Ayın Sanat Eseri – Haziran 2022 / Artwork of the Month – June 2022

Bu ay #GA_GüvenlikPortalı’nın kapak resmi, Ivan Konstantinovich Aivazovsky’nin 1846-48 tarihli #ÇeşmeDenizMuharebesi tablosu.

Ivan Konstantinovich Aivazovsky’nin Çeşme Deniz Muharebesini 1846 ile 1848 tarihleri arasında resmedildiği düşünülmektedir. Çeşme Deniz Muharebesi, 5-7 Temmuz 1770 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu donanması ve Rus donanması arasında Çeşme Körfezi açıklarında gerçekleşmiştir. Osmanlı donanmasına ait gemilerin Ege Denizi’ne doğru yelken açtığı haberini alan 21 gemiden oluşan Rus filosu, Akdeniz’de Osmanlı donanmasını aramaya başlamıştır. Osmanlı donanmasının ise tam olarak mevcut kapasitesi bilinmemektedir. 5 Temmuz 1770’te Rus filosu Sakız Adası ve Karaburun Yarımadası arasında Çeşme Körfezi’nin açıklarında Osmanlı donanmasını demir atmış şekilde bulmuştur. 6 Temmuz 1770’ de ilk top atışlarıyla savaş başladı. Bu savaştan ağır hasar alan Osmanlı donanması, Çeşme Kalesi önünde demirlemiştir. 6 Temmuz gecesi Rus filosu tekrar hücum başlatarak Osmanlı donanmasını mağlup etmiştir. Savaşın sonunda 11.000’e yakın Osmanlı denizcisi ölmüş buna karşılık Ruslar sadece 700 kayıp vermiştir.

Oldukça üretken bir sanatçı olan Aivazovsky, yaşamı boyunca 6 bin civarı eser üretmiştir. Bir 19’uncu yüzyıl sanatçısı olarak romantik akıma bağlı kalmıştır. Eserlerinin konusu deniz muharebeleri ve deniz manzaraları ağırlıklıdır ve çoğu Rusya’da olsa da önemli bir miktarı Türkiye’de de yer almaktadır. Sultan Abdülmecid’e bir tablo hediye etmiş ve Abdülaziz döneminde saraya tablolar yapmıştır. İstanbul’un çeşitli semtleri ve Osmanlı dönemi deniz muhabereleri üzerine tabloları bulunur. Eserleri Sakıp Sabancı Müzesi, New York Metropolitan Müzesi gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli koleksiyonlarda yer almaktadır.

(Bu eser Efe Dağ tarafından önerilmiştir.)

 

***

 

This month’s artwork of the #GA_SecurityPortal is Ivan Konstantinovich Aivazovsky’s 1846-48 painting #BattleofCesme.

Ivan Konstantinovich Aivazovsky is thought to have painted the Battle of Cesme between 1846 and 1848. The Sea Battle of Cesme was fought on 5-7 July 1770 between the Ottoman Empire and the Russian fleet off the Çeşme Bay. Having received the news that, the ships belonging to the Ottoman navy were sailing toward the Aegean Sea, the Russian fleet consisting of 21 ships began to search for the Ottoman navy in the Mediterranean. The exact current capacity of the Ottoman navy is not known. On July 5, 1770, the Russian fleet found the Ottoman Navy anchored off the Çeşme Bay between the island of Chios and the Karaburun peninsula. On July 6, 1770, the war began with the first artillery fire. The Ottoman navy, which was heavily damaged in this war, was anchored in front of the Çeşme castle. On the night of 6 July, the Russian fleet launched an attack again and defeated the Ottoman fleet. At the end of the war, close to 11,000 Ottoman sailors died, whereas the Russians suffered only 700 casualties.

A very prolific artist, Aivazovsky produced around 6,000 works during his lifetime. As a 19th century artist, he adhered to the romantic movement. The subject of his works is mainly naval battles and seascapes, and although most of them are in Russia, a significant amount is also located in Turkey. He gifted a painting to Sultan Abdülmecid and made paintings for the Palace during the reign of Abdülaziz. He has paintings of various districts of Istanbul and the Ottoman period naval battles. His works are included in important collections around the world such as the Sakıp Sabancı Museum and the New York Metropolitan Museum.

(This artwork is proposed by Efe Dağ.)

 

KAYNAKÇA (REFERENCES)