Çevresel Güvenlik20200422204637
Ekolojik Güvenlik Nedir?20200422204545
Arktik Projesi Nedir?20200422204129
Enerji Güvenliği20191201221553
Ekolojik Güvenlik: Hayati Tehdit20191116230518

Ekolojik Güvenlik: Hayati Tehdit

EkolojikGuvenlik_SenemAtvur&InanRuma_v.1...
Çevre Sorunları ve Güvenlik Arasındaki İlişki20191006014159
Hindistan Örneğinde İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi20190904184511
Les Changements Climatiques: D’un Enjeu De Developpement À Un Enjeu De Sécurité20190904110900
Çevresel Güvenlik: Postkoloniyel Dönemde Alman Doğu Afrikası İçin Çatışma Çözümleme Örnekleri20190902115225
Ulusal Güvenlik-Çevresel Güvenlik Ekseninde Silahlı Kuvvetler Çevre İlişkisi20190902111516
Küresel Isınmanın Güvenlik Boyutu20190902110524
Yeni Ulusal Güvenlik Politikalarının Metaekolojik Temelleri ve Türkiye’nin Ulusal Güvenliği20190901095545
Çevresel Güvenlik Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Çevresel Güvenlik Stratejik Planı İçin Bir Model Önerisi20190831083711
Türkiye’de Çevre-Güvenlik İlişkisinin Ergene Havzası Örneği Üzerinden İncelenmesi20190830215522
Silahlanma ve Çevresel Güvenlik20190830181542
Çevresel Güvenlik Nedir?20190829200425
Uluslararası Toplumunun İklim Değişikliği ve Ozon Tabakasının İncelmesi Karşısındaki Tutumu ve Değişen ‘Güvenlik’ Anlayışı20190829095033
Reforming the United Nations to Save the Planet: The Threat of Global Climate Change Making Reform Inevitable20190828144520
Climate Change and Security: Different Perceptions, Different Approaches20190828144252
Güvenlik ve Çevre Bağlantılarına Yeniden Bakmak20190827163920
Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü20190827161009
The Case Against Linking Environmental Degradation and National Security20190826141548
Çevresel Güvenlik ve Ortadoğu Bölgesinde Sınırı Aşan Sular: Dicle-Fırat Havzası Örneği20190827144437
Uluslararası İlişkiler Dergisi20190820212512
Tarihi ve Psikolojik Boyutlarıyla Uluslararası Terörizm20190712103216
Küresel Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Tehditler Yeni Güvenlik20190712102535