Güvenlik Yazıları, güvenlik sorunlarının evrimi ve küresel güvenlik gündeminden siber güvenlik, güvenlikleştirme, çatışma bölgesindeki kadınlar, terörle mücadeleye kadar güvenlikle ilgili tüm konularda tarihsel, teorik ve karşılaştırmalı analizler ile genel olarak tüm güvenlik alanını kapsayan, kısa Türkçe ve İngilizce analiz, yorum ve bilgilendirme notlarına yer verecektir. Çalışmalar, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili teknik personel tarafından davet usulü ile hazırlanacaktır. Bu kapsamda yer verilecek konular, güvenlikle ilgili olmak kaydı dışında, herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

Security Papers aim to produce short, content-specific papers in Turkish and in English to cover the whole range of security issues from the evolution of security problems and global security agenda to contemporary security issues such as cyber-security, women in conflict, combatting terrorism, as well as historical, theoretical, and comparative analyses of security related topics. Papers will be solicited from experts, academics, and security professionals. There is no topic limitation, except to be related to security in general.

Yayın İlkeleri ve Yazım Kurallarına ulaşmak için: 👉🏻