Bu sayfada listelenen makaleler, Proje Ekibi tarafından genel olarak “güvenlik” konusuna giriş düzeyinde okunması gerektiği düşünülen temel çalışmalar olarak seçilmiştir. Bu listeye eklenmesi veya çıkartılması gerektiğini düşündüğünüz makaleleri lütfen Katkıda Bulun formunu kullanarak bize iletiniz.

The articles listed on this page have been selected by the Project Team to represent basic introductory readings on “security” in general. Please let us know your recommendations to add or remove articles to/from this page on by filling out Contribution Form.

Deterrence and Perception

Yazar/Author: Robert Jervis

Dergi/Journal: International Security

Cilt/Volume: 7

Yıl/Year: 1982-1983

Sayı/Number: 3

Sayfa/Page: 3-30

Redefining Security

Yazar/Author: Richard H. Ullman

Dergi/Journal: International Security

Cilt/Volume: 8

Yıl/Year: 1983

Sayı/Number: 1

Sayfa/Page: 129-153

Managing Nuclear Multipolarity

Yazar/Author: John J. Weltman

Dergi/Journal: International Security

Cilt/Volume: 6

Yıl/Year: 1981-1982

Sayı/Number: 3

Sayfa/Page: 182-194