Ayın Sanat Eseri – Mart 2023 / Artwork of the Month – March 2023

Bu ay #GA_GüvenlikPortalı’nın sanat eseri, Japon sanatçı Katsushika Hokusai’nin 1829-33 tarihli eseri Büyük Dalga (The Great Wave of Kanagawa).

Katsushika Hokusai 1760-1849 yılları arasında Tokyo’da yaşamış, en önemli ve tanınmış Japon sanatçılarındandır. Düz renkler ve figüratif stiliyle özellikle 19. yüzyıl Batı sanatını, Art Nouveau ve modern sanatı etkilemiştir. Batı’da özellikle Fuji Dağı serisi ve bu serinin bir parçası olan Büyük (Kanagawa) Dalgası eserleriyle tanınır. Hokusai, resim ve ahşap baskı teknikleriyle belki binlerce eser üretmiştir.

Japonya’nın izolasyonist bir dış politika izlediği Edo döneminde yaşamış olan Hokusai’nin eserlerinde dönemin özellikleri izlenebilir. Edo (Tokyo) dönemi, uzun yıllar feodal yönetimlerin birbiriyle çatışması nedeniyle istikrarsız geçen yıllara Tokugawa’nın Shogun olup son vermesiyle başlayan bir istikrar dönemidir. 1639-1853 yılları arasında Japonya’nın Hristiyanlık ve Batılı güçlerin getireceğine inanılan yozlaşmadan korunması için sıkı kontrollere dayalı bir izolasyonizm politikası izlediği bu dönem, iç politikada da katı bir sosyal hiyerarşiye dayanmıştır. Dışa kapalılığın getirdiği bir yerelleşme, kültürel canlanma ve istikrar dönemi olmuştur.

Hokusai, uzun yıllar eğlence hayatını ve Japonların gündelik yaşamlarını aktaran eserler ürettikten sonra, 70’li yaşlarına geldiğinde çok bilinen Fuji Dağı serisini yapmıştır. Fuji Dağı, Japonya’nın büyüklüğü ve istikrarını temsil etmekte; ama bunun yanında spiritüel olarak ölümsüzlük sembolü de olduğu için uzun yıllar yaşamak isteyen Hokusai’nin özel ilgisini çekmektedir.

Bu seri kapsamındaki baskılardan biri olan Büyük Dalga’da, oldukça büyük bir dalganın altında perspektif nedeniyle küçücük görünen Fuji Dağı görülür. Dalganın altında üç adet balıkçı teknesi ve içinde dalgalarla boğuşmakta olan balıkçılar zor ayırt edilir. Tokyo’ya balık getirmekte olan balıkçılar doğaya karşı yaşam mücadelesi vermektedir. Hokusai’nin başka eserlerinde de ele aldığı doğa ile çalışan insanlar ve doğanın büyüklüğü karşısında insanın küçüklüğü şeklinde okunabilecek eserin farklı bir okuması mümkündür. Dönemin izolasyonist politikaları düşünüldüğünde; deniz, Batılı güçlerin gelerek Japonya’nın geleneksel yapısını ve istikrarını bozacağı bir potansiyel tehlike alanı olarak da görülür. Balıkçıların kaçtığı büyük dalga mıdır yoksa geleneksel insanın kaçtığı modern ama bilinmezliği nedeniyle korkutucu dış düşmanı mı tasvir etmektedir?

1846’da ABD’nin iki savaş gemisiyle diplomatik bir heyet göndererek Japonya’dan taleplerde bulunması, bunların reddedilmesi sonrasında 1853’te ABD donanması komutanı Matthew Perry’nin dört savaş gemisiyle gelerek Japonya’yı izolasyonist politikasını son vermeye zorlamasıyla Japonya’nın dışa kapalı dönemi sona ermiştir. 1868 Boshin Savaşı ile de Edo dönemi biterek Meiji restorasyonu başlamıştır. Bu sayede Japonya dışa kapalı, geleneksel dönemini geride bırakarak hızlı bir modernleşme dönemine girmiştir. Hokusai’nin Büyük Dalga’sında görülen tehlikeli dalga veya büyük değişim, ölümünden kısa süre sonra gerçekleşmiştir.

Van Gogh, Monet, Camille Claudel, Claude Debussy gibi dönemin pek çok ünlü sanatçısını etkileyen Büyük Dalga ve Hokusai, günümüzde hala en büyük müzelerin sergi salonlarını gezmekte ve Japon sanatının Batı’daki en önemli temsilcisi olarak görülmektedir.

 

***

 

This month’s artwork of the #SecurityPortal is Japanese artist Katsushika Hokusai’s The Great Wave of Kanagawa dated 1829-33.

Katsushika Hokusai is one of the most important and well-known Japanese artists who lived in Tokyo between 1760-1849. With its plain colors and figurative style, it influenced especially 19th-century Western art, Art Nouveau, and modern art. He is particularly reputed in the West for his Mount Fuji series and the Great (Kanagawa) Wave works that are part of this series. Hokusai produced perhaps thousands of works with painting and woodcut techniques.

The characteristics of the period can be traced in the works of Hokusai, who lived in the Edo period when Japan followed an isolationist foreign policy. The Edo (Tokyo) period was a period of stability that started when Tokugawa became Shogun and terminated the unstable years due to the conflict of feudal governments for many years. Between 1639 and 1853, this period, when Japan followed a policy of isolationism based on strict controls to protect itself from the corruption believed to be brought by Christianity and Western powers, was based on a strict social hierarchy in domestic politics. It has been a period of localization, cultural revival, and stability brought about by seclusion.

Hokusai made the well-known Mount Fuji Series when he reached his 70s after having produced works that convey the entertainment life and daily lives of the Japanese for many years. Mount Fuji represents the greatness and stability of Japan but is also of special interest to Hokusai, who wants to live for many years, as it is also a symbol of spiritual immortality.

One of the prints in this series, The Great Wave, shows Mount Fuji under a rather large wave, which appears tiny due to perspective. It is difficult to distinguish between three fishing boats under the wave and the fishermen struggling with the waves. Fishermen who bring fish to Tokyo are struggling to survive against nature. It is also possible to have a different reading of the work, which can be read as the smallness of man in the face of the greatness of nature and the people who work with nature, which Hokusai also deals with in his other works. Considering the isolationist policies of the period, the sea is also seen as a potential danger area where Western powers would come and disrupt Japan’s traditional structure and stability. Is it the great wave from which the fishermen flee, or does it depict the modern but fearsome external enemy to which the traditional man fled?

In 1853, when the US Navy Commander Matthew Perry first came with a diplomatic delegation and made demands from Japan, and after the rejection by the Japanese, he came with warships and forced Japan to end isolationism, Japan’s Edo period ended and the Meiji restoration began. In this way, Japan has entered a period of rapid modernization, leaving behind its traditional period of being closed to the external world. The dangerous tide, or major change, seen in Hokusai’s Great Wave occurred shortly after his death.

The Great Wave and Hokusai, which influenced many famous artists of the period such as Van Gogh, Monet, Camille Claudel, and Claude Debussy, still pay visits to the exhibition halls of the largest museums today and are seen as the most important representative of Japanese art in the West.