Hakkında

Güvenlik Portalı, güvenlik konuları ile ilişkili alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ile alanın profesyonelleri ve ilgi duyan genel kamuoyu için araştırma kaynakları, toplantılar, eğitim ve burs imkanları ile güvenlik alanında üretilecek özgün çalışmaların tek merkezden sunulmasını ve güvenlikle ilgili konularda en geniş yelpazede temel başvuru noktası olmayı hedeflemektedir.

About

The Security Portal aims at creating a one-stop platform for all security-related materials for students, researchers, academics, public employees, and the wider public who are generally interested in security issues. The main objective of the Portal is to become a central hub on the Internet for dissemination of academic and educational materials, national and international resources, information about events, training and education programs, scholarships as well as original research materials to interested users.

Kurucu Proje Ekibi / Founding Project Team

Güvenlik Portalı’nın kurulumu, “A’NATO’LIA Güvenlik Portalı: Küresel Tehditler, Türkiye ve [email protected]” başlıklı proje (No: RA014 PR26307) kapsamında NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve “SECOP – İşbirliği Yoluyla Güvenlik; Türkiye-ABD-NATO Üçgeni” başlıklı proje (No: STU15019GR0029) kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir.

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından hayata geçirilen Güvenlik Portalı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.


Creation of the Security Portal was supported by the NATO Public Diplomacy Division through “A’NATO’LIA Security Portal: Turkey & [email protected] vs Global Threats” Project (No: RA014 PR26307) and by the U.S. Embassy, Ankara, through “SECOP – Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” Project (No: STU15019GR0029).

The Security Portal was created by the International Relations Council of Turkey in cooperation with TOBB Economy and Technology University, Başkent University and Kadir Has University.