Ayın Sanat Eseri – Haziran 2020 / Artwork of the Month – June 2020

Bu ay #GüvenlikPortalı’nın kapak fotoğrafı, Jose Clemente Orozco’nun 1931 tarihli eseri #ZapatistaGerillaları.

Meksika Devrimi görünürde lidersiz, olgunlaşmamış, sabit bir hedefi olmayan son derece kanlı bir devrimdir. 1911 ile 1920 arasında 1,5 ila 2 milyon Meksikalı çatışmalarda yaşamını yitirmiştir. 1911’e gelindiğinde, diktatör Porfirio Díaz’ın rejimi halkın çoğunluğunun desteğini kaybetmiştir. Diaz ve ekibi modernleşme sebebi ile tüm ülke kaynaklarını yabancı yatırımcıya açmış, yatırımcılara çeşitli teşvikler sunmuşlardı. Köylülere ait arazi ve plantasyon alanı olan “haciendas”lar da hibe olarak verilmiştir. Tüm bunlar ayaklanmalara sebep olmuş ve rejimin sonunu getirmiştir.

Halef olarak gelen Madero ise kabiliyetsiz yönetimi sebebiyle kısa sürede koltuğundan inmiştir. Yönetimdeki güç boşluğu devrimin temelini atmış, Zapata liderliğindeki güçler arazileri kamulaştırarak köylülere dağıtmak amacıyla Güney Özgürlük Ordusu’nu kurmuşlardır. Ayala Planı adı verdikleri programlarında, “toprak sahipleri, científicos ve patronlar” tarafından gasp edilen toprakları geri alıp tüm ürünleri millîleştirmeyi amaçlamışlardır. Zapata özgürlük ve devrime karşı çıkan tüm yönetimlerle mücadele ederek esas amacı olan sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırmış, eşit toprak hakkını sağlamıştır.

Her ne kadar sonrasında devrimlere olan inancını kaybettiğini ve bu dönemlerin çok fazla vahşete meydan bıraktığından dolayı onları kutsamamak gerektiğini kaydetse de, Jose Clemente Orozco bu tablosunda Zapata’nın takipçileri devrimci Zapatista’ların ölüme yürüyüşlerini resmetmiştir.

 

(Bu eser Buğra Kütük tarafından önerilmiştir.)

 

***

 

This month’s artwork of the #SecurityPortal is Mexican artist Jose Clemente Orozco’s 1931 painting #Zapatistas.

At first glance, the Mexican Revolution seems to be a leaderless, immature, and extremely bloody revolution with no specific goals. Between 1911 and 1920, approximately 2 million Mexicans lost their lives. By 1911, the regime of the dictator Porfirio Díaz lost the support of the majority. Diaz and his followers did not only ease the way for foreign investment under the name of modernization, but they also provided the investors with incentives. “Haciendas”, which were then properties of peasants, were also given as grants to the foreigners. All of these incidents led to consequent rebellions and the fall of the regime.

Madero, who took the power as a successor, lost the authority to rule the country in a short period of time due to his incompetent management. The power vacuum in the government laid the foundations of the revolution. The forces led by Zapata established the Southern Freedom Army to nationalize the land and after distributing it to the peasants. In their programs called the ‘Ayala Plan’, they aimed to take back the lands that were seized by “landowners, científicos and bosses” and nationalize all products. Through struggling with all governments that took a stance against freedom and revolution, Zapata eliminated the class inequality, which was his main purpose, and then guaranteed the right to have equal lands/properties.

In this painting, Jose Clemente Orozco depicted Zapata’s revolutionist followers, namely Zapatistas, marching to death. However, he later noted that he had lost his belief in revolutions due to the violence which had been witnessed during these eras.

 

(This artwork is proposed by Buğra Kütük.)