Ayın Sanat Eseri – Ekim 2022 / Artwork of the Month – October 2022

Bu ay #GA_GüvenlikPortalı’nın kapak resmi, Ukrayna doğumlu Rus sanatçı İlya Repin’in 1891 tarihli eseri Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporojya Kazakları (Zaporozhian Cossacks Writing Letter to the Turkish Sultan).

Rus sanatının en önemli temsilcilerinden #İlyaRepin, realist akıma dahil eserler veren ve eserlerinde tarihsel olayları ve Rus toplumunu yansıtan, aynı zamanda çok iyi portre çalışmaları olan bir sanatçıdır. Korkunç İvan ve Oğlu İvan, Volga’da Mavna Taşıyıcıları, Sadko, Kursk’ta Dini Alay gibi çeşitli konulardaki ünlü tablolarının yanında Tolstoy, Moussorgsky, Rubinstein gibi dönemin ünlü entelektüellerinin ve saray erkanının portrelerini çalışmıştır. Realist akımda değerlendirilebilecek Repin’in canlı renkler ve ince detaylar içeren tablolarındaki gerçekçilik göz alıcıdır. Yurt dışında kaldığı dönemde modern akımlarla da tanışmış olmasına rağmen, Rus ‘Gezginler’ akımının içerisinde yer alarak Rus gerçekçiliğine bağlı kalmayı tercih etmiştir. İlerleyen yaşlarında akademide rektörlüğe kadar yükselen Repin, 1905 ve 1917’de statükodan yana bir tavır sergilemiş, Rus-Slav milliyetçiliği güçlü bir sanatçı olmuştur.

Repin’in 2×4 metre büyüklükteki Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporojya Kazakları eseri, yapımı on bir yıl sürmüş olan bir yağlı boya tablodur. Konusunu 1676-81’deki Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı Sultanı IV. Mehmed’in Zaporojya Kazaklarına (Kozaklar) yazdığı mektuba, Kazakların yazdığı iddia edilen küfür ve hakaret dolu cevap mektubundan almaktadır. 1676’da 10 bin kişilik Osmanlı birliğinin Kazaklar tarafından yok edilmesi sonrası IV. Mehmed’in yeni bir sefer başlatmadan önce, daha fazla kan dökülmemesi için Kazakları teslim olmaya davet eden bir mektup yazdığı, bu mektuba Kazakların alay dolu bir cevap verdiği üzerine bir tarihi hikâye mevcuttur. Sultanın mektubu iki tarafın da arşivlerinde bulunmamış, Kazakların mektubu ise gene Osmanlı arşivinden çıkmamış fakat farklı tarihlerdeki kopyaları Rusya’da bulunmuştur. Kazakların mektubunun büyük olasılıkla hiç gönderilmediği, fakat bu olayın Rus-Slav milliyetçiliğini güçlendirmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Stalin’in de bu tablonun bir kopyasına sahip olduğu ve mektubu ezbere bildiği söylentileri de bu görüşü güçlendirir niteliktedir.

Repin’in tabloyu resmettiği 19.yüzyıl da milliyetçiliğin etkisinin yükseldiği bir dönemdir. Aynı zamanda tablonun yapıldığı yılların 93 Harbinin hemen ardı olması, Türk-Rus rekabetinin güncel olduğu bir dönemde Repin’in bu konuya ilgi duymasını açıklar. Ordu emeklisi Rus bir ailenin Ukrayna’da yetişen çocuğu olarak Repin, Kazaklara yakınlık hissetmekteydi. Tarihçi bir dostundan mektupla ilgili hikâyeyi duyduktan sonra uzun süre bu konuyu araştırdı. Kazakların arasında zaman geçirdi, portrelerini çalıştı ve o dönem kullandıkları kıyafetlerini ve eşyalarını inceledi. Sonunda ortaya çıkan etkileyici tablo, dönemi için rekor bir meblağa, Çar III. Aleksandr tarafından satın alınmıştır.

Bu dönem Kazaklara merak duyan tek sanatçı Repin değildi. Repin’in yakın dostu olan Tolstoy ve Gogol da Kazaklar üzerine yazmıştır; hatta Gogol’un Taras Bulba eseri Repin’i öyle etkilemiştir ki tablodaki karakterlerden kırmızı paltolu olanı Taras Bulba karakteri olarak düşünmüştür. Taras Bulba’da Kazaklar cesaretleri, çılgınlıkları, sarhoşlukları, Ortodoksluğa olan bağlılıkları ve Türklere olan düşmanlıklarıyla anlatılırlar.

