Putin Dönemi Rus Dış Politikasında Bir Müdahalecilik Örneği Olarak Kırım’ın İlhakı20201119132436
State Behavior of An Efficacious Actor in the Time of Global Power Transition: A Case Study of Turkey in the Post-Cold War Era20201118205220
Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla “Çevreci Terörizm”20201116160542
Understanding the Prospective Role of Renewable Energy in Pakistan’s Energy Security Strategy Under Vision 2025: A Qualitative Inquiry20201116152922
Enerji Arz Güvenliği Üzerinde Rusya-Batı Gerilimi ve Türkiye20201114155203
Enerji, Güvenlik ve Neo-Realizm: Türkiye’nin Enerji Güvenliği Geliştirme Kabiliyeti20201114145408
Uluslararası Güvenlik Politikaları: İstihbarat Örgütlerinin Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Katkıları20201114143709
Conceptions of Modernity in Security Studies: The Study of Security in the Global South20201114143027
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerinde Uyuşmazlık Nedenleri20201113143515
Technology Foresight and Modeling: Turkish Cybersecurity Foresight 204020201112225931
From “Energy Bridge” to “Energy Hub”?: Evolving Discourses of Geopolitics of Energy Transportation in Turkey (1991-2014)20201112224108
Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi: Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri20201111142217
Security Dynamics in the South Caucasus in Light of RSCT: The Unsettled Conflict over Nagorno-Karabakh20201111133815
Transatlantic Relations and European Identity: An Analysis of European Public Opinion on Economic and Security Cooperation Between the European Union and the United States20201111123301
Hibrit Savaşlar: Rusya’nın Afganistan (1979) ve Ukrayna (2014) Askeri Müdahaleleri ile İsrail-Lübnan Savaşları (1982, 2006) Örnek Olayları Işığında Tarihsel-Mukayeseli Bir İnceleme20201109222044
Liberya’da İç Çatışmanın Yükselişi: 1990-2003 Yılları Arasında Büyük Monrovia İç Savaşı’nın Hızlı Yükselişinin Eleştirel Analizi20201109221101
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TURİNG) Bursları20190917102359
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu20190917095959
Dördüncü Nesil Savaş Kapsamında Türkiye İçin Strateji Tartışmaları20191026113301
Güvenlikleştirme Teorisi ve Dünya-Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası İran Dış Politikasında Kürt Meselesi20191026112945
A Feminist Critique of Just War Tradition20191025152334
Tek Kutuplu Sistemde Bölgesel Güçlerin Ulusal Güvenlik Stratejileri: Suudi Arabistan Örneği (1990-2015)20190904222338
İsrail’de Güvenlik: Ulus-Devlet Saplantısı ve Filistin Meselesine Yansımaları20190904221641
Güvenlik ve Kapasite: 2002-2011 Yılları Arası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası20190904220732
Suudi Arabistan’ın Güvenlik Algısı ve Dış Politikasının Değişimi (2010-16)20190904220420
Dış Politikanın Sivil-Asker İlişkileri Üzerindeki Etkisi: AB Koşulluluk İlkesi ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Paradigması20190904215155
Türkiye’de Güvenlik Söyleminin Kuruluşu: TBMM Tutanakları Üzerinden Bir İnceleme (1978-2002)20190904214936
Turkish – Syrian Relations in the Context of Terrorism 1978 – 199820190904190741
Soğuk Savaş Sonrasında NATO’nun Güvenlik Anlayışının Dönüşümü ve Pasifik’te Değişen Dengelerin NATO’nun Güvenlik Stratejisine Muhtemel Etkileri20190904185723
Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Aktörlerin Ortadoğu’da Güç ve Çıkar Mücadelesi: AB, ABD, Çin ve Rusya Üzerinden Bir Analiz20191027212340
Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’e ve Çevresine Yönelik Stratejisinin/Politikalarının Bölge Güvenliğine Etkileri20191027210825
Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü20190904184637
Ulusal Güvenlik ve Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yönelik Politikası20190904183244
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi20190922204138
Understanding Turkish-Greek Relations through Securitization to Desecuritization: A Turkish Perspective20190904111032
21. Yüzyıl’da Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları ve Ortak Güvenlik Arayışları20190904104542
Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği20191028153120
Çevresel Strateji Kapsamında İsrail’in Kuzey Irak Kürtleri Politikasının Analizi20191028152657
Turkey’s Changing Discourses of Strategy: A Critical Realist Analysis20191028152530
The Nuclear Non-Proliferation Regime After the Cold War: the Role of ‘Nuclear’ South Asia in the Regime20191028105917
Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm20190904104218
Stratejik İstihbaratın Güvenlik Stratejileri ve Politikaları Açısından Yeri ve Önemi20190904103834
Birleşmiş Milletler’in İnsani Güvenlik Söylemi Bağlamında Barışı Korumanın Dönüşümü: Kosova Örneği20190904103508
Çokkültürlü Toplumlarda Güvenlik: Sudan Örneği20190904103352
Amerikan Güvenlik Politikasında Zbigniew Brzezinski’nin Rolü ve Türkiye Değerlendirmeleri20190904102847
Yeni Güvenlik Politikaları Bağlamında Türkiye’de İstihbaratın Dönüşümü20190904102532
Uluslararası İlişkiler Temelinde Siber Güvenlik: Mikro Siber İttifak Teorisi (Micro-Cat)20190904102008
Çatışan Kimlikler: İsrail’de Toplumlararası Güvenlik İkilemi20190904101532
Natural Gas Diplomacy of Russia with the EU and Turkey: Political and Security Versus Economic and Environmental Dimensions20190904101354
Russia’s Policy on Secessionism in the United Nations Security Council20190904100309
21. Yüzyılda Değişen Güvenlik Paradigmalarının Terörizm Stratejisiyle Mücadeleye Etkiler20190904095757
Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliği ve Azerbaycan20191029110356
War or Peace? the Dodecanese Islands in Turkish Foreign and Security Policy (1923-1947)20191029110111
Savaş Analizinde Clausewitz’in Esas Üçlemesi: Afganistan’da Taliban Kalkışması Örneği20191029105755
Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri Sorunu20191029105449
İnşacı Kuram Çerçevesinde Türkiye’nin Yakın Dönem Güvenlik Politikasında Tarih, Kültür ve Kimliğin Rolü: 1998 – 201220190903232054
Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Anlayışı Bağlamında NATO20190903231248
The Organization for Security and Co-Operation in Europe in the Post-Cold War Era: An Analysis of its Comprehensive Approach to Security20190903163148
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya Yakın Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi: Orta Asya Örneği20191108212230
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Askeri Değişim: NATO Orduları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz20191108212035
Klasik Liberalizmden Piyasa Anarşizmine Devlet, Savaş ve Barış İlişkisi: Kuramsal Bir Çözümleme20191108211843
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Devlet Dışı Aktörlerin Kitle İmha Silahları (KİS) ile Terör Eylemleri Yapma Eğilim ve Yeteneklerinin Değerlendirilmesi20191108210636
After Cold War Era NATO Alliance’s Military Interventions; Comparative Probe of Bosnia-Kosovo-Afghanistan-Libya Cases20191108210218
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO’nun Nükleer Silah Politikasının Uluslararası Güvenliğe Etkileri ve Türkiye20191108205838
Soğuk Savaş Sonrasında Afrika’daki Çatışmaların Önlenmesi: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi ve Darfur Krizi Örneği20190902224538
AB-NATO Güvenlik İş Birliği Politikalarında Rusya Açmazı20190902221435
