Ayın Sanat Eseri – Mart 2022 / Artwork of the Month – March 2022

Bu ay #GüvenlikPortalı’nın kapak resmi, ressam İbrahim Çallı’nın 1917 tarihli Türk Topçularının Mevziiye Girişi eseri (180X270 cm, yağlıboya).

1882 Denizli, Çal doğumlu olan İbrahim Çallı, 1906’da Sanayi-i Nefise Mektebi sonrası 1910-1914 yıllarını arasında Paris’te Güzel Sanatlar eğitimi görmüştür. Türkiye’ye dönüşünden sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde hocalık yapmış ve Bedri Rahmi Eyüboğlu, Saim Özeren, Ali Avni Çelebi gibi pek çok ressam yetiştirmiştir. Onun yetiştirdiği kuşak için atölyenin dışına çıkan ve gündelik hayatı tablolarına konu edinen, bu şekilde Türkiye resim sanatına farklı bir soluk getiren ressamlar denilebilir. Sanattaki yetkinliği ve Akademideki etkisi nedenleriyle, onun dönemi olan 1914 kuşağı ressamları da Çallı kuşağı olarak anılır.

II. Meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı dönemlerine tablolarında yer vermiştir. Yurt içi ve yurt dışında sergilere katılan Çallı, Kurtuluş Savaşı resimlerinin yanı sıra, canlı renkler kullanarak ürettiği göz alıcı nülerle dönemin sanatına özgürlükçü bir anlayış getirmiştir. Bunların yanında natürmortlar ve peyzajlar da üretmiş ve etkileyici portreleriyle dönemin yaşam tarzını da yansıtmıştır.

İbrahim Çallı’nın hoşsohbet bir kişi olduğu ve Mustafa Kemal’in davetlerinde yer aldığı ifade edilmektedir. Çallı’nın en çok bilinen savaş tablolarından biri olan ‘Zeybekler’ eserini Ankara’daki seçkide gören Atatürk’ün “Biz Kurtuluş Savaşı’nda ekmek zor buluyorduk, açtık, senin resmindeki atlar nasıl da semirmiş böyle!” diyerek eleştirmesi üzerine Çallı’nın fırçasını alarak atı zayıflattığı aktarılır.

1917 tarihli Türk Topçularının Mevziiye Girişi eseri, dönemin ruhunu, savaşın zor şartlarını ve askerlerin kahramanlıklarını görselleştirir. Sarı ve kahverengi tonların hâkim olduğu tabloda ufuk çizgisinin aydınlığı, zaferi simgelemekte, oraya ulaşmaya çalışan askerlerin yaşadıkları zorluklar ise koyu tonlarla ön plana çıkarılmaktadır. Topu mevziiye sadece çeken altı atın götürmediği, askerlerin de gerek atları kamçılayarak gerek topun tekerleklerini elleriyle itmeye çalışarak ne kadar zor bir süreci gerçekleştiriyor oldukları görülür. Bu sırada sağda duran asker eliyle komut vererek bu zor süreci yönetmeye çalışmaktadır. Savaşın zorluklarını ve nihai sonucun bu çileli yollardan geçilerek elde edildiğini aktarmaya çalışan eser bir nevi kahramanlık destanıdır.

 

***

 

This month’s cover photo of the #SecurityPortal is İbrahim Çallı’s Turkish Artillery Entrance to the Position (180X270 cm, oil painting).

İbrahim Çallı, born in 1882 in Denizli, Çal, studied Fine Arts in Paris between 1910-1914 after finishing the Sanayi-i Nefise School in 1906. After returning to Turkey, he taught at the Academy of Fine Arts and trained many painters such as Bedri Rahmi Eyüboğlu, Saim Özeren, and Ali Avni Çelebi. For the generation he raised, it can be said that they were painters who went out of the workshop and made daily life the subject of their paintings, thus bringing a different breath to the art of painting in Turkey. Due to his competence in art and his influence in the Academy, the painters of the 1914 generation are also known as the Çallı generation.

He included the periods of the Second Constitutional Monarchy and the War of Independence in his paintings. Participating in exhibitions at home and abroad, Çallı brought a libertarian understanding to the art of the period with his eye-catching nudes he produced using vivid colors as well as his War of Independence paintings. In addition to these, he produced still-life paintings and landscapes and reflected the lifestyle of the period with his impressive portraits.

It is stated that İbrahim Çallı was a sociable person and took part in Mustafa Kemal’s invitations. After seeing one of Çallı’s most well-known war paintings, ‘Zeybekler’, in the selection in Ankara, Atatürk criticized him saying, “We could barely find bread during the War of Independence, we were hungry, how fat are the horses in your painting!”. It is said that Çallı took his brush and weakened the horse afterward.

The painting “Turkish Artillery Entry to Position”, dated 1917, visualizes the spirit of the period, the difficult conditions of the war, and the heroism of the soldiers. The painting is dominated by yellow and brown tones, the brightness of the horizon symbolizes victory, and the difficulties experienced by the soldiers trying to reach there are highlighted with dark tones. It is seen that not only the six horses that pull the ball to the position but also the soldiers are performing a difficult process by both whipping the horses and trying to push the wheels of the ball with their hands. Meanwhile, the soldier standing on the right is trying to manage this difficult process by giving a command with his hand. The work, which tries to convey the difficulties of the war and the final result obtained by going through these ordeals, is a kind of heroic epic.

 

Alkan, U. ve Kahraman, M. E. (2016). İbrahim Çallı’nın Kurtuluş Savaşı Temalı Resimlerinin İkonografik ve İkonolojik İncelenmesi. Kalemişi, 4 (7), ss.1-18  https://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1454360063.pdf
https://www.fikriyat.com/tarih/2018/01/12/11-turk-ressamin-fircasindan-milli-mucadele
http://www.leblebitozu.com/unlu-turk-ressam-ibrahim-callinin-15-onemli-tablosu/