Ayın Sanat Eseri – Eylül 2022 / Artwork of the Month – September 2022

Bu ay #GA_GüvenlikPortalı’nın kapak resmi, İngiliz sanatçı Paul Nash’in 1919 tarihli eseri #MeninYolu (The Menin Road).

Paul Nash (1889-1946) İngiliz sanatında Modernizm akımının gelişmesinde etkili olan sanatçılar arasında yer alır. Manzara çalışmayı seven Nash’in çalışmalarında kübist bir yaklaşım görülmekle birlikte, zamanla bu manzaraları çeşitli objelerle birleştirerek sürrealizme yakınlaşmıştır.

Nash gençliğinde dedesi gibi asker olmayı arzulasa da daha sonra sanata yönelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda, savaşa katılmış, savaş ressamı olarak Belçika’da görev almıştır. Belçika’daki gözlemleri sırasında onlarca çizim yapmış, İngiltere’ye döndüğünde ise çizimlerini tablolaştırıp kişisel sergisini açmıştır. Bu tablolardan biri, savaştaki kahramanlığı ve fedakarlığı göstermesi için 1918’de Bakanlık tarafından sipariş edilen ve Nash’in kariyerinde en başarılı bulunan tablolardan olan Menin Yolu’dur.

Londra’daki Emperyal Savaş Müzesi’nde yer alan 5 metrekare boyutundaki Menin Yolu tablosunda Nash, aynı adı taşıyan yolda yürümekte olan iki askeri savaşın harap ettiği ortamda göstermektedir. Gri bulutlarla kaplı gökyüzünün verdiği kasvetin altında, yanmış ağaçların kuru gövdeleri bir yandan bu karamsar etkiyi güçlendirirken, diğer y tabloyu dikey aksta keserek rahatsız edici bir ortam havası yaratırlar. Tabloda, önde yürüyen iki asker ve arkada görülen iki siluet dışında canlı bir varlık veya yaşama dair bir iz yok gibidir. Tamamen yıkım, yakım, sona ermiş hayat tablosu izlenimi verir. Öte yandan hendekleri doldurmuş durgun suların üzerindeki parlak yansıma, gökyüzünden inen ışık huzmeleri ve sağ üst köşede bulutların daha parlak tonları tabloya bir miktar umut katar.

Bir manzara sanatçısı olarak kariyerine başlamış ve doğa üzerine çalışmayı seven Nash’in Menin Yolu tablosunda insanı küçük bir şekilde yerleştirmiş ve daha çok doğanın tahribatını öne çıkarmış olması savaşa da farklı bir bakış açısı sunar. Savaşların, sadece insanlar üzerinde değil; bütünsel olarak ekoloji üzerinde gerçekleştirdiği tahribatı da düşündürmektedir.

Nash İkinci Dünya Savaşı’nda da savaş ressamı olarak görev almış, özellikle hava kuvvetlerine dair ilginç eserler üretmiştir. Tablolarının klasik savaş tablolarına benzemeyen, farklı odakları ve konuları, bu görevinin kısa sürede sona ermesine yol açsa da ürettiği eserler dünyanın çeşitli yerlerindeki savaş müzelerinde sergilenmektedir.

 

***

 

This month’s artwork of #SecurityPortal is 1919 dated #MeninRoad work of English artist Paul Nash.

Paul Nash (1889-1946) is among the artists who were influential in developing the Modernism movement in British art. Nash, passionate about working with landscapes, has a cubist approach in his works, but in time, he got closer to surrealism by combining these landscapes with various objects.

Although Nash aspired to be a soldier like his grandfather in his youth, he later turned his face to art. During the First World War, he participated in the war and worked as a war painter in Belgium. He made dozens of drawings during his observations in Belgium, and when he returned to England, he turned them into paintings and opened his personal exhibition. One of these paintings is Menin Road, one of the most successful paintings in Nash’s career, commissioned by the Ministry of Information in 1918 to show heroism and sacrifice in war.

In the 5 square meter Menin Road painting at the Imperial War Museum in London, Nash shows two soldiers walking on the road of the same name in the war-torn environment. Under the gloom of the gray cloud-covered sky, the dry trunks of the burned trees reinforce this pessimistic effect on the one hand and create an uncomfortable atmosphere by cutting the painting on the vertical axis on the other hand. Apart from the two soldiers walking in front and the two silhouettes seen in the back, there seems to be no living being or any trace of life in the painting. It is like complete destruction, burning, and finished life that the painting reflects. On the other hand, the bright reflection on the still waters that have filled the trenches, the light rays descending from the sky, and the brighter tones of the clouds in the upper right corner add some hope to the painting.

The fact that Nash, having started his career as a landscape artist and loves to work on nature, placed the human in a small way in the painting Menin Road and emphasized the destruction of nature more, offers a different perspective on war. It gets one think about the destruction that wars cause not only to people but also to ecology as a whole.

Nash also worked as a war painter during the Second World War, and produced interesting works, especially about the air force. Although the different focuses and subjects of his paintings, which are not similar to classical war paintings, led to the end of this task in a short time, the works he produced are exhibited in war museums around the world.