Tarihsel Süreç İçerisinde Hazar Denizi’nin Orta Asya Türk Devletleri Açısından Jeopolitik Önemi20191026112138
Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım Krizi’ne Karadeniz’de Değişen Jeopolitik Dengeler20191025154934
Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü20190904184637
Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda Deniz Haydutluğuna Karşı Kullanılan Silahlı Özel Gemi Güvenlik Timlerine (SÖGGÜT) İlişkin Çalışma20190903231551
Deniz Alanlarında Güvenlik Uygulamalarındaki Gelişmeler, Deniz Haydutluğunun İncelenmesi20190902110707
Denizlerde Emniyet ve Güvenlik: Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Kurumlar Üzerine Bir İnceleme20190830220723
Avrupa Birliği’nin Deniz Ulaştırması Politikalarının Güvenlik Boyutu20190830180916
Dünyada Değişen Jeopolitik Dengeler Işığında Karadeniz ve Türkiye’nin Konumu20191109233319
Türk Dış Politikası’nda Karadeniz’in Değişen Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu20191109232845
Karadeniz Deniz Güvenlik Politikası20190828235523
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Yakın Deniz Havzalarına Bakışı ve Türk Denizcilik Stratejisi20191110115403
Uluslararası İlişkiler Dergisi20190820212512
Deniz Haydutluğu Çerçevesinde Deniz Güvenliği ve Özel Deniz Güvenlik Şirketler20190712101453