Uluslararası Siber Güvenlik ve Siber Ortamdaki Tehditlerin Fiziksel Bir Savaşa Dönüşme Olasılığı20201116151300
Yemen İç Savaşı’nın Jeopolitik ve Bölgesel Etkileri20201116151148
Kopenhag Okulu Teorik Yaklaşımları Çerçevesinde Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Güvenliğine Etkisi20201116151038
Siber İstihbarat Faaliyetlerinde İnsan İstihbaratı Yaklaşım ve Teknikleri20201116150817
Değişen Savaş Kavramı ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi Etkileşimi, Suriye Örneği20201116150705
Balkan Ülkeleri İç Güvenlik Yapılanmalarının İncelenmesi: Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye Örnekleri20201116150541
Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Yeri: TANAP ve Türk Akımı Projeleri20201116150345
Avrupa Birliği Enerji Güvenliği Politikası: Rusya Federasyonu’nun Önemi20201116150055
Terörizm ve PKK Terör Örgütü 1980-2012 Yılları20201114160512
Algılama Kuramları Açısından Birinci Dünya Savaşı’nın Aktör Çiftleri Düzeyinde İncelenmesi20201114160411
Terörizmin Değişen Boyutu: DEAŞ Örneği20201114160251
Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği: Avantajlar ve Dezavantajlar20201114160119
İnsan Güvenliği ve Avrupa: Arap Baharı Sonrası Göçmen Krizi20201114155856
Güvenlik Faktörünün Türkiye – AB İlişkilerine Etkisi20201114155752
Yeni Stratejik Vizyonu Bağlamında Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikası20201114155529
Japonya Dış Politikasında Güvenlik20201114155428
Enerji Arz Güvenliği Üzerinde Rusya-Batı Gerilimi ve Türkiye20201114155203
2000’li Yıllarda Enerji Güvenliği Çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri20201114155054
Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversiteleri, Alman Kara Harp Okulu ve Almanya’da Subay Eğitimi20201114154944
Siber Saldırılar ve Ülkelerin Siber Güvenlik Politikaları20201114152152
Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Feminist Açıdan Analizi20201114152047
Enerji Arz Güvenliği Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Azerbaycan İlişkileri20201114151908
İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği20201114151709
11 Eylül Sonrası Avrasya’da ABD-Rusya Rekabeti20201114151535
Türk – Rus Güvenlik İlişkilerinde Bir Rekabet ve İşbirliği Alanı Olarak Karadeniz20201114151313
Suriyeli Mülteci Krizi’nin Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na Etkilerinin Analizi20201114151126
Boru Hatları Özelinde Avrupa Birliği Kritik Enerji Altyapı Güvenliği20201114151024
Stratejik İstihbarat Türü Olarak Siyasi İstihbarat20201114150758
Medya ve Terör İlişkisi Bağlamında Medyada Terörizm Propagandası20201114150413
Güvenlik – Özgürlük Geriliminde Avrupa’nın Terörizmle Mücadelesi ve Hukuki Boyutları20201114150118
Yirmi Birinci Yüzyılda Deniz Güvenliği Kavramının Kopenhag Okulu Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde Analizi20201114145950
ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikaları Bağlamında Güney Kafkasya20201114145806
Azerbaycan’a Karşı Yönelmiş Ermeni Terörizminin Mahiyeti, Nedenleri ve Sonuçları20201114145526
Enerji, Güvenlik ve Neo-Realizm: Türkiye’nin Enerji Güvenliği Geliştirme Kabiliyeti20201114145408
Kriz Yönetiminde İstihbarat Birimlerinin Fonksiyonları ile Güvenlik Politikaları20201114145248
Uluslararası Güvenlik Sorunu Olarak Göç ve Türkiye’ye Etkileri20201114145132
Kimlik Tanımı Bağlamında Türkiye’nin İran Üzerinden Geliştirdiği Tehdit Algıları (1980-2003)20201114144902
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın Soğuk Savaş’ın Sona Ermesindeki Rolü20201114144611
Ortadoğu’da Terörizm: Afganistan Örneği20201114144037
Bölgesel Güvenlik Kompleksi Olarak Kafkasya’nın Değerlendirilmesi ve ‘Bir Kuşak Bir Yol’ Projesinin Bölgeye Etkileri20201114143816
Uluslararası Güvenlik Politikaları: İstihbarat Örgütlerinin Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Katkıları20201114143709
Uluslararası Nitelikte Silahlı Çatışmalar Bakımından Uluslararası İnsancıl Hukukun Uygulama Anının Tespiti Sorunu20201114143556
İstihbaratın Demokratik Gözetimi20201114143437
Kıbrıs Barış Harekâtı Sonrası Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Güvenlik Meseleleri (1974-2010)20201114143259
2009 Sonrası Afganistan Güvenliğin’de ABD ve İran’ın Rolü20201114142341
Yeni Güvenlik Yaklaşımları Bağlamında İnsan Güvenliği20201114142205
Arap Ayaklanmaları Sürecinin Politik Ekonomisi: Küresel Enerji Güvenliği Örneği20201113145410
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye’ye Yönelen Sovyetler Birliği Tehdidi ve Türk Dış Politikası20201113145313
Soğuk Savaş Sonrası Türk-Rus İlişkilerindeki Çatışma ve İşbirliği Alanları20201113145215
Soğuk Savaş Sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu Politikasının Radikalleşmeye Etkileri20201113145108
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi: Türkiye için Öneriler20201113145011
İç ve Dış Dinamikler Çerçevesinde Afganistan’ın Güvenlik Analizi (1989-2001)20201113144911
Türkiye’nin Yetki Alanları Kapsamında Ege Denizi’nin Değerlendirilmesi20201113144812
Hukuki Yönüyle Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Yapısı ve İşleyişi20201113144705
