ABD’nin Türkiye’ye Ekonomik ve Askeri Yardımları20210512221631
Türkiye-ABD Ticari İlişkileri20210416224311
Transatlantik İlişkilerin Ticari Boyutu20210416223318
Türk-Amerikan İlişkilerinin Ekonomi Politiği20210412163825
Gasland (2010)20210220191551
A Crude Awakening – The Oil Crash (2006)20210220191220
Ekonomik Güvenlik20201201144711
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği20201201144524
Ekonomik Güvenlik Bağlamında Türkiye ile G7 Ülkelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi20201118211408
Ulusal Güvenliğin Ekonomi Politiği: 1990 Sonrası Dönemde Türkiye’de Savunma Sanayi Üzerine Bir İnceleme20201116152357
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomi Güvenliği Algısına Etkisi20201112225318
Ekonomik Güvenlik20191229194722
Ekonomi Güvenliği20191223122831
Enerji Güvenliği20191201221553
Ekonomik Güvenlik: Gündelik Sabit Tehdit20190925124647
Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Türkiye’nin Ekonomi Güvenliği20190905084534
Dini Motifli Terörizm ve Finansal Kaynakları: El Kaide, IŞİD ve Boko Haram20190904211456
Uluslararası Entegrasyonlar ve Türkiye’nin Ekonomi ve Güvenlik Sorunlarına Çözüm Arayışları20190904103022
Küreselleşme ve Ekonomik Güvenlik20190902220719
Ortadoğuda Terörizm ve Ekonomik Entegrasyon Hareketleri20190831220600
Ulus Devletlerin Ekonomik Güvenliğe Yönelik Algıladığı Tehditler20190829204016
Ticaret Savaşları Kavramı Nedir?20190829201051
Küresel Ticaret ve Küresel Güvenlik Arasındaki İlişki Nedir?20190829201022
DTÖ’nün Küresel Güvenlik Alanındaki Yeri ve Önemi Nedir?20190829200933
Güvenliksiz Kalkınma, Kalkınmasız Güvenlik Mümkün mü? Güvenlik-Kalkınma İlişkisinin Dönüşüm Süreci ve Farklı Yaklaşımlarla Kavramsallaştırılması20190828144752
Ekonomik Güvenlik20190827163111
From Social to National Security: On the Fabrication of Economic Order20190827150705
A Tale of Two Worlds: Core and Periphery in the Post-Cold War Era20190826162034
Economic Structure and International Security: The Limits of the Liberal Case20190826135555
Uluslararası İlişkiler Dergisi20190820212512
Tarihi ve Psikolojik Boyutlarıyla Uluslararası Terörizm20190712103216
Küresel Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Tehditler Yeni Güvenlik20190712102535