Bu sayfada listelenen makaleler, Proje Ekibi tarafından genel olarak “güvenlik” konusuna giriş düzeyinde okunması gerektiği düşünülen temel çalışmalar olarak seçilmiştir. Bu listeye eklenmesi veya çıkartılması gerektiğini düşündüğünüz makaleleri lütfen Katkıda Bulun formunu kullanarak bize iletiniz.

The articles listed on this page have been selected by the Project Team to represent basic introductory readings on “security” in general. Please let us know your recommendations to add or remove articles to/from this page on by filling out Contribution Form.

The Renaissance of Security Studies

Yazar/Author: Stephen M. Walt

Dergi/Journal: International Studies Quarterly

Cilt/Volume: 35

Yıl/Year: 1991

Sayı/Number: 2

Sayfa/Page: 211-239

Security and Emancipation

Yazar/Author: Ken Booth

Dergi/Journal: Review of International Studies

Cilt/Volume: 17

Yıl/Year: 1991

Sayı/Number: 4

Sayfa/Page: 313-326

Soft Power

Yazar/Author: Joseph S. Nye, Jr.

Dergi/Journal: Foreign Policy

Cilt/Volume:

Yıl/Year: 1990

Sayı/Number: 80

Sayfa/Page: 153-171