Tabloda pipolu ve mavi şapkalı karakter Kazak Ataman’ı İvan Sirko, masadaki kâtibe mektubu yazdırmaktadır. Geleneksel şekilde saçlarını bir tutam saç bırakacak şekilde kazıtmış olan Kazaklar da masanın etrafında, hakaret bulma konusunda birbirleriyle yarışır bu durumdan çok eğlenir şekilde görülmektedirler. Tablonun odak noktası olan masanın çevresindeki figürlerin portreleri detaylı şekilde işlenmiş ve tebessümden kahkahaya gülüşün farklı formları ressam tarafından titizlikle çalışılmıştır. Bu şekilde tablonun ele aldığı mektubun alaycılığının somut hali, gözler önüne serilmektedir. Arka plandaki puslu hava ve açık alandaki karmaşa ise savaş ortamını hatırlatır. Tablo günümüzde St. Petersburg Devlet Müzesinde sergilenmektedir.

 

***

 

This month’s artwork of #SecurityPortal is Ukrainian-born Russian artist Ilya Repin’s 1891 painting Zaporozhian Cossacks Writing Letter to the Turkish Sultan.

Ilya Repin, one of the most important representatives of Russian art, produced artworks within the realist movement, reflected historical events and Russian society in his works, and also had very good portrait works. In addition to his famous paintings on various subjects such as Ivan the Terrible and his Son Ivan, Barge Haulers on the Volga, Sadko, and Religious Procession in Kursk, he also studied portraits of famous intellectuals and politicians of the period including Tolstoy, Moussorgsky, and Rubinstein. The realism in Repin’s paintings with vivid colors and fine details, which can be included in the realist movement, is eye-catching. Although he met modern trends during his stay abroad, he preferred to stick to Russian realism by taking part in the Russian “Wanderers” movement. Repin, who rose to the position of rector in the academy in his later years, took a stand in favor of the status quo in 1905 and 1917 and became a strong artist with Russian-Slavic nationalism.

Repin’s 2×4 meter Zaporozhian Cossacks Writing Letters to the Turkish Sultan is an oil painting that took eleven years to make. It takes its subject from the blasphemous and insulting reply letter allegedly written by the Cossacks to the letter written by the Ottoman Sultan Mehmed IV to the Zaporozhian Cossacks during the Ottoman-Russian War in 1676-81. A historical story that after the destruction of the 10 thousand-strong Ottoman army by the Cossacks in 1676, before starting a new campaign, Mehmed IV wrote a letter inviting the Cossacks to surrender so that no more bloodshed would be spilled, to which the Cossacks gave a mocking reply. The Sultan’s letter was not found in the archives of either side, and the Cossacks’ letter did not come out of the Ottoman archives, but its copies on different dates were found in Russia. It is thought that the letter of the Cossacks was probably never sent, but that this event was used to strengthen Russian-Slavic nationalism. Rumors that Stalin also had a copy of this painting and knew the letter by heart also reinforce this view.

The 19th century, when Repin made the painting, was also a period when the influence of nationalism increased. At the same time, the fact that the year the painting was made is just after the Russo-Turkish 93 War explains Repin’s interest in this subject at a time when the Turkish-Russian rivalry was current. As the child of a retired army Russian family in Ukraine, Repin felt close to the Cossacks. He researched the subject for a long time after hearing the story about the letter from a historian friend. He spent time among the Cossacks, studying their portraits and examining the clothes and belongings they used at that time. The impressive painting that emerged at the end was bought by Tsar Alexander III for a record amount for its time.

Repin was not the only artist interested in Kazakhs during this period. Tolstoy and Gogol, close friends of Repin, also wrote on the Cossacks; even Gogol’s work Taras Bulba influenced Repin so much that he thought of the character in the red coat as the character of Taras Bulba. In Taras Bulba, Kazakhs are described with their courage, craziness, drunkenness, devotion to Orthodoxy, and hostility to the Turks.

In the painting, Kazakh Ataman, the character with a pipe and a blue hat, Ivan Sirko, is told what to write in the letter to the clerk at the table. Kazakhs, who have traditionally shaved their heads to leave a strand of hair, also compete with each other to find insults around the table, appearing to be very amused by this situation. The portraits of the figures around the table, which is the focal point of the painting, have been elaborated in detail and the different forms of laughter from smiles to laughter have been meticulously studied by the artist. In this way, the concrete form of the mockery of the letter addressed by the painting is revealed. The misty air in the background and the chaos in the open area reminds of the war environment. The painting is currently exhibited in the St. Petersburg State Museum.

 

Kaynakça (Reference):
Serdar Tuna, Bir eleştiri denemesi: “Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporogian Kazakları” -İlya Repin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, 2014, ss.32-40. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/207757
Victor A. Friedman, The Zhaporozhian Letter to the Turkish Sultan; Historical Commentory and Linguistic Analysis, Slavica Hierosolymitana, Vol.2, Eds.Victor Raskin and Dmitri Segal, pp.25-37. https://home.uchicago.edu/~vfriedm/Articles/015Friedman78.pdf
https://medium.com/the-history-inquiry/one-of-the-best-comebacks-in-history-effa695e4628