Türkiye’nin NATO Üyeliğinin Tarihçesi ve Gelişimi20210715223244
Kurtuluş Savaşı Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri20210715222606
Türkiye-NATO-AB İlişkileri20210416224436
Türk Ordusunun NATO Operasyonlarına Katılımı20210416224036
NATO’nun Türkiye Güvenliğine Katkıları20210416222826
Stratejik Düşünce ve Güvenlik20210413220004
Göç – NATO, AB, ABD ve Türkiye20210411221805
Ortadoğu’nun Güvenliği Kapsamında Türk-Amerikan İlişkileri20210411221351
Türkiye’deki ABD/NATO Üsleri ve Evrimi20210411220122
Antroposen Çağında Doğu Akdeniz’de Enerji Güvenliğini Yeniden Düşünmek20210405123959
Putin Döneminde Rusya’nın Güvenlik Doktrinleri20210219171843
Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya20201205015802
İsrail ve Suriye’nin Golan Tepeleri Üzerine Geliştirdikleri Söylemin Eleştirel Jeopolitik Analizi20201119130202
Eleştirel Jeopolitik Yaklaşım Çerçevesinde Kıbrıs Barış Harekâtı: Gazetelerin İncelenmesi (Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Milli Gazete)20201118213020
Kuzey Suriye Jeopolitiğinde Zeytin Dalı Harekâtı: Önemi ve Sonuçları20201118205319
Bölgesel Kolektif Güvenlik Arayışları: Orta Asya Örneği20201116160427
Arktika Bölgesi’nin Uluslararası Güvenlik Çerçevesinde İncelenmesi20201116152728
Türkiye Dış Politikasında Jeopolitik Bir Kavram Olarak Suriye-Irak Sınır Güvenliği: 2002-2017 Dönemi20201116152100
Batı Balkanlardaki Büyük Güç Rekabeti20201116151521
Yemen İç Savaşı’nın Jeopolitik ve Bölgesel Etkileri20201116151148
Avrupa Birliği Enerji Güvenliği Politikası: Rusya Federasyonu’nun Önemi20201116150055
Türk – Rus Güvenlik İlişkilerinde Bir Rekabet ve İşbirliği Alanı Olarak Karadeniz20201114151313
ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikaları Bağlamında Güney Kafkasya20201114145806
Bölgesel Güvenlik Kompleksi Olarak Kafkasya’nın Değerlendirilmesi ve ‘Bir Kuşak Bir Yol’ Projesinin Bölgeye Etkileri20201114143816
2009 Sonrası Afganistan Güvenliğin’de ABD ve İran’ın Rolü20201114142341
Hukuki Yönüyle Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Yapısı ve İşleyişi20201113144705
Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Politikalarının Soğuk Savaş Sonrası Dönüşümü20201113144309
Avrupa Birliği Enerji Politikaları Bağlamında Türkiye’nin Jeopolitik Önemi20201113143843
Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018)20201113143617
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerinde Uyuşmazlık Nedenleri20201113143515
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Güvenliğinde Orta Asya Örneği20201113143304
Rusya’nın Ulusal Güvenliğinde Orta Asya’nın Rolü ve Önemi20201112230521
21.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’ya Yönelik Dış Politikasının Klasik ve Eleştirel Jeopolitik Paradigmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi20201112224738
2002-2018 Kesintisiz İktidarı Döneminde Ulusal Güvenlik Bağlamında ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Türkiye20201112223115
Klasik Jeopolitik Teorilerinin 2000-2016 Yılları Arasında Ortadoğu’ya Yansımaları: Irak, Suriye, Libya ve Türkiye Örnekleri20201111134131
2014 Kırım Krizi ve Karadeniz Jeopolitiğinde Denge Politikası20201111132907
Almanya’nın Avrupa Birliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Kapsamında İncelenmesi20201111132716
Rusya Federasyonu’nun Ukrayna Müdahalesinin Avrupa Güvenliğine Etkileri20201111131251
Kafkasya’da Büyük Güçlerin Enerji Rekabeti: Gürcistan Örneği (2002-2016)20201111125143
21. Yüzyılda ABD’nin Güney Asya Politikası: Güvenlik, Enerji, Ekonomi20201111124322
AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ile Başlayan Birliğin Savunma ve Güvenlik Politikası Değişimi20201111124155
Ortadoğu’da Su Sorunu ve Su Güvenliği: IŞİD Faktörü20201111123944
Kimlik ve Güvenlik Perspektifinden Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan Politikası20201109225044
Neo–Realizm Bağlamında Ulus Devletin Güvenliği: İsrail’in Akdeniz Politikası20201109224119
Güvenlik Politikaları ve NATO Ekseninde Avrupa Birliği’nin Geleceği20201109220102
2002-2015 Yılları Arasında Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerji Güvenliği20201109215009
The Fog of War (2003)20200521001338
The Company (2007)20200520235507
Uzay Savaşları20200422203356
Thirteen Days (2000)20200413203630
Ukrayna ve Gürcistan’ın Ulusal Güvenlik Stratejileri20191202111637
Strateji ve Askeri Strateji20191127195858

