Batı ile Doğu Arasında Türkiye – Siyaset, Ekonomi ve Dış Politika

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından Mayıs 2019 ile Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik Projesi”, Türkiye-NATO-Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde güvenlik ilişkilerinin şekillenmesini incelemek, ilgili konularda yapılacak akademik toplantılar ile bilgi geliştirme ve aktarma çalışmaları yapmak, güvenlik alanına ilgi duyan lisansüstü öğrencilerle konuya yönelik kavrayış artırıcı simülasyon ve çalıştaylar gerçekleştirmek ve ilgili konularda uzman ve akademisyenlerle kamuoyunu bilgilendirici kısa video-analizler hazırlamayı hedeflemektedir. “Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” (Project No: S-TU-150-19-GR-029) projesi Federal Hibe Destekleri kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında ikinci etkinlik olan “Batı ile Doğu Arasında Türkiye – Siyaset, Ekonomi ve Dış Politika” konulu konferans, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında 4 Mart 2020 tarihinde Mustafa Aydın (@profdrmaydin)’ın moderatörlüğü ve Soli Özel (@soliozel2), Sinem Akgül Açıkmeşe (@sinemacikmese), Zümrüt İmamoğu (@Zumrut_Imamoglu) ve Murat Yetkin (@MuratYetkin2)’in katılımlarıyla icra edilmiştir.

Moderatör:
Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:
Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi

Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi
Zümrüt İmamoğu, TÜSİAD
Murat Yetkin, Yetkin Report

 

Ayrıca, proje  kapsamında düzenlenen konferansa ilave olarak, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe’nin moderatörlüğünde, Mersin Üniversitesi’nde 4 Mart 2020 tarihinde “Güvenlik Tartışmalarında Dönüşüm” başlıklı bir öğrenci semineri düzenlenmiştir.