004-2017) Iuliana Oprea 2018 Yüksek Lisans
Europe’s Security Challenges and Transatlantic Relations Hidayet Çilkoparan 2018 Yüksek Lisans
Economic İnterdependence and Security in Southeast Asia: A Realist Analysis Pelin Drubkowski 2018 Yüksek Lisans
The EU’s Security Actorness in The South Caucasus Region After The August 2008 War Gizem Tok 2018 Yüksek Lisans
Security Challenges of Cameroon and The Effects On France-African Relations Evaristus Mwenyo Eyong Agbendifor 2018 Yüksek Lisans
The Establishment of Overseas Military Bases With Regard To The International Security and Distribution of Power Volkan Ferlengez 2018 Yüksek Lisans
Energy – Security Nexus in The Gulf Muhittin Ahmedoğlu 2018 Yüksek Lisans
Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Abdullah Tokdaş 2018 Yüksek Lisans
Suriye İç Savaşı Sonrası Avrupa Birliği Güvenlik Denkleminde Mülteci Krizi Şeyma Kalyoncu 2018 Yüksek Lisans
Türkiye’de Güvenlik Çalışmalarının Tarihsel Perspektiften Nitel Analizi Yusuf Zakir Baskın 2018 Yüksek Lisans
Stratejik ve Öngörüsel İstihbarat Bağlamında ABD Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Strateji Belgelerinin İncelenmesi Muhammet Vanlıoğlu 2018 Yüksek Lisans
Uluslararası Güvenliğin Bir Bileşeni Olarak Siber Güvenlik Kamil Tarhan 2018 Yüksek Lisans
Ege Denizi’nde Düzensiz Göç, Güvenlik ve İnsan Hakları Paradoksu: Frontex Özgür Kayaalp 2018 Yüksek Lisans
Savunma ve Güvenlik Politikası Bağlamında Avrupa Birliği Gökhan Tekin 2018 Yüksek Lisans
Türkiye’de Güvenlik Söyleminin Kuruluşu: TBMM Tutanakları Üzerinden Bir İnceleme (1978-2002) Taha Baran 2018 Doktora
Dış Politikanın Sivil-Asker İlişkileri Üzerindeki Etkisi: AB Koşulluluk İlkesi ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Paradigması Kazım Uğur Kızılaslan 2018 Doktora
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimî Üye Ülkeleri Savunma Harcamalarının Ekonomik ve Politik İncelemesi Murat Şeker 2018 Yüksek Lisans
Suriye İç Savaşında Kadınların Durumunun Feminizm ve Feminist Güvenlik Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Gülşah Biçer 2018 Yüksek Lisans
Siber Güvenlik ve Terörizmin Evrilişi: Türkiye Üzerine Etkileri Dilaver Gedik 2018 Yüksek Lisans
Dış Politika Yapım Sürecinde Güvenlik-Kalkınma Bağı Yaklaşımları: AB, ABD ve Çin Örnekleri Merve Aksu 2018 Yüksek Lisans
AB’nin Güvenlik Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi Abdullah Orhan 2018 Yüksek Lisans
Suudi Arabistan’ın Güvenlik Algısı ve Dış Politikasının Değişimi (2010-16) Necmettin Acar 2018 Doktora
Güvenlik ve Kapasite: 2002-2011 Yılları Arası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Burak Çakırca 2018 Doktora
İsrail’de Güvenlik: Ulus-Devlet Saplantısı ve Filistin Meselesine Yansımaları Yunus Can Polat 2018 Doktora
Dış İlişkiler ve Güvenlik Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB-ABD İlişkileri Simge Özcan 2018 Yüksek Lisans
Avrupa Birliği Politikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: AB Güvenlik Politikası ve Kadın Ece Mozakoğlu 2018 Yüksek Lisans
Güvenlik Yönetişimi ve İnsan Güvenliği İlişkisi: Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Örneği Alpay Alpaydın 2018 Yüksek Lisans
Tek Kutuplu Sistemde Bölgesel Güçlerin Ulusal Güvenlik Stratejileri: Suudi Arabistan Örneği (1990-2015) İsmail Akdoğan 2018 Doktora
