Ayın Sanat Eseri – Temmuz 2020 / Artwork of the Month – July 2020

Besteci & Söz Yazarı (Composer & Songwriter): Dave Randall.

Çıkış Tarihi (Released): 3 Temmuz (July) 2011

Yapımcı (Producer): Brixtown

Seslendirenler (Featuring): Maxi Jazz (Faithless), Dave Randall (Slovo/Faithless), LSK, the Durban Gospel Choir, Jamie Catto (1 Giant Leap), Andrea Britton, Harry Collier, Sudha Kheterpal, Andy Treacy, Attab Haddad, Joelle Barker, and Tony Reed.

 

Bu ay #GüvenlikPortalı’nda yer alan sanat eseri, OneWorld’e ait “Filistin İçin Özgürlük” şarkısı.

1917 yılındaki Balfour Deklarasyonu sonrasında Yahudi nüfusun bölgeye yerleşiminin hızlandırılması neticesinde, Filistin topraklarının bir bölümünde 1948 yılında İsrail kuruldu. Tel Aviv, kuruluşunun ardından herhangi bir uluslararası yasal dayanağı olmaksızın topraklarını genişletmeye başladı. Bu revizyonist hareketler alansal genişlemenin yanında, birçok insan hakkı ihlalini de beraberinde getirdi.

Dahası, İsrail’in işgali sonucu gerçekleşen ölümler, savaş esnasında olmayan ancak savaşla ilintili can kayıplarına da en önemli örnekler arasında gösterilebilir. Mülteci krizi, zorlu yaşam koşulları, hak ihlalleri ve ablukalar, halen daha işgalin yarattığı istikrarsızlığın yansımaları olarak görülebilmektedir.

Müzisyen ve sanatçılardan oluşan OneWorld grubu ise uluslararası kamuoyunun dikkatini İsrail’in işgaline çekmek amacıyla 2011 yılında “Filistin İçin Özgürlük” başlıklı şarkısını piyasaya sürmüştür. Bu şarkıyı çıkarmasının arkasındaki motivasyonu OneWorld şu şekilde açıklamaktadır:

Bugün Filistinliler çok zor koşullarda yaşamakta ve her gün insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu adaletsizliğe karşı uluslararası müzisyenler grubu OneWorld olarak, “Filistin İçin Özgürlük” şarkısını besteledik.

Şarkıda duvarları birlikte yıkmak istediğimizi söyledik ve hep birlikte bunu başardık. Yaptığımız bu single ile ilk kez Filistin’le dayanışma içerisinde kalarak, Filistin’e yönelik sessizlik duvarını müzik endüstrisinde aşan grup olduk.”

 

(Bu eser Müşerref Gülsüm Çetinkaya tarafından önerilmiştir.)

 

***

 

This month’s artwork of the #SecurityPortal is the song, “Freedom for Palestine”, by OneWorld.

By triggering the pace of settlement of the Jewish population after the Balfour Declaration issued in 1917, Israel was founded in 1948 within a little part of the Palestinian territory. Following the foundation, the Israeli government started to widen its territory without taking considerable legal aspects into account. These revisionist acts resulted not only in gaining a great deal of territory but also in violating international human rights.

Moreover, deaths caused by the Israeli occupation can be raised as instances of the losses related to war but not directly during the war. The occupation’s impact is still a great matter of instability that refugee crisis, harsh living conditions, human rights violations, and blockades worsen every single day.

OneWorld, a group of musicians and artists, aimed at raising awareness on the Israeli occupation of Palestine. In 2011, they released a song entitled “Freedom for Palestine”.

The group expressed their motivation behind the release of the song as follow:

Today, Palestinians face daily human rights abuse and live in crushing poverty in refugee camps and under Israeli Occupation.

In response to this injustice, a group of international musicians released the song Freedom for Palestine by OneWorld.

We sang that we wanted to “break down the wall” and together we have. We’ve broken the wall of silence on Palestine in the music industry by releasing the first-ever mainstream single in solidarity with Palestine.”

 

(This artwork is proposed by Ms. Müşerref Gülsüm Çetinkaya.)