Bu sayfada listelenen makaleler, Proje Ekibi tarafından genel olarak “güvenlik” konusuna giriş düzeyinde okunması gerektiği düşünülen temel çalışmalar olarak seçilmiştir. Bu listeye eklenmesi veya çıkartılması gerektiğini düşündüğünüz makaleleri lütfen Katkıda Bulun formunu kullanarak bize iletiniz.

The articles listed on this page have been selected by the Project Team to represent basic introductory readings on “security” in general. Please let us know your recommendations to add or remove articles to/from this page on by filling out Contribution Form.

Soft Power

Yazar/Author: Joseph S. Nye, Jr.

Dergi/Journal: Foreign Policy

Cilt/Volume:

Yıl/Year: 1990

Sayı/Number: 80

Sayfa/Page: 153-171

The Theory of Hegemonic War

Yazar/Author: Robert Gilpin

Dergi/Journal: The Journal of Interdisciplinary History

Cilt/Volume: 18

Yıl/Year: 1988

Sayı/Number: 4

Sayfa/Page: 591-613