Almanya’nın Ulusal Güvenlik Belgeleri Üzerinden Alman Stratejik Kültürünün Nitel Analizi Emre Baran Pak 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Psikolojik Harekatın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikalarındaki Rolü Hulusi Gölpınar 2018 Yüksek Lisans
A Feminist Critique of Just War Tradition Yakup Ceki Bilmen 2018 Doktora
Soğuk Savaş Sonrasında Savaşın Değişen Yapısı: Asimetrik Savaş Onur Ekinci 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Güç Dengesi: Silahlanma Dinamiklerinin İttifaklar ve Büyük Güçlerle İlişkilere Etkisi Oğuz Güngörmez 2018 Yüksek Lisans
Değişen Dünya Düzeninde Yeni Savaş Sistemi Nail Yıldırım 2018 Yüksek Lisans
2002 Sonrası Türkiye – İran Enerji İlişkileri ve Jeopolitik Sonuçları Mustafa Bozbay 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Güney Kafkasya’da Küresel Rekabet Meryem Şahbaz 2018 Yüksek Lisans
Jeopolitik Çerçevede Ukrayna-Rusya Gerilimi Mert Dinler 2018 Yüksek Lisans
Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım Krizi’ne Karadeniz’de Değişen Jeopolitik Dengeler Meltem Menzilcioğlu 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Afganistan’ın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri Khair Mohammad Qaderi 2018 Yüksek Lisans
Küreselleşme, Politik Mekân ve İktidar: Alternatif Bir Jeopolitik Değerlendirme İrem Ece Akpınar 2018 Yüksek Lisans
Rusya’nın Hibrid Savaş Anlayışı: Ukrayna Örneği Ibragim Shakhbazov 2018 Yüksek Lisans
Base Politics During the Post-Cold War Era: A Comparative Study of South Korea and Turkey Hyewon Kwon 2018 Yüksek Lisans
Hibrit Savaş: 2014 Yılı Rusya’nın Ukrayna Müdahalesi Hasan Arslan 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Askeri Denge (1991-2016) Furkan Halit Yolcu 2018 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de ABD-Rusya Rekabeti: Çevrelemenin Yeniden Yaratılması Ferit Çakıcı 2018 Yüksek Lisans
Doğu Akdeniz Enerji Keşiflerinin Bölgeyi Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Değiştirme Potansiyeli Fadime Ayca Ceylan 2018 Yüksek Lisans
Hibrit Savaş Doktrininin Uygulama Esasları Çerçevesinde Suriye Örneği Erdem Ekmekcioğlu 2018 Yüksek Lisans
Büyük Güçler Politikasında Orta Asya Enerji Kaynakları: Jeopolitik Mücadele Çağlar Şakı 2018 Yüksek Lisans
Tarihsel Süreç İçerisinde Hazar Denizi’nin Orta Asya Türk Devletleri Açısından Jeopolitik Önemi Cengiz Eker 2018 Yüksek Lisans
1915’den 2015’e Rus Savaş Kültürünün Değişimi Bedirhan Dil 2018 Yüksek Lisans
Climate Change & Civil War: the Syrian Case Batuhan Yıldız 2018 Yüksek Lisans
Transformation of the United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era: the Case of Somalia and Beyond Asime Yıldız 2018 Yüksek Lisans
Güvenlikleştirme Teorisi ve Dünya-Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası İran Dış Politikasında Kürt Meselesi Ahmet Doğru 2018 Doktora
Rusya’nın Hibrit Savaş Stratejisi ve Suriye Örneği Ahmet Arda Şensoy 2018 Yüksek Lisans
Dördüncü Nesil Savaş Kapsamında Türkiye İçin Strateji Tartışmaları Abdullah Şengönül 2018 Doktora
Rusya Federasyonu’nun Örnek Vaka Analizleriyle Yeni Nesil Savaşın İncelenmesi Muhammed Onur Çöpoğlu 2018 Yüksek Lisans
