Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları20190827170139
Westphalia’dan Günümüze Savaş20190827153434
Understanding Sovereignty through Kelsen/Schmitt20190828124021
Re-thinking the “inter” in International Politics20190828123823
Rousseau’nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış20190827152526
Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz20190827151948
Should HIV/AIDS Be Securitized? The Ethical Dilemmas of Linking HIV/AIDS and Security20190827150412
Third-Party Intervention in International Conflicts: Peacekeeping and Peacemaking in the Post-Cold War Era20190827151303
From Social to National Security: On the Fabrication of Economic Order20190827150705
The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive Deployment in Macedonia20190827145920
Ütopya ile Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırılması20190827151542
Imaging Terror: Logos, Pathos and Ethos20190827123136
On the Pedagogy of ‘Small Wars’20190827120544
Knowledge as Power: Science, Military Dominance, and U.S. Security20190827120805
Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği20190827121513
Feminist Responses to International Security Studies20190827120046
The ‘War on Terror’: Good Cause, Wrong Concept20190827121108
İlkçağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı20190827121935
Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerliklerin Karşılıklı Bağımlılığından Farklılıkların Birlikteliğine20190827122258
Power and Weakness20190827115531
Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease20190827114902
Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?20190827114028
Global Governance, Development and Human Security: Exploring the Links20190827113738