IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin dokuzuncusu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle, 30 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihlerinde Çanakkale Kolin Otel’de gerçekleştirilecektir.

KONGRE TEMALARI:

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınacaktır. Bütünlükçü bir yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yayıncılık ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, olası genel konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem
Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler
Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler
Uluslararası İlişkilerde yenilikçi öğretim teknikleri
Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)
Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler
Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler
Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler
Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü
Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği
Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar
Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu
Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları
Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak
Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi
Uluslararası İlişkilerde atama-yükseltme kriterleri
Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma
Uluslararası İlişkiler ve cinsiyet
Uluslararası İlişkiler ve spor

Detaylı bilgi için tıklayınız.