.
Bu sayfada listelenen uluslararası örgütler, Proje Ekibi tarafından “güvenlik” alanında faaliyet gösteren küresel/bölgesel örgütler taranarak seçilmiştir. Bu listeye eklenmesi veya çıkartılması gerektiğini düşündüğünüz güvenlik örgütlerini lütfen Katkıda Bulun formunu kullanarak bize iletiniz.

The international organizations listed on this page have been selected by the Project Team among the global/regional organizations working on the security sector. Please let us know your recommendations to add or remove the security organizations to/from this page on by filling out Contribution Form.