Bu sayfada sadece Türkiye’de yerleşik üniversitelerde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerine yer verilmiştir. Sayfada yer alan tezler YÖK tez veri tabanında (Ulusal Tez Veri Tabanı) “Güvenlik”, “Terörizm”, “Savaş”, “Strateji” ve “Jeopolitik” anahtar kelimeleri taratılarak tespit edilmiştir.

Only the graduate and postgraduate theses prepared at Turkish universities are listed on this page. The theses listed have been selected through a search on the National Thesis Database (National Thesis Database) of the Turkish Higher Education Council with the keywords “Security”, “Terorism”, “War”, “Strategy” and “Geopolitics”.