Hakkında

Güvenlik Portalı projesi Türkiye’de güvenlik konularında Uluslararası İlişkiler disiplini ve yakın alanlarda çalışan akademisyenler, ilgili kamu çalışanları, araştırmacılar, öğrenciler ve bu konulara ilgi duyan genel kamuoyu için konuyla ilgili akademik ve yarı akademik yayınlar, eğitimler, kongreler, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, araştırmalar, raporlar, ulusal güvenlik belgeleri ile güvenlik ve güvenlikle ilgili derslere ait materyallerin tek bir merkezden son kullanıcıya sunulması amacıyla yola çıkmıştır. Portal, güvenlik ve ilgili konularda en geniş yelpazede tespit edilebilen tüm bilgi ve bağlantıları içeren ve güvenlik konularıyla ilgilenenler için temel başvuru noktası olmayı hedefleyen ilk kapsamlı Türkçe internet sitesidir.

Sürekliliği sağlamak, kullanıcılar arası etkileşimi artırmak ve güvenlik alanında faaliyet gösterenler arası bağlantıları geliştirmek amacıyla, Portal’da ayrıca ulusal/uluslararası güvenlikle alakalı konularda uzman görüşleri video röportajları ve kısa analizler olarak kullanıcıya sunulacak ve Portalın şekillenmesi ve geliştirilmesinde kullanıcılarından katkı sağlamalarına yönelik etkileşim kanalları oluşturulacaktır.

Proje ekibinin çalışmadaki odak noktası güvenlik alanının meraklılarına hepsi bir arada olacak şeklinde zaman ve emekten tasarruf ederek, aradıklarını bulabilecekleri bir platform sağlamaktır.

About

The Security Portal aims at creating a one-stop platform for all security-related materials for students, researchers, academics, public employees, and wider public who are generally interested in security issues. The main objective of the Portal is to become a central hub on Internet for dissemination of academic and semi-academic studies, research reports, national security papers, information about congresses, conferences, symposiums, seminars, workshops and other relevant events on security, as well as educational materials to interested users. The Portal will be the first comprehensive reference point in Turkish for security studies and issues.

The Portal will also present short analyses and video interviews with experts on various national and international security issues. The feedback channels will be created for those users who wish to contribute the Portal.

Proje Ekibi / Project Team

Güvenlik Portalı, “A’NATO’LIA Güvenlik Portalı: Küresel Tehditler, Türkiye ve [email protected]” başlıklı proje (No: RA014 PR26307) kapsamında NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve “SECOP – İşbirliği Yoluyla Güvenlik; Türkiye-ABD-NATO Üçgeni” başlıklı proje (No: STU15019GR0029) kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından hayata geçirilen Güvenlik Portalı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.


The Security Portal is supported by the NATO Public Diplomacy Division through “A’NATO’LIA Security Portal: Turkey & [email protected] vs Global Threats” Project (Grant No: RA014 PR26307) and by the U.S. Embassy, Ankara through “SECOP – Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” Project (Grant No: STU15019GR0029).

The Security Portal has been created by the International Relations Council of Turkey in cooperation with TOBB Economy and Technology University, Başkent University and Kadir Has University.