Enerji Güvenliği20200422204455
Arktik Projesi Nedir?20200422204129
Enerji Güvenliği Kararları Nasıl Alınır?20200422203247
Enerji Güvenliği20191201221553
Enerji Ticaret Yollarına Jeopolitik Yaklaşım: Kuşak ve Yol İnsiyatifi Örneği20191026155234
Sınıraşan Su Sorunu ve Güvenlik Olgusu: Orta Doğu Örneği20190905090633
Büyük Güçler Politikasında Orta Asya Enerji Kaynakları: Jeopolitik Mücadele20191026111953
2002 Sonrası Türkiye – İran Enerji İlişkileri ve Jeopolitik Sonuçları20191025154254
Ulusal Güvenlik ve Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yönelik Politikası20190904183244
Enerji Güvenliği Bağlamında Kritik Enerji Altyapı Güvenliği, NATO Konsepti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Örneği20190904104758
Türkiye’nin Jeopolitik Gücü İçin 2000’li Yıllardan Sonra Bölge Ülkeleri ile Petrol ve Doğal Gaz İlişkileri20191028110744
Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliği ve Azerbaycan20191029110356
Türkiye’de Enerji Boru Hattı Taşımacılığında Güvenlik20190903231843
Enerjinin Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri: Hazar Havzası ve Azerbaycan Örneği20190903163438
Enerjinin Jeopolitik Önemi ve 20. Yüzyılda Petrolde Aracılık: Gülbenkyan Örneği20191109093621
Ortadoğu’daki Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türkiye Üzerinden Taşınması ile Türkiye’nin Kazandığı Jeopolitik Konum20191109100244
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Avrupa Birliği Enerji Politikaları20191109100115
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrupa Birliği-Orta Asya İlişkileri: Enerji Sektörü Bağlamında Bir Değerlendirme20191109100835
Hazar Petrollerinin Pazarlanmasında Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi20191109100528
Ulusal Güvenlik Açısından Türkiye’nin Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi (1990-2007)20190831082225
21. Yüzyıl Güvenlik Politikalarında Enerji ve Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti20190830221202
Enerji Güvenliği Alanındaki Son Gelişmeler20190829202041
Türkiye’nin Enerji Güvenliği Algısı20190829202001
Enerji Güvenliğine Yönelik Tehditler20190829201924
Enerji Güvenliği Neden Önemli20190829201851
Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları20190829135028
Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Açısından Musul Sorunu20191109231556
Stratejik Açıdan Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sistemine Etkisi20190828235855
AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Açısından Kazakistan’ın Bölgedeki Önemi20190828234440
Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı20190828124607
Orta Doğu’da Su Sorunu ve Türkiye’nin Güvenlik Politikası20190828154345
Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeni Ortadoğu Perspektifi Güvenlik Stratejisi, Enerji ve Din Boyutlarından Büyük Ortadoğu Projesi’ne Bakış20190828153828
Türkiye, Suriye ve İsrail Hattında Su ve Güvenlik20190828153606
Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu’daki Krizlerin Ekonomi Politiği20190828102704
Orta Asya ve Orta Doğu’daki Yeni Oluşumlar Bağlamında; Türkiye’nin Enerji Potansiyelinin, Avrupa Birliği’nin Jeopolitik Dinamiğine ve Türkiye’nin Muhtemel Avrupa Birliği Üyeliğine Etkisi20191110111839
Soğuk Savaş Sonrası Transkafkasya Hazar ve Orta Asya Bölgeleri Enerji Kaynaklarının Uluslararası İlişkilere Etkileri20191110114929
Arabistan Yarımadası’nda Suyun Jeopolitik Önemi20191110114747
Ortadoğu’da Su Sorunu; Suyla Gelen Savaş, Suya Karşı Barış20191110140620
Uluslararası İlişkiler Dergisi20190820212512
Enerji Kritik Altyapı Güvenliği, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han20190709121719
Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı20190910215644