ABD-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Güvenlik İkilemi (2001-2012)20190902220855
ABD’nin Yeni Güvenlik Anlayışında İslam Algısı20190902215348
Kolonyal Dönemden Günümüze Jeopolitik Bağlamda Anklav/Eksklav Ülke Toprakları-Güvenlik İlişkisi20190902215039
Küresel Boyutta Biyolojik Terörizm (Biyo-Terör) Tehdidi ve Türkiye’de Biyo-Terör Güvenliğine Yönelik Savunma Sistemi20190902213616
Soğuk Savaş Sonrası NATO-AGSP/OGSP İşbirliğinin Analizi – Afganistan Örneği20191109093902
Uluslararası İlişkilerde Devletlerarası Savaş ve Savaşın Nedenlerinin Teorik İncelemesi20191109090405
Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Etkinleştirilmesi ve AB’nin Uluslararası Rolü20190902113429
Afganistan Kaynaklı Uyuşturucunun Uluslararası Bir Güvenlik Sorununa Dönüşmesi: İç ve Dış Dinamikler, Mücadele Politikaları20190902113151
The Making of European Common Security and Defence Policy (CSDP): The Capability Gap and its Implications on NATO20190902113026
Japan’s Search for Ontological Security in the Post-Cold War Period: The Reconfiguration of Trusting Relationships in East Asia20190902112202
Security in the Black Sea Region: Continuity and Change20190902111700
Ulusal Güvenlik-Çevresel Güvenlik Ekseninde Silahlı Kuvvetler Çevre İlişkisi20190902111516
Güvenlik Çalışmaları Alanında Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Kavramsallaştırması Çerçevesinde Bir Etnik Çatışma Örneği Olarak Kosova Sorunu20190902111349
Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göç Karşıtlığı: Güvenlik Temaları Ekseninde Göç Karşıtı Söylemin İnşası20190902105926
The Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program: An Effective Regime to Stem Proliferation of Weapons of Mass Destruction20190902104650
Insecurity and Trust in Cyprus: Rethinking the Security Dilemma within the Context of the Cyprus Problem20190902094710
Küresel Terörizm: Pakistan Medyasının Rolü20190901105645
Bush Doktrini ve Askeri Gücün Önalıcı ve Önleyici Savaş Kapsamında Kullanılması20191109101330
Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişim: Kolektif Müdahale Doktrininin Yükselişi20190901100522
İsrail-Filistin Çatışması: İsrail’in Filistinlilere Yönelik Güvenlik Politikasında Devamlılık ve Değişim (1948-2008)20190922224536
Yeni Ulusal Güvenlik Politikalarının Metaekolojik Temelleri ve Türkiye’nin Ulusal Güvenliği20190901095545
Internal Security and the New Border Management Model of the EU: Migration-Security Nexus20190831221329
Devlet Destekli Terörizm Nedeniyle Devletin Uluslararası Sorumluluğu20190831083904
Çevresel Güvenlik Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Çevresel Güvenlik Stratejik Planı İçin Bir Model Önerisi20190831083711
Orta Doğu’daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi: Soğuk Savaş Dönemi20191109104033
Geopolitics and the Study of International Relations20191109101726
Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO20190830221003
Türkiye’de Milli Güvenlik Söyleminin Dış Politikada İşlevselleşmesi20190830220238
Silahlanma ve Çevresel Güvenlik20190830181542
Geleneksel Amerikan Kimlik ve Güvenlik Algısının 11 Eylül Sonrası ABD Dış Politikasına Etkileri20190830182414
Euro-Mediterranean Security and Italy: From the Regional Security Complex Theory Perspective20190830180154
Analysis of the Role of the European Union as a Foreign and Security Policy Actor in the Post-9/11 Era: The Middle East Peace Process20190830175413
Turkey and the Balkans in the Post-Cold War Era: Diplomatic, Political, Economic and Military Relations20191109115713
Afganistan’daki İç Savaş ve Dış Müdahale (1989-2001)20191109115243
Previous
12
Next