The Red Sea Diving Resort (2019)20210220183049
Atlantique (2019)20210220182558
Yirmi Birinci Yüzyılda Deniz Güvenliği Kavramının Kopenhag Okulu Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde Analizi20201114145950
Türkiye’nin Yetki Alanları Kapsamında Ege Denizi’nin Değerlendirilmesi20201113144812
Akdeniz Deniz Güvenliğinde NATO’nun Yeri: Etkin Çaba Operasyonu20201113142206
Doğu Akdeniz Deniz Güvenlik Endeksi20201111124448
Deniz Güvenliğine Yönelik Başlıca Tehditler ve AB Deniz Güvenliği Stratejisi Bağlamında Akdeniz Güvenliği20201109222758
Deniz Güvenliği20201015142734

Deniz Güvenliği

Bedi Çelik15 Ekim 20200 comments
DenizGuvenligi_KenanSahin_v.2...
Tarihsel Süreç İçerisinde Hazar Denizi’nin Orta Asya Türk Devletleri Açısından Jeopolitik Önemi20191026112138
Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım Krizi’ne Karadeniz’de Değişen Jeopolitik Dengeler20191025154934
Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü20190904184637
Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda Deniz Haydutluğuna Karşı Kullanılan Silahlı Özel Gemi Güvenlik Timlerine (SÖGGÜT) İlişkin Çalışma20190903231551
Deniz Alanlarında Güvenlik Uygulamalarındaki Gelişmeler, Deniz Haydutluğunun İncelenmesi20190902110707
Denizlerde Emniyet ve Güvenlik: Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Kurumlar Üzerine Bir İnceleme20190830220723
Avrupa Birliği’nin Deniz Ulaştırması Politikalarının Güvenlik Boyutu20190830180916
Dünyada Değişen Jeopolitik Dengeler Işığında Karadeniz ve Türkiye’nin Konumu20191109233319
Türk Dış Politikası’nda Karadeniz’in Değişen Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu20191109232845
Karadeniz Deniz Güvenlik Politikası20190828235523
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Yakın Deniz Havzalarına Bakışı ve Türk Denizcilik Stratejisi20191110115403
Uluslararası İlişkiler Dergisi20190820212512
Deniz Haydutluğu Çerçevesinde Deniz Güvenliği ve Özel Deniz Güvenlik Şirketler20190712101453