Ayın Sanat Eseri – Şubat 2023 / Artwork of the Month – February 2023

Bu ay #GA_GüvenlikPortalı’nın kapak resmi, Avusturyalı sanatçı Oskar Kokoschka’nın 1942 tarihli “İlhak- Alis Harikalar Diyarında” (Anschluss-Alice in Wonderland) eseri.

Modernizm ve ekspresyonizmin önemli temsilcilerinden Çek asıllı Avusturyalı ressam Oskar Kokoschka, İlhak-Alis Harikalar Diyarında adlı tablosuyla Nazilerin Avusturya’yı ilhakını resmetmiştir. Kokoschka, Nazi rejimi tarafından kabul edilmeyen bir tarza sahip olan ve tüm muhaliflere verilen sıfatla ‘dejenere’ sanatçılar arasında sayılmıştır. İşleri yok edilen ve soruşturmaya tabi tutulan Kokoschka, 1938’de İngiltere’ye kaçmak zorunda kalmıştır. Savaş sonrası İsviçre’ye yerleşmiş ve hayatının geri kalanını orada geçirmiştir. Canlı renk kullanımı ve farklı kompozisyonları ile Alman ekspresyonizminin önemli temsilcilerinden sayılır.

İlhak-Alis Harikalar Diyarında tablosunun ortasında biri gözlerini, diğeri ağzını ve sonuncusu kulaklarını kapatmış olan üç erkek figür görülür. Bunlar İngiliz, Alman ve Fransız kasklarını takmaktadır ve üç maymunu oynamış edasında resmedilmişlerdir. Burada Avusturya’nın ilhakını bu üç ülkenin görmezden gelişine gönderme bulunur. Bu üç figürden biri, İngiltere başbakanı Neville Chamberlain’dir. Almanya’nın Avusturya’yı ilhakına ses çıkarmamış, Fransa ve İtalya liderleriyle birlikte 1938’de Hitler’le Münih Anlaşmasını imzalamış ve Almanya’nın Südet bölgesini işgaline izin vermiştir. Ardından Polonya işgali gelmiş ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Bu nedenle, Avrupa’nın geldiği durumun ve İkinci Dünya Savaşına giden sürecin önemli bir aktörü olarak görülür. Bu üç figür aynı zamanda farklı zümreleri temsil eder: politikacılar, rubanlar ve askerler. Ortalarında ise Nazilerin attığı bomba vardır; bu figürler bu bombanın Avrupa’nın ortasına atılmasına göz yummuş, izleyici kalmıştır. Diğer yanda ise gerçeğin temsilcisi Alice, tabloda sadece bir incir yaprağını tutan çıplak bir figür olarak, dikenli tellerle çevrili olarak resmedilmiştir. Arka planda ise Kokoschka’nın şehri olan Viyana ve Avusturya Parlamentosunun yanmakta olduğu görülür. Sol altta annesinin kucağında oturan gaz maskeli bir çocuk vardır; anne dehşet içinde Alice’e bakmaktadır.

Gerçek dikenli tellere hapsedilmişken, Avrupalı güçlerin Avusturya’daki yıkımı görmezden gelişini eleştiren Kokoschka, alegorik bir tarzda, siyasi bir mesaj vermektedir. Nazilerin ilerleyişine göz yuman Avrupalı liderlere duyduğu öfke, gerçeğin gün gibi ortada olmasına rağmen hapsedilmeye çalışılması, şehirlerin ve insanların yaşadığı trajedi, Kokoschka’nın sert fırça darbeleri ve canlı renkleriyle vücut bulmuş, ressam içindeki öfkeyi tuvale yansıtmıştır. Savaşa sanatçının verdiği tepkinin açık bir örneği olarak görülebilecek bu tablo, Viyana Leopold Müzesi koleksiyonunda yer almaktadır.

 

***

 

This month’s artwork of #SecurityPortal is Austrian painter Oskar Kokoschka’s Anschluss-Alice in Wonderland dated 1942.

One of the important representatives of modernism and expressionism, Czech-born Austrian painter Oskar Kokoschka painted the Nazi annexation of Austria with his painting “Anschluss-Alice in Wonderland”. Kokoschka was counted among the ‘degenerate’ artists who had a style and political view that was not accepted by the Nazi regime. Having his works destroyed and investigated, Kokoschka was forced to flee to England in 1938. He settled in post-war Switzerland and spent the rest of his life there. He is considered one of the important representatives of German expressionism with his use of vivid colors and different compositions.

In the middle of the ‘Anschluss-Alice in Wonderland’ painting, three male figures are seen, one with his eyes closed, the other his mouth, and the last his ears. They wear British, German, and French helmets and are pictured playing three monkeys. Here, there is a reference to the ignorance of these three countries regarding the annexation of Austria. One of these three figures is British prime minister Neville Chamberlain. He did not react to Germany’s annexation of Austria, signed the Munich Agreement with Hitler in 1938, together with the leaders of France and Italy, and allowed Germany’s invasion of the Sudetenland. Then, Poland was invaded and the Second World War outbroke. For this reason, he is seen as an important actor in the situation shaken Europe and the process leading to the Second World War. These three figures also represent different groups; politicians, clergy, and soldiers. In the middle, there is the bomb dropped by the Nazis. These actors allowed this bomb to be dropped in the middle of Europe, and the silence remained. On the other hand, the representative of reality, Alice, is depicted as a naked figure holding only a fig leaf, surrounded by barbed wire. In the background, Vienna, the city of Kokoschka, and the Austrian Parliament are on fire. In the lower left, there is a child in a gas mask sitting on his mother’s lap; the mother looks at Alice in horror.

Criticizing the European powers’ ignorance of the devastation in Austria, while the truth is imprisoned in barbed wire, Kokoschka allegorically delivers a political message. The anger he felt at the European leaders–who turned a blind eye to the Nazis’ advance, the attempt to imprison the truth despite the fact that it was clear as daylight, the tragedy of cities and people, all were embodied in Kokoschka’s hard brush strokes and vivid colors–reflected the anger inside the painter on the canvas. This painting, which can be seen as a clear example of the artist’s reaction to the war, is in the collection of the Leopold Museum in Vienna.

 

Kaynakça (Reference):
https://onlinecollection.leopoldmuseum.org/en/object/9486-annexation-alice-in-wonderland/
https://en.wahooart.com/@@/8XYNFE-Oskar-Kokoschka-Anschluß–Alice-in-Wonderland
https://newcriterion.com/blogs/dispatch/ever-his-own-man
https://kunstsammlungundarchiv.at/en/oskar-kokoschka-centre/biografie/