Brexit’ Sürecinin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Politikasına Etkisi20201113144542
Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Politikalarının Soğuk Savaş Sonrası Dönüşümü20201113144309
Kentleşme ve Asimetrik Askeri Mücadele: PKK Terör Örgütünün Silopi’de “Şehir Savaşı” Denemesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mücadelesi20201113144205
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının İnsan Hakları ve Özel Hayatın Korunması Yönünden İncelenmesi20201113144049
Ayaklanmacı Terörizm ile Mücadelede Mahalli Halkın Güvenlik Sistemine Dâhil Edilmesi: PKK ile Mücadelede Güvenlik Koruculuğu Örneği20201113143946
Avrupa Birliği Enerji Politikaları Bağlamında Türkiye’nin Jeopolitik Önemi20201113143843
Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018)20201113143617
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerinde Uyuşmazlık Nedenleri20201113143515
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Güvenliğinde Orta Asya Örneği20201113143304
Sahra Altı Afrikası’nda Terörizmin Yükselişi20201113143146
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Üzerindeki Baskılar20201113143040
Plüralist Güvenlik Toplumu İçeriğinde Uluslararası Güvenliğin Sağlanabilmesi İçin Uluslararası Güvenlik Örgütlerinin Varlığının Sorgulanması20201113142932
Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Keşiflerinin Türkiye’nin Enerji Güvenliği Üzerine Etkileri20201113142826
Soğuk Savaş Döneminde ABD ve SSCB’nin Politik İstihbarat Yöntemlerinin Karşılaştırması20201113142723
Demokrat Parti Döneminin İlk Genelkurmay Başkanı: Mehmet Nuri Yamut ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Dönüşüm (1950-1954)20201113142612
Suriye İç Savaşı’nın Türk Dış Politikasına ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri20201113142457
Akdeniz Deniz Güvenliğinde NATO’nun Yeri: Etkin Çaba Operasyonu20201113142206
DAEŞ Terör Örgütünün İdeolojisi ve Yöntemi20201113142110
Türkiye Bağlamında Orta Doğu’da İstihbarat Örgütleri20201113141948
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Ulusal Güvenliğe Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi20201112231257
Güvenlikleştirme Teorisi Bağlamında Kritik Altyapıların Terörist Saldırılardan Korunmasının ABD ve AB Güvenlik Politikalarındaki Rolü20201112230659
Rusya’nın Ulusal Güvenliğinde Orta Asya’nın Rolü ve Önemi20201112230521
NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti Bağlamında NATO-Rusya İlişkilerinde Baltık Devletlerinin Rolü20201112230336
İnsan Hakları Sorunu Olarak Kozmopolitan Haklı Savaş Teorisi20201112230044
Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği: Uygulanan Politikalar ve Etkileri20201112225433
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomi Güvenliği Algısına Etkisi20201112225318
Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Toplumun Güvenlik Algısına Etkisi: Gaziantep ve Balıkesir Örnekleri20201112225021
21.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’ya Yönelik Dış Politikasının Klasik ve Eleştirel Jeopolitik Paradigmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi20201112224738
Soğuk Savaş Sonrasında Güvenlik Algısının Değişimi: Doğu Avrupa ve Türkiye Karşılaştırması20201112224604
Silahlı Çatışmalarda Sivil-Askeri Hedef Ayrımı Kuralının Tarihsel Kökleri, Hukuki ve Cezâi Niteliği20201112223931
Başarısız Devlet Olgusunun Terörizmle İlişkisi: Somali ve El Şebab Örneği20201112223816
Avrupa Savunma Ajansı’nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişimindeki Rolü20201112223656
Türk Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Sürecinin Weberyan Bürokrasi Çerçevesinde Analizi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği20201112223540
Güvenlik Problemlerinin ‘Hibrit Savaş’ Kapsamında İncelenmesi: Doğu Ukrayna ve Kırım Örnekleri (2014-2015)20201112223414
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Perspektifinden NATO ve Türkiye20201112223225
2002-2018 Kesintisiz İktidarı Döneminde Ulusal Güvenlik Bağlamında ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Türkiye20201112223115
Bölgesel Güvenlik Kompleksi Bağlamında Enerji Arz Güvenliği: Türkiye Örneği20201112222952
Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi: Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri20201111142217
Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı Açısından İsrail’de Ultra-Ortodoks (Haredi) Siyasal Partilerin Analizi20201111135427
Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu ve İç Savaş: Yemen ve Libya Örnekleri20201111134946
İstihbaratın Teşkilatlanma ve Yönetim Sorunsalı: A.B.D. Örneği20201111134612
İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Enerji ve Ekonomi Güvenliğine Etkileri: Kyoto Sonrası Dönem20201111134257
Klasik Jeopolitik Teorilerinin 2000-2016 Yılları Arasında Ortadoğu’ya Yansımaları: Irak, Suriye, Libya ve Türkiye Örnekleri20201111134131
PYD’nin Türkiye Ulusal Güvenliğine Mevcut ve Olası Yansımaları20201111133512
Türkiye’de Güvenlik Açısından Asimetrik Tehdit Algısı (Suriye ve Irak Bağlamında 1991’den Günümüze)20201111133347
Biyografik İstihbaratın Ulusal Güvenlik Politikaları Açısından Kullanımı ve Önemi20201111133050