Ayın Sanat Eseri – Ekim 2021 / Artwork of the Month – October 2021

Bu ay #GüvenlikPortalı’nın sanat eseri, İtalyan sanatçı Pietro Canonica’nin 1928 tarihli #TaksimCumhuriyetAnıtı eseri.

Taksim’de bulunan Cumhuriyet Anıtı, buraya bir anıt heykel dikilmesi planı ve bu yönde bir bağış kampanyası yürütülmesi sonrası, görevin İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’ya verilmesiyle 1928 yılında tamamlanmıştır. Bronz ve taş kullanılarak hazırlanmış olan anıt, sanatçının İtalya’daki atölyesinde tamamlanmıştır. Ali Hadi Bara ve Sabiha Bengütaş gibi genç sanatçılar da Canonica’ya asistanlık yapmışlardır. Canonica, Türkiye’de Taksim Anıtı dışında heykel çalışmaları da gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Türkiye’de yetişmiş heykeltıraş bulunmaması nedeniyle Canonica gibi başka yabancı heykeltıraşlar da Türkiye’de heykel projeleri gerçekleştirmiş ve yanlarında onlara yardım eden genç Türk heykeltıraşları yetiştirmişlerdir.

Bronz figürlerin oluşturduğu heykelde iki cephe bulunur ve bunlardan birinde Milli Mücadele anlatılırken diğerinde de Cumhuriyet’in kuruluşuna dair bir anlatı sunulmaya çalışılır. Atatürk ilk cephede askeri kıyafetleriyle, savaşan askerler ve halkla birlikte Kurtuluş Savaşı sürecinde gösterilirken, Cumhuriyet dönemini simgeleyen cephede sivil kıyafetlerle, ileriye bakan, ileri doğru işaret eden eliyle ülkeyi geleceğe taşıyan bir önder olarak temsil edilmiştir.

Anıtın Cumhuriyet dönemini temsil eden cephesinde Atatürk’ün yanında İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, askerler, halk ve o dönem yapılan yardımlara teşekkür mahiyetinde iki Sovyet askeri bulunmaktadır. Bu cephe, sayılan figürlerin yanında modern kıyafetli genç erkek ve yüzleri açık kadınlar gibi Türkiye’nin modernleşen yönüne vurgu yapan heykellerden oluşmuştur. Ayrıca anıtın Batı cephesinde yüzü açık ve gülümseyen bir kadın rölyefi yer alırken, Doğu cephesinde ise yüzü peçe ile kapalı ve ağlayan bir kadın rölyefi yer alması yapılan devrimlere bir göndermedir.

Taksim Cumhuriyet Anıtı 9 Ağustos 1928’de geniş halk katılımıyla açılmıştır. O günün gecesi Harf Devrimi’nin açıklanmış olması, Cumhuriyet’in kuruluş döneminin ruhunu anlamak açısından ilginç bir gösterge olarak görülebilir.

(Resimler: Şark Çelebi, Mart 25, 2017, https://gezilecekyerler.com/taksim-cumhuriyet-aniti/)

 

***

 

This month’s artwork of the #SecurityPortal is the 1928 #TaksimCumhuriyetMonument by Italian artist Pietro Canonica.

The Taksim Cumhuriyet Monument in Taksim was completed in 1928 when the task was given to the Italian sculptor Pietro Canonica, after a plan to erect a monument in Taksim and a donation campaign in this direction. The monument, which was prepared by using bronze and stone, was made in the artist’s art studio in Italy, and young artists such as Ali Hadi Bara and Sabiha Bengütaş assisted Canonica. He also carried out sculpture works in Turkey, apart from the Taksim Monument. Due to the lack of trained sculptors in Turkey during this period, other foreign sculptors also completed sculpture projects in Turkey and trained young Turkish sculptors to assist them.

There are two facades in the sculpture, which are composed of bronze figures. One of them reflects the War of Independence, while the other is trying to present a narrative about the founding of the Republic. While Atatürk was shown on the first front in his military clothes with the soldiers and people fighting during the War of Independence beside him, on the other front that symbolizes the Republican era, he was represented in civilian clothes as a leader who carried the country to the future with his forward-looking gaze and forward-pointing hand.

There are İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, soldiers, the public, and two Soviet soldiers, as a ‘thanks’ to the aid provided at that time, next to Atatürk, on the front of the monument, which represents the republican period. This facade consists of sculptures emphasizing the modernizing aspect of Turkey, such as young men in modern clothes and open-faced women, in addition to the figures listed. In addition, there is a relief of a woman with an open face and smiling on the western facade of the monument, and there is a relief of a crying woman with a veil on the eastern facade, which is a reference to the revolutions of the Republic.

The Taksim Republic Monument was opened on 9 August 1928 with the huge participation of the public. The announcement of the letter revolution that night can be seen as an interesting indicator in terms of understanding the spirit of the founding period of the Republic.

(Photos: Şark Çelebi, March 25, 2017, https://gezilecekyerler.com/taksim-cumhuriyet-aniti/)