Hakkında

Güvenlik Portalı, güvenlik konuları ile ilişkili alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ile alanın profesyonelleri ve ilgi duyan genel kamuoyu için araştırma kaynakları, toplantılar, eğitim ve burs imkanları ile güvenlik alanında üretilecek özgün çalışmaların tek merkezden sunulmasını ve güvenlikle ilgili konularda en geniş yelpazede temel başvuru noktası olmayı hedeflemektedir.

Güvenlik Portalı, “A’NATO’LIA Güvenlik Portalı: Küresel Tehditler, Türkiye ve NATO@70” ve “SECOP – İşbirliği Yoluyla Güvenlik; Türkiye-ABD-NATO Üçgeni” projeleri kapsamında sırasıyla NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nin destekleri ve Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin işbirliğiyle 2019 yılında Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, Dr. Haluk Karadağ, Bedi Çelik, Mustafa Gökcan Kösen, Pınar Göker, Özer Bereket ve Emre Alagöz’den oluşan bir ekip tarafından hayata geçirilmiştir. Portal, takip eden süreçte farklı projeler ile genişletilmeye ve güncel tutulmaya devam etmektedir. Portalın güncel Yayın Kurulu ve Koordinatörleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

About

The Security Portal aims at creating a one-stop platform for all security-related materials for students, researchers, academics, public employees, and the wider public who are generally interested in security issues. The main objective of the Portal is to become a central hub on the Internet for the dissemination of academic and educational materials, national and international resources, information about events, training and education programs, scholarships as well as original research materials to interested users.

The Security Portal has been created by a group of academics and support staff, composed of Prof. Mustafa Aydın, Prof. Haldun Yalçınkaya, Dr. Haluk Karadağ, Bedi Çelik, Mustafa Gökcan Kösen, Pınar Göker, Özer Bereket, and Emre Alagöz. Its creation in 2019 was supported through “A’NATO’LIA Security Portal: Turkey and NATO@70 vs. Global Threats” Project, funded by the NATO PDD, and “SECOP – Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” Project funded by the US Embassy in Turkey, in collaboration with the International Relations Council of Turkey (IRCT), TOBB University of Economics and Technology, Başkent University, and Kadir Has University. Since then, the Portal has also been supplemented with additional projects and kept up to date. The current Editorial Board and Publication Coordinators are listed below.

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dr. Haluk Karadağ, Başkent Üniversitesi

 

***

 

Portal Genel KoordinatörüPortal Managing Coordinator

Bedi Çelik, Uluslararası İlişkiler Konseyi

 

***

 

Yayın Koordinatörleri / Publication Coordinators

Güvenlik Yazıları / Security Papers   Dr. Fulya Hisarlıoğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi

Güvenlik ve Sanat / Security and Art   Dr. G. Pınar Erkem, İstanbul Üniversitesi

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni / Global Defence and Security Bulletin   Arda Mevlütoğlu, Siyah Gri Beyaz

e-Güvenlik Dersi / e-Course on Security   Dr. Gökçe Gezer, Bilgi Üniversitesi – Mustafa Gökcan Kösen, Bilgi Üniversitesi

Güvenlik Ansiklopedisi / Secopedia   Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

 

***

 

Sosyal Medya Yöneticisi / Social Media Coordinator

Elif Merve Dumankaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 

ET Destek / IT Support

Emre Alagöz, PepTeam