Strateji ve Askeri Strateji

StratejiveAskeriStrateji_KKAtac_v.1...
NATO’nun Güvenlik Anlayışı ve Stratejik Konseptleri20191116222120
NATO ve Yeni Dünya Düzeni20191116210714

NATO ve Yeni Dünya Düzeni

NATOveYeniDunyaDuzeni_TarikOguzlu_v.1...
Avrasya’da Temel Güvenlik Sorunları20191006014313
Dış Politikada Güvenlik ve Stratejinin Yeri20190924161318
Klasik Jeopolitik Perspektifinden ABD’nin Irak Müdahaleleri 20191026160713
Soğuk Savaş Sonrası Asya Pasifik Bölgesinde ABD-Çin Mücadelesi20191026155711
Soğuk Savaş Sonrası Rus Dış Politikasında Avrasyacılık: Kırım Sorunu20191026155403
Enerji Ticaret Yollarına Jeopolitik Yaklaşım: Kuşak ve Yol İnsiyatifi Örneği20191026155234
NATO’nun Dönüşümü20190916125753
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Özbekistan20190905090143
Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018)20190905085746
Dördüncü Nesil Savaş Kapsamında Türkiye İçin Strateji Tartışmaları20191026113301
Tarihsel Süreç İçerisinde Hazar Denizi’nin Orta Asya Türk Devletleri Açısından Jeopolitik Önemi20191026112138
Büyük Güçler Politikasında Orta Asya Enerji Kaynakları: Jeopolitik Mücadele20191026111953
Doğu Akdeniz Enerji Keşiflerinin Bölgeyi Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Değiştirme Potansiyeli 20191026111233
Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de ABD-Rusya Rekabeti: Çevrelemenin Yeniden Yaratılması20191026110854
Rusya’nın Hibrid Savaş Anlayışı: Ukrayna Örneği20191025155755
Küreselleşme, Politik Mekân ve İktidar: Alternatif Bir Jeopolitik Değerlendirme20191025155428
Soğuk Savaş Sonrası Afganistan’ın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri20191025155138
Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım Krizi’ne Karadeniz’de Değişen Jeopolitik Dengeler20191025154934
Jeopolitik Çerçevede Ukrayna-Rusya Gerilimi20191025154813
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Güney Kafkasya’da Küresel Rekabet20191025154539
2002 Sonrası Türkiye – İran Enerji İlişkileri ve Jeopolitik Sonuçları20191025154254
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Psikolojik Harekatın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikalarındaki Rolü20190905083822
Tek Kutuplu Sistemde Bölgesel Güçlerin Ulusal Güvenlik Stratejileri: Suudi Arabistan Örneği (1990-2015)20190904222338
Güvenlik ve Kapasite: 2002-2011 Yılları Arası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası20190904220732
Suudi Arabistan’ın Güvenlik Algısı ve Dış Politikasının Değişimi (2010-16)20190904220420
AB’nin Güvenlik Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi20190904220224
Soğuk Savaş Sonrasında NATO’nun Güvenlik Anlayışının Dönüşümü ve Pasifik’te Değişen Dengelerin NATO’nun Güvenlik Stratejisine Muhtemel Etkileri20190904185723
Jeopolitik Bakımdan Suriye-Rusya İlişkileri20191028105015
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Aktörlerin Ortadoğu’da Güç ve Çıkar Mücadelesi: AB, ABD, Çin ve Rusya Üzerinden Bir Analiz20191027212340
Azerbaycan’ın Jeopolitik Sorunları20191027211005
Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’e ve Çevresine Yönelik Stratejisinin/Politikalarının Bölge Güvenliğine Etkileri20191027210825
Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Balkan Politikası20191026162223
Suriye Krizi Bağlamında Obama Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Değişen Güvenlik Ortaklığı20190904184817
Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü20190904184637
Dış Politikaya Güvenlik Eksenli Bakış: Güney Kore Örneği (1945-2013)20190904184326
Güvenlik Perspektifinden ABD’nin Afrika Politikası20190904184140
Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Anlayışının Neorealist Perspektiften Analiz20190904183425
Ulusal Güvenlik ve Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yönelik Politikası20190904183244
ABD’nin Basra Körfezi’ne Yönelik Güvenlik Politikaları: Çifte Sütun Politikasından Çifte Kuşatma Politikasına20190904183011
Realizmin Güç ve Güvenlik Unsurları Açısından Nükleer Silahlar20190922203820
NATO-AB İlişkileri: İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri20190916125348
Adalar Denizi’nin Jeopolitik Özellikleri20191029104612
Jeopolitik Yönden Mısır’ın Önemi ve ABD’nin 2013 Mısır Darbesi’ne Yönelik Tutumu20191029104433
Güney Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu ve Çatışma Alanları 20191029104308
Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği20191028153120
Soğuk Savaş Sonrası Kıbrıs Sorunu (1990 – 2015)20191028152938
PreviousNext