Bu sayfada listelenen makaleler, Proje Ekibi tarafından genel olarak “güvenlik” konusuna giriş düzeyinde okunması gerektiği düşünülen temel çalışmalar olarak seçilmiştir. Bu listeye eklenmesi veya çıkartılması gerektiğini düşündüğünüz makaleleri lütfen Katkıda Bulun formunu kullanarak bize iletiniz.

The articles listed on this page have been selected by the Project Team to represent basic introductory readings on “security” in general. Please let us know your recommendations to add or remove articles to/from this page on by filling out Contribution Form.

Reclaiming the Clausewitzian Trinity

Yazar/Author: Edward J Villacres, Christopher Bassford

Dergi/Journal: Parameters

Cilt/Volume: 20

Yıl/Year: 1995

Sayı/Number: 3

Sayfa/Page: 9-19

The Origins of War in Neorealist Theory

Yazar/Author: Kenneth N. Waltz

Dergi/Journal: The Journal of Interdisciplinary History

Cilt/Volume: 18

Yıl/Year: 1988

Sayı/Number: 4

Sayfa/Page: 615-628