Yeni Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde ABD İç Güvenlik Yapılanmasında Kurumsal Dönüşüm ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Uğur Şener 2019 Yüksek Lisans
Rusya Federasyonu’nun Ulusal Güvenlik Politikalarına Yön Veren Belgeler ve Etki Eden Güvenlik Yaklaşımları Alperen Kürşad Zengin 2019 Yüksek Lisans
Identifying Critical Cybersecurity Controls At Country Level Burak Aydın 2019 Yüksek Lisans
Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Türkiye’nin Ekonomi Güvenliği Sefa Çatal 2019 Yüksek Lisans
A Review of Theoretical Discussions On Terrorism Mücahid Aykut 2019 Yüksek Lisans
Filistin Ceza Hukuku’nda Casusluk Suçu ve Terörizm Kavramı Wasel Altanany 2019 Yüksek Lisans
The Security Paradigm and The Challenges of Development in The Sahel Region: The Sahel G5 and The Counter-Terrorism Strategy Massaoud Hamani 2019 Yüksek Lisans
Debating Nuclear Proliferation and International Security Nexus: The Case of Iran Rıfat Öncel 2019 Yüksek Lisans
The United Nations Permanent Security Members: A Case For Replacement Or Expansion Chijioke Emmanuel Nwani 2019 Yüksek Lisans
Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018) Mehmet Murad Aktaş 2019 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası NATO ve Türkiye’de Siber Güvenlik İbrahim Yalçın 2019 Yüksek Lisans
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Özbekistan Aytaç Güher 2019 Yüksek Lisans
Bölgesel Güvenlik Çerçevesinde Afganistan’ın Yalıtıcı (Insulator) Konumunun Çok Taraflı Dış Politika ile Aşılması Mohammad Mahdi Zaki 2019 Yüksek Lisans
Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Yapılan İnsani Güvenlik Çalışmalarının Tarihsel Perspektiften Nitel Analizi Fatih Tekin 2019 Yüksek Lisans
Sınıraşan Su Sorunu ve Güvenlik Olgusu: Orta Doğu Örneği Şerife Filiz Cumbul 2019 Yüksek Lisans
Ulusal Güvenlik ve Stratejik İstihbarat Açısından ‘Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş’ın Önemi ve Özellikleri Vusal Süleymanlı 2019 Yüksek Lisans
Putin Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejileri ve Suriye Müdahalesi Hurşit Dingil 2019 Yüksek Lisans
Integration of Ukraine into NATO and Its Geopolitical Implications Sevsu Önder 2019 Yüksek Lisans
Enerji Ticaret Yollarına Jeopolitik Yaklaşım: Kuşak ve Yol İnsiyatifi Örneği Sevinç Aslan 2019 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Rus Dış Politikasında Avrasyacılık: Kırım Sorunu Özgün Sedal Dirik 2019 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Asya Pasifik Bölgesinde ABD-Çin Mücadelesi Muhammet Çelik 2019 Yüksek Lisans
Geopolitical Curse and States Born to Be Failed: A Case Study of Iraq and Bosnia Mehmet Çetinkaya 2019 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik ve İşbirliğine Yönelik Politikalar İsmail Uslu 2019 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Toplumsal Güvenliğe Etkileri Esra Çil 2019 Yüksek Lisans
Klasik Jeopolitik Perspektifinden ABD’nin Irak Müdahaleleri Elif Bayrakcı Gün 2019 Yüksek Lisans
Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Sert Güç Yumuşak Güç Kullanımı: Gürcistan Örneği Çetin Kara 2019 Yüksek Lisans
Reasons for the 2003 US invasion of Iraq and Its Consequences According to Just War Theory Anoar Majeed Hameed Hameed 2019 Yüksek Lisans
Ukrayna ve Gürcistan’ın Ulusal Güvenlik Stratejileri Halit Ahmet Kahraman 2019 Yüksek Lisans